קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

המחלקה לפנסיה - המשך

משמעותית בהגדלת הפנסיה העתידית. לעתים, בשל מורכבות התחשיב, ובשל מגבלות אלה ואחרות (כגון אי אפשרות להגדיל את השכר מדד ועוד), תוספת + 2% - ביותר מ 2003 מאז תרומתה של “עוז לתמורה״ למבטחים הוותיקה פחותה. במקרים כאלה מומלץ להעביר את התוספת של “עוז לתמורה״ - ורק את התוספת - לקרן פנסיה אחרת או לקופת גמל. לעתים, שנות ותק, רצוי להעביר 35 אחרי צבירה של את כל הכספים, כולל התוספת של עוז לתמורה, לקרן פנסיה חדשה (ראו למעלה). לקבלת החלטות מומלץ להיעזר ביועצים פנסיוניים. ניתן לפנות אל יועץ פנסיוני באמצעות ארגון המורים. מורים המעוניינים בכך מוזמנים לפנות אל המחלקה לפנסיה של הארגון לקבלת הפניה ליועץ חיצוני בעלות של בלבד (ההפרש בתשלום ליועץ ישולם ₪ 400 ע״י הארגון). הפרס מוענק למורים ולמחנכים מכל מגזרי החינוך בישראל ומכל שכבות הגיל, ובכלל זה החינוך העל יסודי. לעודד דפוסי עבודה של מטרת הפרס היא מורים יזמים במערכות השכלה וחינוך שיזמו והנהיגו פתרונות יצירתיים, ובעזרתם הביאו לשיפור ההישגים הלימודיים והחינוכיים של תלמידיהם, תוך הגברת סיכוייהם להתקדם גם לאחר הלימודים. ועדת היגוי תוכנית הפרס מלווה על ידי שבה חברים נציגי ומועצה ציבורית מייעצת, ארגון המורים, במטרה לעצבו על פי נורמות מקצועיות המשקפות את מיטב הניסיון של אנשים ממגזרי החברה השונים. המשקפים קריטריונים השיפוט מתנהל לפי מי שברעיון, הביצוע והעשייה ָ זּ ַ את ההיבט הי הייחודיים, התוצאות הנמדדות, משך זמן מות ָ זּ ַ היישום של הרעיון, והפוטנציאל הטמון בי להטמעה ולהפצה במעגלים נוספים של מערכת החינוך. אנו מזמינים את ציבור המורים להגיש

בדיקת תלושי הפנסיה התקציבית - שירות למורים שפרשו מורים שפרשו לפנסיה השנה והחיסכון שלהם הוא בפנסיה תקציבית ממשרד החינוך, ומעוניינים בבדיקת תלושי הפנסיה שלהם, יכולים לפנות אל המחלקה לפנסיה בדוא"ל: . בפנייה יש לציין בבירור YosiB@igm.org.il את נושא הבקשה, מספר תעודת זהות ומספר טלפון וטלפון נייד, למענה מהיר ויעיל. כמו כן יש לצרף את המסמכים האלה: . דוח תקופות עבודה (דוח שירות מפורט 1 ומרוכז). . תלושי חודש מאי ואוגוסט של השנה 2 האחרונה לעבודתכם. . תלושי חודש מאי ואוגוסט של השנה שלפני 3 המעבר ל"אופק חדש" ו/או "עוז לתמורה". . שני תלושי פנסיה עדכניים. 4

קשר הודעות הארגון 12

המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות

קול קורא להגשת מועמדות לפרס רקנאטי-קופ-רש"י בשיתוף ארגון המורים 2017 למורה היזם לשנת

מועד אחרון להגשת מועמדות לקבלת הפרס. .2017 בפברואר 28 : מועמדות כתובת האתר לפרטים נוספים ולהרשמה: www.rcr.org.il

זהבה שפר

יו"ר המחלקה לכספים, קרן ידע ואיכות

Made with FlippingBook - Online catalogs