קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

הטבות מיוחדות * לבני משפחה

הסכם פנסיה ייחודי לחברי ארגון המורים

לפרטים והצטרפות עומדים לרשותכם:

טלפון

חטיבה

שם

054-6669298 050-4795126 050-4049265 050-4049266 050-4049299 050-4049338 054-6669378

ארצי ארצי

טובה צרפתי קלאודיה כהן

חטיבה עסקית דן והשרון חטיבה עסקית חיפה והצפון חטיבה עסקית מרכז והשפלה

רון גולן

שמרית בן ששון

אילן כרמי

חטיבה עסקית ירושלים

ישי בודנשטין

חטיבה עסקית ב"ש והדרום

רפי אזולאי

* הטבות לבני משפחה מדרגה ראשונה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. mmp@menoramivt.co.il | 03-7552400 | * 2000 : למידע ולהצטרפות

Made with FlippingBook - Online catalogs