קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

מזכיר סניף תל-אביב

שרון גול

חולון עיר הילדים ההצלחה מתחילה במורים זמת עיריית חולון לעידוד הצטיינות בקרב צוותי המורים בבתי הספר בעיר ָ י

רחל מועלם מביה"ס עתידים מקבלת את הפרס מראש עיריית חולון מר מוטי ששון

>

להלן פירוט הפרסים: ומעלה: 5%- א. בתי ספר ששיפרו את שיעור הזכאות ב • גימנסיה ע"ש יצחק נבון • תיכון שש שנתי עתידים ע"ש מ' אלישיב • תיכון שש שנתי ע"ש פ' אילון .₪ 30,000 כל אחד מהצוותים יקבל מענק של :3%-5%- ב. בית ספר ששיפר את שיעור הזכאות ב • תיכון דתי שש שנתי יבנה .₪ 10,000 ביה"ס יקבל מענק של והם שמרו 90%- ג. בתי ספר ששיעור הזכאות שלהם גבוה מ עליו או שיפרו אותו: • בית הספר אורט

עיריית חולון יוזמת זה שנים מספר הענקת פרס לחדרי מורים בעבור הצטיינות המורים. היוזמה מבטאת הכרה בערכה של עבודתנו, המורים, העושים לילות כימים למען הצלחת התלמידים אך לא תמיד זוכים להכרה או לתגמול ראויים מצד הציבור ומצד המעסיקים. ברצוננו לברך את עיריית חולון ואת מינהל החינוך בהנהגת ראשת מינהל החינוך ד"ר טליה פרידמן ומנהלת החינוך העל-יסודי ד"ר אסנת ספורטה על היוזמה הברוכה. אנו מקווים שגם רשויות אחרות ילכו בדרך זו. לשנה זו הוענק פרס ראש העיר לבתי ספר על שיפור בשיעור הזכאות לתעודת בגרות

• קמפוס קרית-שרת – תיכון עירוני שש שנתי .₪ 10,000 כל אחד מהצוותים יקבל מענק של

החל משנת הלימודים הבאה יוענק פרס ראש העיר במתכונת חדשה: "מענק ראש העיר לבתי הספר העל- יסודיים המצטיינים".

38

Made with FlippingBook - Online catalogs