קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תשע"ז

. האנובר, גרמניה. 30- האחים סגולה ושלמה חוגלמן, שנות ה

היסטוריונית, מרים דובי-חזן, לפרטים נוספים: 09-7419471 054-7400068 miriamdubi@bezeqint.net www.docostory.com יש לשלוח עד יום חמישי, כ”ה אדר תשע”ז, מועמדות לפרסים השונים , לרינת ריבק, המגמה להכשרת מורים, בית הספר 2017 במרץ 23 .91034 ירושלים 3477 . הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם, ת.ד לשאלות ולמידע נוסף: prasim.education@yadvashem.org.il 02-6443875 רינת ריבק www . yadvashem . org ובאתר האינטרנט וחקר ההיבטים השונים של תולדות שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה. פרס יינתן לעבודת גמר מצטיינת העוסקת בתולדות יהודי צרפת. ) Fondation pour la Mémoire de la Shoah ( קרן לזיכרון השואה בצרפת הפרס מוענק מ אגודת עלומים. בשיתוף העניקו למשפחתכם מתנה עם ערך נצחי, לדורי דורות בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם מעניק פרסים למפעלים חינוכיים שבמרכזם לימוד השואה והוראתה בתחומים הבאים: תכניות חינוכיות בהוראת השואה מוענקים למוסד חינוכי פורמלי או בלתי פורמלי שבמסגרתו התקיימה שני פרסים בהצלחה תכנית חינוכית בנושא השואה. מוענק לתכנית חינוכית בהוראת השואה שיזמו והובילו מורים שהשתתפו פרס נוסף בהשתלמויות של יד ושם ברחבי הארץ. ,₪ 6,000 לכל אחת מהתכניות הזוכות יוענק פרס כספי של וכן, צוות בית הספר יוזמן ליום עיון ביד ושם. מוענק הודות למשפחת ניימן, אנגליה. חונו ובלימה ניימן ז”ל פרס ע"ש ספר המיועד לילדים ולנוער הפרס יוענק לספר המקרב את הילדים והנוער לנושא השואה. הפרס יינתן לספר שהתפרסם בשנים האחרונות. , לזכר בנה היחיד, סנדרה ברנד מוענק מתרומתה של ₪ 4,000 הפרס בסך שנספה בשואה. ברונו ברנד ז”ל עבודות גמר מצטיינות מתחומי דע שונים המוקדשות לנושא השואהשל תלמידי החטיבה העליונה הפרסים יינתנו לעבודות גמר מצטיינות, מעמיקות וחדשניות המוקדשות לנושא השואה. יתקבלו כמועמדות עבודות גמר מכל הדיסיפלינות (עבודה עיונית, קולנוע, אמנות פלסטית, מחשבים, תאטרון, מחול וכו’). ₪ 500 לכל אחת מהעבודות הזוכות יוענק פרס כספי בשווי של מארק ולובה יובילר ז”ל. הפרסים מוענקים מהקרן על שם תכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה מענק וחומרי למידה יינתנו לבתי ספר שינחו תלמידים באופן קבוצתי ללמידה שנות הצלחה בתיעוד וכתיבת 19 ביוגרפיות, סיפורים אישיים, זוגיים ומשפחתיים שנכתבים באהבה, ברגש ובמקצועיות הסיפור שלכם, לצד תמונות משפחתיות היסטוריות ועדכניות, דוקומנטים מגוונים ממסע החיים ועץ שורשים משפחתי ספרים בעברית, 900 מעל אנגלית והולנדית (ראיונות אישיים או שכתוב יומני חיים) צרו קשר עוד היום ונצא יחד למסע המרגש!

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה) ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: קורסי קיץ מרוכזים + . יום לימודים אחד בשבוע 1 שבועות 4-2 במשך . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה 2 התכנית גמישה לימודי השלמה לפי הצורך תואר שני בתנ"ך בשנה אחת לחזור לשורשים!

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון

לפרטים: 03-5318229 : טלפון depttn@mail.biu.ac.il דוא"ל: טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט dory.os.biu.ac.il/toar2web וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי"

Made with FlippingBook - Online catalogs