קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

אורית גמרמן

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

ערכה של מילה כוחה של המילה ה. ָ ה ותּוֹר ֶ ה, מוֹר ֶ דיון בשלוש המילים יוֹר העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

להתגבר על אותה עצלות טבעית הקיימת בכל אדם. שורשים נוספים הקשורים בהוראה מספרים גם הם על חוזק זה: ד הבקר, ֵ מ ְ ל ַ צורת האות למ"ד, הקשורה בלימוד, מקורה במ אותו כלי שבעזרתו כיוון רועה הצאן את הבהמה כדי שתחזור למסלול. גם המחנך אוחז בידיו שורש חזק: ה"חנכּ" (חניכיים) הוא רסן החיה שנקשר לראשה. מכאן קצרה הדרך למילה אחרת המוכרת לנו כחג: חנוכה, הקשורה גם לחינוך: חג החנוכה נקרא על שם חנוכת המזבח ה הוא שם פעולה של ָ כּ ֻ נ ֲ שנעשתה לאחר טיהור המקדש, ח ךְ. ַ נ ָ הפועל ח ה (חנוכת בית) לחינוך? בשני השימושים ָ כּ ֻ נ ֲ מה הקשר בין ח האלה מדובר על הכנה הדורשת מאמץ ראשוני לקראת בניית משהו חדש (פיזי או רוחני). בר ֵ לסיום, למורה, למחנך ולמלמד - לכולם תפקיד חשוב מע להעברת ידע. מורה טוב הוא מורה שמצליח להשאיר את חותמו בלב תלמידיו כי הוא מתבל את הידע באהבה, חמלה, ערכים, דוגמה אישית וקשר חיוני לחיים עצמם (בבחינת הפיכת "הלכה למעשה"), ובכך צלחה דרכו בהעברת הידע באופן חזק החקוק בלב תלמידיו.

ה שורש משותף: יר"ה. ָ ה ותּוֹר ֶ ה, מוֹר ֶ לשלוש המילים יוֹר ועל מה מורה שורש משותף זה? מה הקשר בין היורה, כגשם ראשוני, למורה ולתורה? שלוש המילים מספרות על העברה ראשונית. כמו שהיורה, הגשם הראשון, פותח את גשמי העונה, פותח המורה צוהר לידע התלמיד, ובאופן דומה גם התורה פותחת אשנב לידע אינסופי, כספר הספרים הרלוונטי לכל התקופות, כמורת דרך להתנהגות מומלצת העוזרת לנו להתגבר על חולשות אנושיות האופייניות לכל דור, ומשנפתח לנו אשנב זה, אנחנו, למעשה, "צמאים לידע". ואם תשאלו, האם השורש יר"ה אינו קשור לירייה? תצדקו בשאלתכם. גם במקרא מופיע השורש יר"ה במשמעות ירי [למשל: ן..." (שמואל א' ָ ת ָ הוֹנ ְ ה י ָ ר ָ ר י ׁ ֶ ש ֲ י א ִ צ ֵ ח ַ קוֹם ה ְ ד מ ַ ר ע ַ ע ּ ַ נ ַ א ה ֹ ב ּ ָ י ַ "ו כ', ל"ז)]. השורש יר"ה של המילה "מורה" מלמד על העברת הידע בדרך חזקה כדי שהידע ייחרת בלב הלומדים, וכדי לעזור לכל לומד להתגבר על עצלות טבעית הקיימת בו. הקבלה מספרת כי לפני אכילתם של אדם וחווה מעץ הדעת זכו הם בידע, ללא מאמץ, ואותו זיכרון "עצל" קיים גם בכולנו, בני האדם, בניו של האדם הראשון. ולכן עד היום נזקקים העוסקים בהוראה לשיטות "נוצצות", צבעוניות ומגוונות, כדי לעניין, לעורר סקרנות ולרתק, וכך

36

Made with FlippingBook - Online catalogs