קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

ץ ֵ ב ְ ש ַ ת ּ ּ

. יישוב קהילתי בהרי 8 . . כך נקרא חג החנוכה 1 מאוזן: . תערובת תבלינים המורכבת 12 . חותן משה 11 ירושלים .בן מהללאל 15 . גל של מפולת 14 בדרך כלל מאזוב מצוי . מטבע קטן בארץ ישראל בתקופת המנדט 16 ] [בראשית ה . ידית 19 . פרשה בספר בראשית 18 . שכיח 17 הבריטי . מלך 22 . סחף 21 ! . הב 20 של עץ למכשירי עבודה . חתן פרס 28 . מכאן הפליג יונה הנביא 26 ! . בוא 24 מואב .33 . קיבוץ בעמק יזרעאל 31 2004 נובל לכימיה בשנת . צמח חד-שנתי חורפי 36 . מצבת זיכרון 34 שאף, נכסף . כאן 40 . מועדון כדורגל אנגלי 39 . מילל בלילות 37 היה קידוח הנפט הראשון שהצליח במדינת ישראל . מין אריג 45 . החומר הנשאר לאחר שריפת חומר אורגני 43 . גוש אבן גדול הבולט 48 . אות הניצחון 47 לבן ומשובח . עמוד גבוה שמניפים 51 . חבל ארץ בגליל 49 מסלע ההר . מושב 54 . יישוב קהילתי במדבר בנימין 53 מעליו דגל בנגב הצפוני . בנו השלישי של 2 . נמנה עם משוררי דור תש"ח 1 מאונך: ." ..... ליד הנחל" / שירו 3 ] ארם בן שם בן נח [בראשית י . אשת 6 .ממייסדי האצ"ל 5 . מילת ברירה 4 של נתן יונתן . ...לעולם חוזר / חוזרת 9 . הלך בדרך כל בשר 7 חבר הקיני . לפנים נקראה "עיר 13 . ייסד את ארגון הריגול ניל"י 10 . תצרף 27 . אציל, עשיר 25 . סוף 23 . מאגר 16 ." גנים . בירת הקהילה האוטונומית 30 . מהוות מרכז מסחרי 29 . אחת משלוש 36 . אמונה 35 . מי שלא נימול 32 קטלוניה . מדינה במערב אירופה 39 . מילת בקשה 38 הרגלים . נפוליאון ניסה ללא הצלחה 42 . אוסף של כלי שיט 41 . אחת מחמש מגילות 46 . נחש ארסי 44 . לכבוש אותה . "... הלילה, רב שירנו הבוקע לשמים" 52 . מילת זירוז 50

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

קשר למורים שלנו 40

14

13

12

11

17

16

15

20

19

18

25

24

23

22

21

30

29

28

27

26

33

32

31

36

35

34

41

40

39

38

37

47

46

45

44

43

42

52

51

50

49

48

54

53

רמה: בינונית סודוקו ּ ּ ּ

פירמידה הפוכה ץ ֵ ב ְ ש ַ ת ּ ּ

6 עד 2- עלינו להוסיף אות אחת בכל מדרגה מ 11 עד 7- עלינו להחסיר אות אחת בכל מדרגה מ

1 2 9

7

1 3

1

2

7 4 3

2 1 5

3

4

5 6

3 1

5

2

6

7

8 9

8

9

5 8

10

9

8 5

2 3

11

. מכירים את 5 | . רע, מכיר 4 | . מקושט 3 | . מטרה 2 | . נצח 1 . היה שר 8 | . גלויים 7 | . עיר קדומה בשפלת יהודה 6 | הנושא . מסולם הצלילים 11 | . כלי פריטה 10 | . מזיל דמעה 9 | האוצר

8

NIVON.CO.IL , חבר הנהלת העמותה הפדגוגית ועורך אתר הניבים העבריים "ניבונכון" נעמן אופיר מחבר התשבצים: naaman141044@gmail.com בחודש, רק בין הפותרים נכונה את שני התשבצים יוגרל פרס. לשליחת הפתרונות: 26 את הפתרונות יש לשלוח עד

Made with FlippingBook - Online catalogs