קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

לקראת הסכם קיבוצי חדש

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

רפורמה זו גרמה לכך שמשרד התחבורה הוזיל את מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ובשל כך משרד החינוך הפחית את ההחזרים למורים. מורים רבים מאוד באים לבית הספר ברכבם הפרטי, כשההוצאה על כך גבוהה בהרבה מעלות התחבורה הציבורית, ולכן נאלצו להשלים הרבה כסף מכספם. כעת, לאור הוזלת תעריפי התחבורה הציבורית ועקב כך הקטנת ההשתתפות של משרד החינוך, המורים נאלצו להוסיף על חשבונם הרבה יותר לשם כיסוי עלות הנסיעה ברכב פרטי. היות שלא הגיוני שנדרוש ייקור של התחבורה הציבורית רק כדי שהמורים לא ייאלצו להוסיף מכספם למימון נסיעות, דרשנו ממשרד החינוך לתגמל את המורים בגין ביטול זמן – כלומר הזמן הארוך יותר שמורים ייאלצו לבזבז בדרכים בתחבורה ציבורית. משרד החינוך חישב ומצא שפיצוי בגין ביטול זמן יעלה לו הרבה יותר והמשיך לשלם למורים את ששילם קודם לכן, טרם ההפחתה. ערב ראש השנה, בשכר ששולם בתחילת אוקטובר, התברר שכל תשלום היתר ששולם תחת סעיף החזר הוצאות נסיעה נוכה במלואו. וכך מורים התעוררו ערב החג עם משכורות מקוצצות באלפי שקלים ללא כל הכנה וללא כל הסבר. לכך היתוֹסף גם אי תשלום ראוי למורים בגין דיווחים שגויים במערכת השכר, שיבוץ המורים, גם הקבועים, מחדש כל תחילת שנת לימודים, העדר כוח אדם במשרד החינוך וחוסר מקצועיות. אלף מורים עובדי מדינה (גננות, מורים 14- כ מהם 4000- בבתי ספר יסודיים ובחט"ב) נפגעו. כ חברי ארגון המורים. הואיל ומשרד החינוך לא קיבל את הצעותינו לפתרון שתי הבעיות הנ"ל, הכרזנו על סכסוך עבודה, וכעבור שבועיים של צינון התחלנו בעיצומים של ביטול הפעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס (ועדת חריגים אפשרה יציאות במקרים שבהם הטיול שולם מראש ולא

תוקפו של ההסכם הקיבוצי שנחתם באוגוסט , המכונה הסכם עוז לתמורה, פג ב- 2011 , לפני כמה ימים. כבר בחודשים 31.12.16 ספטמבר – אוקטובר פנינו למשרד החינוך, למשרד האוצר ולמרכז השלטון המקומי בבקשה להתחיל לנהל עמנו מו"מ לקראת הסכם חדש, אך נענינו בסירוב, וללא כל נימוק הגיוני. יחד עם זאת ברצוני לבשר לכלל ציבור המורים בבתי הספר העל יסודיים שסוף סוף מרכז השלטון המקומי הסכים להתחיל במו"מ כבר במחצית חודש ינואר. איני יודע מה יהיה משך המו"מ, אף איני יודע מה יהיו תוצאותיו. אך ברור לי מעל לכל ספק, שבלי חזית ציבורית רחבה ביותר, כזו התומכת במורים, בשכרם, בתנאי עבודתם ובמערכת החינוך ככלל, לא נצליח להגיע להישגים משמעותיים שיהוו "קפיצת מדרגה" בשכר המורים וניאלץ להסתפק בתוספות שכר מזעריות, ולכך איני מוכן בשום אופן. הרפורמה עוז לתמורה נתנה קפיצת 2011 - ב , נוסף על כל תוספות 44% שכר בשיעור של השכר שקיבל כל הסקטור הציבורי. כעת אנו זקוקים לקפיצה משמעותית נוספת. על ציבור המורים להבין שלא ניתן לקבל בבת אחת את כל מה שאנו רוצים ודורשים. אבל כבר בהסכם עוז לתמורה התחלנו ללכת בדרך זו, וגם אם היא ארוכה ומתמשכת, אני מאמין שבסופו של דבר נצליח. כדי להשיג את המטרות של שיפור שכר המורים ותנאי עבודתם נפגשתי עם הנהלת פורום ההורים הארצי, המעוניינים גם כן בקידום מעמד המורים ומערכת החינוך למען ילדיהם, ואני מקווה מאוד שלאור השינויים שהיו בהנהגת הסתדרות המורים נוכל לשתף פעולה, כפי שהיה בעבר, בראשית שנות האלפיים... בעיות השכר התחלנו בדין ודברים 2016 כבר בחודש אפריל עם משרד החינוך לאור הרפורמה של משרד התחבורה בתעריפי התחבורה הציבורית.

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

Made with FlippingBook - Online catalogs