קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ארגון המורים החליט להמשיך במאבקו. תמונת המצב של מערכת החינוך בישראל אינה מעודדת כלל. המורים ממשיכים למלא את תפקידם כשליחות בעוד תנאי עבודתם אינם משתפרים והדבר אינו זוכה להתייחסות ראויה של מי שאחראי לשיפור המצב. רשימת הבעיות המקשות על המורים ארוכה, והשר הממונה מר נפתלי בנט ממשיך להתחמק מטיפול בהן. יו"ר ההנהלה ימשיך לעדכן אתכם באמצעות איגרות מידע.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל (עורך), רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

התקיים טקס הענקת פרס החינוך מטעם 27.11.16 בתאריך ארגון המורים והעמותה הפדגוגית ע"ש אחמד טהא אגבארייה ז"ל, באולמי אבניו בקריית שדה התעופה, והוא היה מרגש ומוצלח מאוד. הטקס, כידוע, הוא פעולה חינוכית אחת מני רבות של ארגון המורים, המוקירה את עשייתם של בתי ספר שנים. 18 ברחבי הארץ, והוא מתקיים מדי שנה בשנה זה די למורים בנושאים ָ ארגון המורים פתח מוקד למתן מענה מי כמו בעיות שכר, זכויות סוציאליות ופנסיה. מספרו של המוקד: *, והוא נגיש באתר ארגון המורים. 3670 לחברינו המורים בחינוך הטכנולוגי, ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שיקנה נקודת זיכוי במס 1700 למי שישלימו לימודים לרכישת מקצוע בהיקף של שעות לימוד, המקבילות לתואר אקדמי. המהלך יתפרס על פני ארבע שנים. המטרה היא לאפשר לבוגרי מקצועות כמו הנדסת חשמל, רתכות, טכנאות, נגרות ועוד ליהנות אף הם מהטבת המס, בדומה לאקדמאים. לסיום אני מבקש לאחל שנה אזרחית טובה לכל חבריי המורים הנוצריים. לו תהיה בה בשורה של תקווה לעתיד טוב יותר לילדינו ולתחום החינוך בישראל. בזמן כתיבת שורות אלה משיק ארגון המורים אתר אינטרנט חדש ואנו מקווים שהוא יהיה נגיש וידידותי לכל חברי הארגון. על כל בעיה או תקלה בשימוש בו אפשר לדווח לארגון או בטלפון: support@simple.co.il המורים במייל התמיכה 03-7106777

גרפוליט הדפסה ועיטוף:

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

זרקור: ביתהחינוךהדתי- טכנולוגי אמי"תרמלה 22 שרון כץ

אתראינטרנטחדש לארגון המורים 20

היכנסו לכיתה, מתחילים לשחק! 30 אודי מלכה

2017 תשע"ז

ינואר טבת-שבט

265 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with FlippingBook - Online catalogs