קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

חוה רחמן, מפקחת גמלאית, רשת אמי"ת | 2017 עגורים באגמון החולה, פברואר חדש ַ ת ה ַ מונ ְ ת ּ ֶֹּ

קשר למורים שלנו 42

266 ěđĕĘĕĎĚ ĐďĕĚĤĕĠ ġčĥĦ ěđĤĦĠ

266 ěđĕĘĕĎĚ ĘđďĎ ġčĥĦ ěđĤĦĠ

266 ěđĕĘĕĎĚ đģđďđĝ ěđĤĦĠ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11 ĚĥĠĔ ĕ Ě ģĐĦ Ę ģ đ ĕ đ Ę Ĝ đ đ Ę đ Ē ĕ ě ĔĘ Ġ Ģ Č Ĥ 12 13 14

1

9 3 5

8

6

7 4 2

ė Ĥ 1

1 2 7 8

9 3 4

5

6

Ę

Ġ

ė đ 2

Ĥ

18

17

16

15

Ĥ ĕ Ě

ĥ ĕ Ĥ Đĥĕ Č Ď Ĝ

Ĝ

Đ đ

9

4

6

1 8 3 7 5 2

ė ĕ 3

Ĥ

đ

22

21

20

19

ĦĤ

Ď ē ď ď

4

1

9 7 5

8

6

3 2

Ĥ

Ē ė đ

ĕ

4

23

25

24

đ

Ģ

Ğ Ĥ

đ Ěĥė Ę

29

28

27

26

Ě Ĥ ď ģ Ĝ ĠĦ ď Ěĥģ Ď Ĥ Đ ē Ĝ 30 31 32

6 7 8 2

9 1 4 5 3

ĕ

Ĥ Ē

ė đ 5

33

ĦĤ ē đ

Ĥ

ė ĕ

Ě Ē 6

6

3

9

1 2 4

5 7 8

37

36

35

34

đ

đ

39 ĚĚĥĕ Ĝ ČĐ ĕ Ę

ĥĜ Č ĕ

Ě ė Ĥ Ē 7

40

38 Ěĕ

8 3 1 9 6 5 4 2 7 4 6 5 2 7 8

Ě

Ĝ

45

44

43

42

41

Ē Ğ

Đ Ĝ ė Đ Ĕ Ě ĕ

8

Ē Ĥ Ě

3

1 9

51

50

49

48

47

46

č Ģ č Ĥ ė đ Ĥĥ ĕ ģ

Ĥ Ē 9

5

6

1 3 8

9 7 4

2

52

Ğ ģč

Ģ ēģ ĕ

Čč Ĥ ĐĚ ĕ

ĕĜđĚďČ ĖĘĕĘ ,ĤĢĘĚ ĕĘĕĎ ,ĤĠđČĘ ĦĜčĘ ,ĐģĥĜĐ ĕĜč , ğĤĝČ ĐĚĘĥ : 266 ěđĕĘĕĎĚ ęĕĢčĥĦĐ ěđĤĦĠ ĘĞ ĝĤĠč ęĕėđĒĐ ĦđĚĥ

מורים המעוניינים לפרסם תמונות, מתכונים, ביקורות ועוד במדור התרבות והפנאי "למורים שלנו" מוזמנים לשלוח אותם למייל: i r g u n p i c @gma i l . c om

למוֹרים שלנוּ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online