קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

Animated publication

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

מורה לספרות מחפשת נתיב 21 - חדש במאה ה 28 ד ר עליזה וסרמן-שחיבר

זרקור: חטיבת ביניים הראשונים הוד השרון 22 שרון כץ

החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה. 18 מיכאל זלוטין

2 0 1 7 ת ש ע " ז

מ ר ס א ד ר - נ י ס ן

2 6 7 ג י ל י ו ן

ʡʩʩʧʺʤʬ ʬʥlzʩ ʩʸʨʮʥlzʩʱʴʬ ʤʰlzʤʡ 1 ʱʮ ʷʸ

ʤʧʰʤ ˀ 4,300 ʩʸʨʮʥlzʩʱʴ ʱʸʥʷʬ ʭʩʸʥʮʤ ʯʥʢʸʠ ʩʸʡʧʬ

ʧ ʬ ʨ ʤʰʥʹʠʸ ʤʢʸʣʮ ʭʤʩʺʥʧʴʹʮ ʩʰʡʥ ʭʩʸʥʮʤ ʯʥʢʸʠ ʩʸʡʧʬ ʤʴʷʺ ʤʧʰʤʤ ʤʸʥʮʺ ʩʺʩʮʲʬ ʡʥʩʧʤ ʣʮʲʮʡ ʭʩʴʱʥʰ ʤʧʰʤ 5% ʩʸʨʮʥlzʩʱʴʤ ʱʸʥʷ ʬʹ ʠʬʮʤ ʸʩʧʮʤʮ ʤʧʰʤʤ

היחידה ללימודי חוץ מזמינה אתכם ללמוד להתפתח להתקדם

• עבודה עם תלמידים בעלי צרכים התאמה להוראה למטפלים מיוחדים: במקצועות הבריאות, הוראה מתקנת וכלי אבחון בעברית, חשבון, ערבית ואנגלית, , התמחות ABA ניתוח יישומי של התנהגות בהפרעה על רצף האוטיזם ועוד • הכשרה ופיתוח של מנהלים ובעלי ייעוץ ארגוני, הכשרת מנהלים, תפקידים: סגני מנהלים, רכזי הערכה ועוד • הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה ובטיפול: טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, טיפול במשחק, פסיכותרפיה רב ממדית, גינון טיפולי

• קריירה שנייה והסבה מקצועית: בטבע, ODT הכשרת מנחים בפעילות עריכה לשונית, מדריכי דיאלוג וקולנוע, מנחי קבוצות, ספרנות, מדריכי יצירה בחינוך הבלתי פורמלי, הוראת מחוננים, ועוד • קורסים לדרגות התפתחות מקצועית: , עוז לתמורה ו אופק חדש 7-9

יומ פתוח 17.3.17 12:00 - 09:00

• חינוך בגיל הרך • לימודי אמנות

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

בית ה פר הבינ - לאומי להוראת השואה

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. מ לול חדש עמ תזה פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד להיות מורימ שמחוברימ למחר תואר שני חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג

‹‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ƒƒ€Œ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽ

–’‚ ‡˜ ˜~ ‚Ž‡Œ„Œ ‹—ƒ ‡ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ ˜‡Ž ˜ƒ‡ƒŠ‡’‚ ˜~ ‚~ƒ—‚ ~—ƒŽ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ƒƒ€Œ •Š…˜…•Š ˜~–ƒ‚Š ‡Œƒ~Š - ‡‚  ‚‡ ˜…ƒŠ— ‹‡Š—ƒ–‡ ‹—ƒ ‡ ‹‡‡•Š “–~‚ ‡…– –’‚ ‡˜ƒ ‡Š‚ƒƒ ˜‡ ‹‡‡˜€ ‚~ƒ—‚  †…ƒ ‡ƒ‡ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠ‡’ •˜–Œƒ ‡ƒ…‡‡ —€’Œ ˜ƒ–‡”‚ ˜ƒ‰—‚ ‡‡ŒŠ˜Š ‹‡‡”Œ ƒŽ~ ˜ƒŒ~˜ƒŒ ˜ƒ‡Ž‰˜ ‚~ƒ—‚ ‡Ž’Š ‡ƒ‚‡‚ ‹Šƒ‚ ~—ƒŽ ‹ –ƒŽƒ ‹‡Š‡ ‹Šƒ‚ ˜ƒŒƒ~ ‡‡…ƒ ‚Š”‚‚ ˜ƒ‡€ƒ ˜ƒ•ƒ‚ ƒƒ ‚~ƒ—‚ ˜’ƒ•˜ ˜–•ƒŒ ‚’‡—…˜ƒ–—’~Œ‚ ˜ƒ‡Ž‰˜ ƒŽŽ ‹‡–‡”‚ ‹‡~Š‡€Š ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒŠ‡’ƒ ‹—ƒ ‡ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ Š— ‹‡Žƒ—‚ ‹‡Ž‰˜Š –’‚ ‡˜Š ‚‡€Œ‚ ˜‡‡Ž ‰ƒ ‚~ƒ— ‡Šƒ”‡Ž ‹ ‡—‡~ —€’Œ Š—Š ˜‡Ž  †…‡‡ŒŠ˜Š ‹—ƒ ‡ ‚~ƒ—‚ ˜ƒŠƒ˜Š ƒ~‡„ƒŒ –‡‡Š ‹—ƒ ‡ –˜~ ˜ƒŠ‡’‚ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š www.yadvashem.org ˜ƒ‰–‚ƒ ƒ‡ ‡Œ‡ : ˜—•ƒ˜Œ ‚~–ƒ‚ƒ ˆƒŽ‡…1 ˜‡Žƒ—Š  ‡ ‡  †…‡‡ŒŠ˜Š ƒ‡ ‡Œ‡ –˜ƒ‡ƒ ‹‡‡Œƒ‡ ‡Ž ‹‡–Ž‡Œƒ ƒ‡ ‡Œ‡ ‡”Œ ‚Žƒ‡Š ‚‡†…–ƒŒ ˜ƒ~Ž Š—Š ˜‡Ž ƒŠ~ ‹‡Œ‡ ƒ‰‡˜‚ –’‚ ˜‡ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠƒ˜Š ƒ~‡„ƒŒ –ƒ•‡ ˜ƒ ‡—Ž~ ‹ —€’Œ ˜ƒ‡~—ƒŽ ƒ~‡„ƒŒ‚ ˜ƒŠƒ€‚ ˜ƒŠ~—‚ –…‡Š~‡„ƒŒ‚ ŠƒŠ‰Œƒ ‚~ƒ—‚ ‰ ƒŒ‰ ˜Ž‰‚ ˜‡ƒ ˜ƒ’Š…˜Œ ˜ƒ‰ƒ–˜Š ˜‡ ˜ƒŽŒ~Š ‹‡–ƒ‡ƒ ˜ƒŽƒƒ€Œ ˜ƒ~”–‚…‡— ‡Š€Œ ˜ƒŠ—Œ ˜ƒ‡Ž‰˜‚ ‹—ƒ ‡ ƒ’Œ• ‹‡‡~—ƒŽ ˜‡ƒŒ‡Š‚ ˜‡Ž‰ƒ˜Š ‹‡~˜‚Š ˜‡Ž ‹‡–Ž‡Œ‚ƒ ƒ‡‚ ‡Œ‡ ˜~ ‚Œ~˜‚ ˜~„ ˜ƒ‡–’ ˜‡‚ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ˆƒŽ‡…‚ –—Œ Š— ‚”ƒ• Š‰ Š— ‹‡‡ƒ…‡‡‚ ‹‡Ž‡‡’~ŒŠ ‹—ƒ ‡ –˜~ ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ ˜ƒŠ‡’ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’ 02-6443634 •’ 02-6443633 ƒ’Š† school.hadracha@yadvashem.org.il ‡Š‚ƒƒ ˜‡ ‹‡‡˜€ ‹—ƒ ‡ ˜…ƒŠ— ˜ƒ‡‰ƒŽ‡…˜ƒ‰–‚ ˜•Š…Œ Š— ˜’ƒŽ ƒ–„ ‚Ž‡‚ ‹‡‡˜€ ‚…ƒŠ—‚  †…ƒ ‹‡‡ƒ‡‚ –’‚ ‡˜ ‡‡ŒŠ˜Š ˜ƒŠ‡’ ‹ƒ•Œ‰ ˜—Œ—Œƒ  —ƒ€ ‡…–Œƒ ‚ƒ–•‚ ‚‡‚Œ ˜ŠŠƒ‰‚ ˜‡~Š‡€ – ˜‡Ž‰˜ ˜ƒŽŠ –’‚ ‡˜Š ˜–—’~Œ ‚…ƒŠ—‚ ‹ƒ•Œ‰ ˜—Œ—Œ ‰ ƒŒ‰ƒ ‹‡‡˜€ƒ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜Šƒ—Œ ˜ƒŠ‡’ ƒ”‡Š •ƒŒ‰ƒ  †…‚ ‡‡ŒŠ˜ –ƒ ‚Œ‡Š—Œ ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒŠ‡’Š ˆƒŽ‡…‚ –—Œ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ‹~˜‚ ‹‡Žƒ— ‹‡†•‡ƒ–’ ˜ƒŠ‡’ ‹‡–—’~Œ‚ ‚‡–’ƒ “‡ ‡˜ƒ–‡— ‚‡”Œ ‚…ƒŠ—‚ –’‚ ‡˜ Š— ˜ƒ‡Ž‰˜‚ ƒƒ€Œƒ ‹‡‡ŒŠ˜‚ ‡‰–”Š ˜Œ~˜ƒŒ ˜‡’ƒŠ…‚‰–‚ ˜–€Œ ‚…ƒŠ—‚ Š ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’ 1 03-5718197 ƒ’Š† givatayim.branch@yadvashem.org.il

מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני חדש! תואר שני עמ תעודת הוראה ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בימימ ב ו-ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚

• מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ www. a ch v a . a c . i l

ƒ‡ ˜ƒŒ‡‡•˜Œ ˜ƒ‡ƒŠ‡’‚

ƒŠ~ ˜…’—Œ –•

˜ƒ‡˜‚ ˜‡ƒ

Š‡ƒ‚Š ‹‡”ƒ– ‹˜~ ‹~ Š~–—‡ ˆƒŽ‡… ‡ƒŽ‡—‚ ˜~ Š– ˜‡ ‹˜~— ‚~–Ž‰

* 9121 Š– ˜‡ ˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ 22.3 …ƒ˜’ ‹ƒ‡

˜ƒŽŒ~Š ˆƒŽ‡… Š~–—‡ ˜‡– ˜—–ƒŒƒ ˆƒŽ‡… M.Teach ‚~–ƒ‚ ˆŒƒŒ ˜‡˜ƒ„…˜ƒŽŒ~ : M.A.A.T ˜ƒ‡ƒŽŒ~ ˜ƒ”Œ~ Šƒ’‡† ‚ƒ˜ ‡ƒŒ‡Šƒ ‡ƒ”•Œ…ƒ˜‡’Š ˜—•? „‰–Œ

‡‰ƒŽ‡…“ƒ‡‡ ƒ‰‡ –ƒŽ ‹ƒ‡• ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ ƒ€–~ƒ Šƒ‚‡Ž

‚„˜ ‹ ŠƒŠŒ : ‚‰–‚ƒ ‹‡ƒŒ‡Š ƒŽ‰˜ ˜‡‰ƒŽ‡…˜ƒ–˜‚ƒ ‚‰–‚ ‚‡ŒŠ ‡‡ƒ•‡Š ˜ƒ’— ‚‡ŒŠƒ ‚~–ƒ‚

€ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚

מעשי אלימות נגד מורים

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

Ě ĦĤčē ĦđĞĢĚČč Ĥģĝ ęĕėĤđĞ đĜČ ĐĜĥ ĕď ęĕďĕĚĘĦ ĦđĚĕĘČ ČĥđĜč ĐĕĠĤĎđĔĤģđČĕĎ ,ĦĕĘđĘĕĚ ĦđĚĕĘČč ĤčđďĚ .ęĕĤđĚ ďĎĜ ęĕĤđĐđ .ęĕĤđĚč ĦđĕĒĕĠ ĦđĞĕĎĠđ ęĕĤđĚĐ ĥđėĤč ĐĞĕĎĠ ĦČĢĚĜ ĦđĚĕĘČĐĥ ěĕĕĢĘ ĤĥĠČ ĕČ ,đĜĤĞĢĘ ĕĜđĦĜ ęĜĚČ .ęĕĜĥĐ ĖĘĐĚč ĐďĕĤĕ ĦĚĎĚč 50% -ė ĐĜĥ ĕďĚ - ęĕĕĔĔĝ ęĐ ĦđĚĕĘČĐ ,đĐĒđ ,ĦđĚĕĘČ Ęĥ ĤēČ đČ ĐĒ Ďđĝ đđē ęĕĤđĚĐĚ ĎĕČďĚĥ ĐĚ ĦČĒ ęĞ .ĤĦđĕč ĐđčĎ ĒđēČ ,ěčđĚė ęĕĤđĚĐ ďĎĜ ĦĕĒĕĠĐ ĦđĚĕĘČĐĥ ČđĐ ĤĦđĕ ďđĞ .ĐĠĕĤēĐ ďĕĚĘĦ ĘĞ ĦĤđĥģĦč ęĕĚđĝĤĠĘ ęĕďĞ đĜĘđė ĐĤđĚĐ ĕė ,ğđĤĎČ ĦėĚč ĦĝĘ ĐĤđĚĘ Ĥčĥĥ Ĥčď ,ěēčĚč ģĕĦĞĐĘ ĦđĤĥĠČ đĜĚĚ ĞĜĚ ęĕĒđĠĥČđ ęĕēđĦĕĜ ĤđčĞĘ ĐĤđĚĐ ĦČ ġĘĕČĥ đč ĐĤģĚĘ đĠĥēĜ ęĘđė .ĤĠĝĚ ĦđĞđčĥ Ęĥ ČĕĐĥ ĕĜĠĚ ĘĞĜč ĐĤđĚ ĐĦėĐ ďĕĚĘĦ Ęĥ ęČ ĐĦĕėč ęđģĚ ĤđčĞĘ ĐďĕĚĘĦĚ ĥģčĘ ÂĐĒĞĐà ĤĠĝ ĦĕčĚ ęĕďĕĚĘĦ ĦĤđčē .ĦđĞĤĠĐ ĘĘĎč ĐĔĔđģĦĐđ ĤēČ ĤĠĝ ĦĕčĘ ĐĝĜėĜ ęĕđĝĚ ĤĞĥč ĤĚđĥ ĤďĞĐč ĦČĒđ ęĕďĕĚĘĦ ĐĚė ęĞ ĐĝĜėĜ ęĕĜđĕĤč ĦĤđčē ĤēČ ĐĤģĚč .ĝÂĐĕč ĦđĘģĚč ĐĤđĚ ğđģĦĘ ěđĕĝĕĜč ĤĠĝ ĦĕčĘ ĦđđĢ ĦđčĤĞĦĐ čģĞ ,Ėėč đĘĥėĜĥĚ .ęĕĥĤģđ ęđĕĝĘ ďĞ đĘ đėĕēđ đĔđČĐ ĦČ đĘ đĢĢđĠ ,ęĕĤđĚĐ .đĦđČ ĦđėĐĘ ĕďė ęĕďđĚĕĘĐ ęđĕ ĤĠĝ ĕĦč ęĦđČ ĦČ ĦĕčĥĐĘ đĜĎĐĜ ĐČēĚ ĦđČĘ .ĘĕĞđĐ ČĘĘ ĦČĒ ĘčČ ,ęĘĥ ęđĕ đČ ĐĞĥĘ Ĥĥ ĕĜĠĘ đĜČčĐĥ ,ĐĕĞčĐ ěđĤĦĠĘ ĦđĞĢĐ ęĘĞĦĐ ČđĐ .đĕďĕ ĘĞ đēďĜ ,ĔĜč ĕĘĦĠĜ ,ĖđĜĕēĐ ĦđĦĕĚĢĘ ĤĠĝĐ ĦĕčĚ ģĕēĤĐĘ đĜĦĥĕĤďĚ đĜĦĥĕĤďĚ ęĘĞĦĐ ČđĐ .ĐĤđĚ ĐėĐĥ ďĕĚĘĦ ęĕĢđĤĠ đĤČĥĕĕ ČĘ ĤĠĝĐ ĕĦčĥ ĖėĘ ĎđČďĘ

.ĤĠĝ Ħĕč ĘėĘ ĐĝĕĜėč ēĔčČĚ ČĢĚĕĕ ĕėđ ĤđčĕĢ ĦČ ğĤĢĘ đĜĦĥĕĤď ĦČ Ęčĕģ ČĘ ČđĐ ,ĤđčĕĢ ĕďčđĞ ĘĞ ĐĜĎĐ ĤĕďĝĚĐ ģđēĘ ęĕĤđĚĐ ęĕĤđĚč ĞĎđĠĥ ĕĚ Ęĥ ĐĥĕĜĞĐđ ĐĞĦĤĐĐĥ ĕďė ĐĥĞ ČĘ ČđĐ ,ĐĥĞĚĘ .ĦđĚĕĘČ ĦĕēĠĐĘ đĘėđĕ .Ĥčď Ęĥ ęĦđēĕĔčđ ęĜđēĔĕčč ĘđĒĘĒĐđ ĐēĜĒĐĐ Ęĥč ĦđĕĞčč ĘĠĔĘ ęĕĤđĚĘ ęĕĘė ěĦĚ ĕČđ ,ęĕĤđĚĐ ĞđĜĚĘ ĦđĝĜĘ đČ ęĒĕĘďĜđđ ĦđĚĕĘČ ĕĥĞĚ Ęĥ ĦĕĕĎđĝč ĕĢĤČ ĐďđčĞ Ėđĝėĝ ĘĞ đĜĒĤėĐ ,ęĦđČ ďĤĥĚ Ęĥ ĘđĠĕĔ ĤďĞĐđ ĤĠĝĐ ĕĦčč ĦđĚĕĘČĐ ,ęĕĤđĚ ďĎĜ ĦđĚĕĘČč ģĤ ČĘ ĤčđďĚ .ĖđĜĕēĐ .ęĚĢĞ ěĕčĘ ęĕďĕĚĘĦ ěĕč ĦđĚĕĘČč ęĎ ČĘČ ĦČ ęĕĠĥđē ČĘđ ęĕĜĜđĘĦĚ ČĘ ęĕčĤ ĦđĚđģĚč đĚĥč ĐĞĕĎĠĘ ĥĥē đČ Đĥđč ĖđĦĚ - ęĕĤčďĐ ČĚĥ ĐĤđĚ Ęĥ ĥĥē đČ ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ čđĔĐ Ęė ČĘ .ĐĤĔĥĚč ĐĜđĘĦ ĥĕĎĕ ęČ đĘ ĞĘđčĕ ĐĤđĚ Ęĥ đĦĕĕĜĠ ĦČ ĐĠĕ ěĕĞč ęĕČđĤ ęĕĘĐĜĚĐ ČĘ ĐĤĔĥĚĐ ęĎ ęĕĦĞĘĥ ĦđĤĚĘ ,ĐĤĔĥĚĘ ĦđĚĕĘČ ĕĥĞĚč ĘđĠĕĔč ĐčĤĐ ĦđĥĞĘ ĐĘđėĕ ęĕĤģĚč ĤĦđĕ ĦĘĠĔĚ ĐĤĔĥĚĐ .ÂęĕĜĔģà ęĝĤđĠĥ ĕĠė .ĦĕĥĚĚ ęĕĕē ĦĜėĝ ĦĚĕĕģĥ ęĘĘėčđ ,ĐČĤđĐ ĕďčđĞ 5 ,ĦĤđĥģĦĐ ĕĞĢĚČč .ĤĦđĕč ĐĐđčĎ ĐĎĤďč ĐēĔčČĘ ęĕėđĒ ,ęĕĘĐĜĚ ĐĜĠĦĚ ČĘ ĖđĜĕēĐ Ĥĥđ ,đĜĞĎĐ ĐĒė čĢĚĘ .Ėėč ģđĝĞĘ ĒČ ĕĘđČ ,ĘĞĠđĕ ĐďđčĞĐ Ėđĝėĝ ĤĥČė ,ĖėĕĠĘ ĘĠĔĘ ĐĝĜĦđ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦĘĐĜĐ ĤĤđĞĦĦ .ĤĠĝ ĕĦčč ĐČđĎđ ĦėĘđĐĐ ĦđĚĕĘČč ěđēĔĕčĘ ęĕďĤēĥ ęĕĤđĐĐ ĤđčĕĢĥ ĐđđģĚ ĕĜČ ĖđĝėĝĐ ĦĘĞĠĐ ĦđĞĚĥĚ ĦČ đĜĕčĕ ęĐĕďĘĕ ĘĞ ĦđėĘĥĐ đĘ ĥĕĥ ,ĐĒ ģčČĚč đėĚĦĕđ .ęėđĜĕēđ ęĐĕďĘĕ Ęĥ ęĜđēĔĕč

יו"ר הנהלת ארגון המורים

7

31

28

ערכים, אישיות ורגשות - בבחינת בגרות?!

21 - מורה לספרות מחפשת נתיב חדש במאה ה

39

38

שאני אעשה ספורט?

ערכה של מילה

תוכן העניינים

זרקור: חטיבת הביניים הראשונים בהוד השרון 22 שרון כץ | התיכון היהודי הדו-לשוני אורט לאודר בולגריה 26 ד"ר אפרת קדם-טהר | 21 - מורה לספרות מחפשת נתיב חדש במאה ה 28 ד"ר עליזה וסרמן-שחיבר | ערכים, אישיות ורגשות – בבחינת בגרות?! 31 ד"ר יצחק גייגר | תרבות המחלוקת בישראל על פי ארון הספרים 33 ד"ר אבי צפרוני | היהודי אורית גמרמן | ערכה של מילה 38 שרון גול וגיל סגל | שאני אעשה ספורט? 39

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית

10

נורית הס | המחלקה לפנסיה

משה אוחיון |

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש 11 אבי פסקל | המחלקה למינהל 12 זהבה שפר | המחלקה לכספים 15 המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי יעקב אופק |

המחלקה לקרנות השתלמות 16

חאלד דראושה |

מוטי מרוז | מינהלת אופק חדש מיכאל זלוטין | מאמר על החינוך 18

למורים שלנו - מדור פנאי ותרבות 40

התשמע קולי: צחי נוי 20

שרון כץ |

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורך

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

đĚĕĕģĦĐ ĤČđĤčĠ ĥďđē ĖĘĐĚč ĘĕĤĠČđ ĝĤĚ ęĕĥďđēčđ ,ęĕďĞđ ĕĝĜė ĘėĘ ,ęĕĝĜė ďđĞ ęĕĕģĦĐĘ ęĕĕđĠĢ čđĥē .ġĤČĐ ĕčēĤč ěđĎĤČĐ ĕĠĕĜĝ ęĕĝĜėč ęĕďĞđđĐ ĦđĠĦĦĥĐ ĕė ěĕĕĢĘ ,ĦđĜėďĞĦĐ ĖĤđĢĘ ĤĦđĕč ĐĢđēĜ ĐĘČĐ ČĥđĜč ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĘĐĜĐ ĕďĕ ĘĞ ĕĢđčĕģĐ ęėĝĐĐ ĦČĤģĘ ěĦĚđ ČĥĚĐ ĕČĥđĜč ,ęĕĕĘĜđĕĝĠđĤĠ ęĕČĥđĜč ,ČčĐ ęĕĤđĚĐ ĕĤďē đĘėđĕ Ėė .ďđĞđ ĐĕĝĜĠ .ęĕďĞđđĐ ĦĤĒĞč ěėďĞĦĐĘ

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב

03-7106786 טל' המערכת:

שלמה מויאל

03-5667713 פקס המערכת: shlomom@igm.org.il שלמה מויאל, עורך קשר עין: שלמה מויאל )עורך(, רן ארז, משה אוחיון, חברי המערכת: נורית ולנסי, זהבה שפר, ד"ר שוש וינטר, אפרת בר וקרן שקד michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה ועיטוף: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי:

יו"ר המחלקה ל"קשר עין" וחינוך טכנולוגי 03-7106749 ' טל shlomom@igm.org.il

Ęĥ ĥĠđĜĘ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕČĘĚĎ đČĢĕ ĤČđĜĕ ĥďđē ĖĘĐĚč ĐĞčĤČĘ đČĢĕ ĤČđĤčĠ ĥďđē ĖĘĐĚčđ ,ĦĘĕČč ęĕĚĕ ĐĞčĤČ .ĤĦđĕč ęĕĕčđĕē ęĕďĐ đĘčģĦĜđ ,ēĘĚĐ ęĕč ęĕĚĕ ĐĘČ ęĕĚĕč :ĕĎđĘđĜėĔĐ ĖđĜĕēč ęĕďĚĘĚĐ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčēĘ ĔģĕđĤĠč ĐĤĥĚĐ ĝĕĝč Ęĥ ĦđĕĞčĐ ĘĞ ĤčĎĦĐĘ ęĕĝĜĚ ĞđĢģĚč 30/70 ČĥđĜčđ ,ĦđĘĘėĚč ĦđĕđĚĘĦĥĐ ČĥđĜč ,č"đĔ .ĦđĜđĥĐ ĦđĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĚĎĚč č"ĕ ĦđĦĕėč ĦđēĚĦĐĐ Ęĥ čĤĐ ĥđģĕčĐ ĘĘĎčđ ,Ğďĕ ěĤģĘ ĐģĘēĚĐ ĦđčēĤĦĐ čģĞ ĦĘčģĘ ĐČĤđĐ ĦďđĞĦĘđ ęĕĕĚďģČ ęĕĤČĦĘ ęĕďĚđĘĐ ęĕĤđĚĐ đĜĘ čđĥē .ĐĜĞĚĐ ĦĘčģ ďĞ ęĕĜĘčĝ đĕĐĦĥ čđĥē ,ĦđĎĘĚ .đĜĕĘČ ĐĜđĠĐ ĐĤđĚ ĘėĘ ĤĥĠČĐ ĦďĕĚč ĤĕĐĚ ĐĜĞĚ ĦĦĘ ĦĕčĕĔģĤĔČ ĦĕĥĞĜ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ ĦđĕđĚĘĦĥĐĘ ĐģĘēĚĐ ęĕďĕģĠĦ ĕĘĞčĘ ęĕĝĤđģ Ęĥ ĞĢĕĐđ ĥđģĕč ĥĕ .ĤĦđĕđ ĤĦđĕ ĐĞĕĢĚ ğČ ĐģĘēĚĐ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĦĕĕēĜĐĘ ęČĦĐč ,ĐĕĜĚđĤ ĦđďĐĕĘ ĤĜĕĚĝ ęĕĕģĦĚ ěė đĚė .ęĕčĥģđĦĚ ęĕĝĤđģ Ęĥ ĐĞĕĝĜĘ ęĕĚĘĦĥĚĐ đėĒĕ 27.6.17 ĖĕĤČĦč đĚđĕĝ ęĞđ ĦđďĐĕĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ ĦđĚđģĚč ĤđģĕčĘ ,ĐĕĜĚđĤĘ ęĕĚĕ Ğđčĥ .ďĚĘĜĐ ČĥđĜĘđ đĜĕĘČ ēđĘĥĘ ęėĦČ ěĕĚĒĚđ ĤĒđē ĕĜČ ,ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ĘėĘ .ęėĕĜĕĞč ęĕčđĥē ęĕČĤĜĐ ĐČĤđĐĐđ ĖđĜĕēĐ ęđēĦĚ ęĕĤĚČĚ .ēĚĥ ęĕĤđĠ Ďē ĦėĤčč ęĕĕĝČ

אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i g m . o r g . i l

תלאביביפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם- 2438

במקרהשלאי מסירה ישלהחזירלארגון המורים בבתי הספרהעליסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחםבגין

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

מורהלספרותמחפשתנתיב 21 - חדשבמאהה 28 דרעליזהוסרמן-שחיבר

זרקור: חטיבתביניים הראשוניםהודהשרון 22 שרון כץ

החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה. 18 מיכאלזלוטין

2017 תשע"ז

מרס אדר-ניסן

267 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

המחלקה הפרופסיונלית

תשלום על ליווי טיולים ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ĐĚĤđĠĤĐ ĠīĞ ęĕģĝĞđĚĐ ęĕĤđĚĘ ęĕĒđēČč ĦĠĝđĦ Ęė ,ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ęėĝĐ ĕĠ ĘĞ ĦđĠĝđĦĐ Ęė ,čĘđĥĚ Ĥėĥ ĕĠ ĘĞ ĦčĥđēĚ .ĐĤđĚĦĘ ĒđĞ ĦĠĝđĦ ĘĘđė ĦđđĘĜĐ ğĦĦĥĚ đČ ĘđĕĔ ĐđđĘĚĐ ĐĤđĚ Ėė ĘĞ ğĝđĜ đĘĥ ĕĥĠđēĐ ęđĕč ,ĦĕĤĠĝ Ħĕč ġđē ĦđĘĕĞĠč ČĘĚ ĐďđčĞ ęđĕĘ ġčđĥĚ đĜĕČ ČđĐ đčĥ ęđĕč đČ ĦđĞĥ 8 Ęĥ ęđĘĥĦĘ ĕČėĒ ĐĕĐĕ ,(ęĕĤđĞĕĥ 8) ěĕčĥ ĥĤĠĐĘ đČ ,ĕĥĠđē ęđĕ ĤđčĞ ęđģĚ ĕđĘĕĚ ęĐĘ ġčđĥĚ ČđĐĥ ęĕĤđĞĕĥĐ ěĕčĘ ęĕĤđĞĕĥ 8 .ęđĕ đĦđČč צבירת ימי מחלה ğđĠė ,ĐĜĥč ĐĘēĚ ĕĚĕ 30 ęĕĞĕĎĚ ĐĤđĚ ĘėĘ ĦēČ ęĕďđĚĕĘ ĦĜĥ ĖĘĐĚč .ĐĤĥĚĐ ğģĕĐĘ .ĦđĞĥč ĕđėĕĜĐđ ĦđĞĥč ęĥĤĜ ĕđėĕĒĐ Ęĥ ĦėĤĞĚĐ ĦđĞĥ ĕĠĘ ĦđčĥđēĚ ĕđėĕĜĐ ĦđĞĥ :(ĐĘčĔč) ĐĚĎđďĘ .ĦđĤďĞĕĐĐ ęđĕč ĐĤđĚĐ

חזרה מחופשה ללא תשלום – חל"ת ęĕčĕĕē ĐĜĥĐ ģĕĝĞĚĐĚ Ħ"Ęēč ęĕĐđĥĐ ęĕĤđĚ ĐďđčĞĘ ĤđĒēĘ ęĦĜđđė ĘĞ 31.3 ďĞ ĞĕďđĐĘ čĦėč đĞĕďđĕ ČĘĥ ęĕĤđĚ .Ħ"Ęē ĖĕĥĚĐĘ đČ .ęĕĤĔĠĦĚė đčĥēĕĕ ęĦĤĒē ĘĞ ęģĕĝĞĚĘ בקשת חל"ת לשנה"ל תשע"ח ęĕĥģčĦĚ ĐČčĐ ĐĜĥĘ Ħ"Ęē ęĕĥģčĚĐ ęĕĤđĚ ĎđČďĘ ĥĕ ěė đĚė .31.3 ďĞ ,čĦėč ĦČĒ ĦđĥĞĘ ďčđĞ .ģĕĝĞĚĐĚ čĦėč Ħ"Ęē ĤđĥĕČ ĦĘčģĘ đĚĢĞč ĎđČďĘ čĕĕē Ĥėĥ ČĘĘ ĐĥĠđēč ĐČĤđĐ ĦđĕđėĒ ĦĤĕĚĥ :ĦđĕĘČĕĢđĝĐ ĦđĕđėĒĐ ĦđĠĕĢĤĘ .č"đĕėđ ĕĚđČĘĐ ēđĔĕčč đĕĦđĕđėĒ ĦĤĕĚĥ ,ĐĕĝĜĠĐ ęĕĥģčĚĐ ęĕĤđĚ À ěđĦčĥĘ Ħ"Ęē Ħĥģč ĤđĥĕČ ĐĘĕēĦ ĘčģĘ ęĐĕĘĞ ,ěđĦčĥĘ ĦČĢĘ ģĤđ ,ěđĦčĥĘ ęĦđČėĒ ĘĞ ĦđĚĘĦĥĐĐ ěĤģĚ .ĐĥĠđēĐ Ħĥģč ĦČ ĥĕĎĐĘ Ėė ĤēČ ĦĕčĘ ĤđĒēĘ ęĕČėĒ Ħ"Ęēč ĐČĤđĐ ĕďčđĞ ¤ .ĦđĕĜĦĐ Ęė ČĘĘ Ħ"ĘēĘ đČĢĕ đĜĚĚĥ ĤĠĝĐ

קשר הודעות הארגון 10

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית טל' המחלקה:

03-7106738 כתובת דוא"ל: rachelb@igm.org.il

ęĕĚĕ ĦĤĦĕ ĐĤĕčĢĘ

ĦđĞĥ ĦĤĦĕ ĐĤĕčĢĘ

ĦđĞĥ đĘĢđĜĥ

ĦđĞĥ ĘđĢĕĜĘ

ğđĠė ĐĘēĚ ĕĚĕ ĐĤĥĚ ğģĕĐĘ

ğģĕĐ ĐĤĥĚ

ĘÂĐĜĥ

87.92 / 103.92 30 ĘđĠė ĐČĢđĦĐ ęĕĚĕ 25.4 = 70.6 / 86.6 25 ĘđĠė ĐČĢđĦĐ ęĕĚĕ 20.4 = 157.2 / 173.2 30 ĘđĠė ĐČĢđĦĐ ęĕĚĕ 27.2 =

ĦđĞĥ 16 ĦđĞĥ 87.92

24 * 4.33 ĦđĞĥ 103.92

ęĕĚĕ 30

100% ĥÂĥ 24

ďÂĞĥĦ

ĦđĞĥ 70.6

4.33 * 20 Äĥ 86.6

30 * 20 / 24 ęĕĚĕ 25

83.33% 20 / 24 ĥÂĥ 100% ĥÂĥ 40

ĐÂĞĥĦ

ĦđĞĥ 16

- 173.2 = 16 ĦđĞĥ 157.2

ĦđĞĥ 16

4.33 * 40 ĦđĞĥ 173.2

ęĕĚĕ 30

đÂĞĥĦ (ĒđĞ)

המחלקה לפנסיה

ęĕĕĤđģĚđ ęĕČĘĚ ĤĕčĞĐĘ ĥĕ ęĕĝĠĔĐ ĦČ .31.3.2017 ďĞ ěđĎĤČč ğĕĜĝĐ ĦďĕģĠĘ ĐĚĢĚđĢ ęĦĤĥĚĥ ęĕĤđĚđ ęĕĤĔđĠĚ ęĕĤđĚ ,ĦđČĦėĚĝČ ,ęĕĝĠĔ ĖĥĚĐč ĤĕčĞĐĘ đĘėđĕ .ĐĥĕĤĠĐ Ħčĕĝ ĕ"ĠĞ đėĤĞĕĕ ĥđĤĠĘ ęĕďĦĞĦĚĘđ ęĕĥĤđĠĘ ęĕĝĜė ĕďĞđĚ ĘĞ ęĕĔĤĠ .ĕĜđĕ ĥďđē ğđĝ ĦČĤģĘ .ĖĥĚĐč ęĝĤĠĜ ęĚđģĚđ ęĕĝĜėĐ

פרישה לפנסיה מוקדמת – בעלויות ęĕėĕĕĥĐ ĦđĕđĘĞč ĕďčđĞ ĐĘĞĚđ 50 ĕĜč ęĕĤđĚ ęĕĜĕĕĜđĞĚđ ,Đĥďē/ĐģĕĦđ ĦĤčđĢ ĐĕĝĜĠĘ ČĘĚĘ ęĕĥģčĦĚ ,ĦĚďģđĚ ĐĕĝĜĠĘ ĥđĤĠĘ .ĦđĠĕēďč ęĕĝĠĔ ěđĎĤČĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ęĕČĢĚĜ ęĕĝĠĔĐ .('č / 'Č ĘđĘĝĚ ĕĠ ĘĞ)

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

משרה משולבת – פנסיה תקציבית ĕĜĠĘĥ ĐĜĥčđ ĦĕčĕĢģĦ ĐĕĝĜĠĘ ĥĤĠĥ ĐĤđĚ ĐĜĚĚ ģĘē À ĦčĘđĥĚ ĐĤĥĚč ďčĞ đĦĥĕĤĠ Ğ"Ĕēč ĐĜĚĚ ģĘēđ ĥďē ģĠđČč č"Ĕēč ĦĠĝđĦ đĦĘĚĎč ĘčģĚ ČĘ ěĕĕďĞ ,ěĥĕ ęĘđĞč ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ĐĒ čĘĥč .ĥďē ģĠđČĘ ĐĚĘĥĐ ĥĕĎĐĘđ ,ĐĕĝĜĠĘ ĐģĘēĚĐ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ .ĦđČĘĚĎĐ ĘĐĜĕĚ ďĎĜ ĦĕĥĕČ ĐĞĕčĦ פוליסת אבדן כושר עבודה מקצועי ĐĤđĜĚ ,Đĥďē ĦĤčđĢ ĐĕĝĜĠč ęĕēĔđčĚĐ ęĕĤđĚ ĐĝĕĘđĠĐ ĘđĔĕč ĘĞ čĦėĚ đĘčĕģ ,ęĕēĔčĚ ĘđĔĕčč ĤčđďĚ ěĕČ .217430 'ĝĚ ĦĕĦĢđčģĐ ĤĕĐčĐĘ đĜĕĤĐ .ĦđėĜĐ ĦĕĕĝĜĠ đČ ĐĕĝĜĠĐ ĐďđčĞ Ĥĥđė ěďčČ" ĐĝĕĘđĠĐ ĘđĔĕčč ĤčđďĚĥ ęĕĤđĚĐ ĘėĘ ĐĦĕĕĐ đĒ ĐĝĕĘđĠ ."ĕĞđĢģĚ ĕ"Ğ ĐĘĔđčđ ęĕēĔčĚ ĐĤđĜĚč ęĕēĔđčĚĐ ĥđėĤĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ ęĕĤđĚ .ĤėĥĐ ĘĞ ĐĜđĚĚĐ ĕđĘĕĚč ĖĤđĢ ČĘĘ ,ĕĥĕČđ ĕČĚĢĞ ěĠđČč đĒ ĐĝĕĘđĠ ĦđĞĢĚČč ĦČĒ ĞĢčĘ ęĕĘđėĕ ,ĦđČĕĤč ĦĤĐĢĐ 072- :ěđĠĘĔč Ě"Ğč ēđĔĕč ęĕēĔčĚ ĐĤđĜĚ ČđĐ ēđĔĕčĐĥ ęĕĥĕĎďĚđ ęĕĤĒđē đĜČ .3838100 .ĦĕĥĕČĐ đĦĔĘēĐ ĕĠĘđ ĐĤđĚ Ęė Ęĥ đĦĞď ĘĞ ĦđĤčēč ĐĘĕčģĚ ĐĝĕĘđĠ ģđďčĘ čđĥēđ ĕđĢĤ .ĦđĕĥĕČ ĦđĘėĥđĚ ĦđĔĘēĐ ĘčģĘđ ĦđĤēČ

כפל פנסיה ęĕĤđĚ Ęĥ ęĕĤģĚĐ đčĤĦĐ ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ĦēČĐ ,ĦđĕĝĜĠ ĕĦĥ ęĐĘđ ĐĕĝĜĠĘ đĥĤĠĥ đĥĤďĜ ęĐđ ,ĐģĕĦđ ĦĤčđĢ ĦĤēČĐđ ĦĕčĕĢģĦ .ĐĕĝĜĠ ĘĠė Ęĥč ĤĢđČĘ ęĕĠĝė ĤĕĒēĐĘ ĐĕĝĜĠ ĘĠė Ęĥ čĢĚ Ęėč ,ĐĥĕĎďĚđ ĦĤĒđē ĕĜĜĐ ĐĕĝĜĠĘ ĦđČėĒĐ ČĥđĜ ĦČ ģđďčĘ ĐĤđĚĐ ĘĞ .đĦĥĕĤĠ ęĤĔ đČ/đ đĦďđčĞ ĖĘĐĚč ġĞđĕĘ ĐĕĜĠĐ ĘčģĘđ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ .ĐĤđĚĘ Ĭ 400 ġđĞĕĕĐ ĦđĘĞ .ĕĜđĕĝĜĠ שנות חיסכון ויותר; 35 – קרן ותיקה הפקדות מעבר למשרה ęĕĜĥ 35 Ėĝđēĥ ĐĤđĚĥ ĐĤĕėĒĚđ ĦĤĒđē ĕĜĜĐ :"ęĕĦĕĚĞ") ĐģĕĦđ ĦĤčđĢ ĐĕĝĜĠ ěĤģč ĤĦđĕđ ĕđĢĤ - ĐģĕĦđđĐ ďĞĘĎđ (ĦĠģĚ ,Ě"Ďģ ,ęĕēĔčĚ ĖĥĚĐ ĦđĕČďėĘ ĞĎđĜč ĦĥďđēĚ Đģĕďč ĖđĤĞĕĥ .ĐģĕĦđđĐ ěĤģč ĐĤĕčĢĐ ,ĤĦđĕđ ĦđĕđĘĞč ĕĦĥč ďčđĞĥ ĐĤđĚ ěė đĚė ĤčĞĚđ ĐģĕĦđ ěĤģ ĐĦđČĘ đĘ ĦđďĕģĠĚĐ ĖĥĚĐ ĦđĕČďė ĦČ ģđďčĕĥ čđĥē ,ĐĤĥĚĘ .ěĤģ ĐĦđČĘ ĦđďģĠĐĐ ěđĎĤČĘ ĐĕĕĜĠ ĦđĞĢĚČč ĘčģĘ ěĦĕĜ ġđĞĕĕĐ ĦČ .ĕĜđĕĝĜĠĐ ġĞđĕĘ ĐĕĜĠĐ ĦĘčģĘ ęĕĤđĚĐ .ĐĤđĚĘ Ĭ 400 ġđĞĕĕĐ ĦđĘĞ

קשר הודעות הארגון 11

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש

ěđďĞđĚ ĕĤčē ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢĘ ĞĕĢĐĘ ęĕēĚĥđ 35% :ěĠđď ĦČĢđĕđ ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐčĔĐ "ĐĤđĚĦ" ěđđĎĚč ĐĥĕėĤĘ ĦđčĔĐĐ ĝĕĔĤė ĦĜĕĞĔč ĐēĜĐ .ġĤČĐ ĕčēĤč ģđđĕĥ ĦđĦĥĤđ ģĝĞ ĕĦč "ĐĤđĚĦ" ĦĤčđēč ,ěđĎĤČĐ ĤĦČč ęĕĔĤĠĐ Ęė ,Ę"Čđď) ęĕĠĝđĜ ęĕĚđĝĤĠčđ ĤĦČč ĐĞĕĠđĚĐ .(ďđĞ ęĕĔģĘĠ ęĕĕģĦĚ "ďĜĘĤĠđĝ"č ĐēĠĥĚĐ ęđĕ ,ęėĤĕėĒĐĘ đĤĦđĜđ ,07.4.2017 ,Ē"ĞĥĦ ěĝĕĜč Č"ĕ ,ĕĥĕĥ ęđĕč ĥđėĤĘđ ęĕďģĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęėĜĐ .ęĕĝĕĔĤė .ěđĎĤČĐ ĤĦČč ęĕĝĕĔĤė .ęĘđėĘ ĤĥđČĚđ ēĚĥ čĕčČđ ēĝĠ Ďē ĦėĤčč

,ęĕĤģĕ ęĕĤđĚ ĦĥĠđē đĚĞđ Ččđ čĤģ Ĕ"ĘĞčĐ ēĝĠĐ Ďē ĞĕĢĐĘđ ĖĕĥĚĐĘ ęĕēĚĥ đĜČđ ,ĦĘēđĕĚĐ čĕčČĐ ěđđĎĚ ,ĐēĠĥĚĐ ĕĜčđ ęĕĤđĚĐ ĤđčĕĢ ,ęėĘ ,ĕČĜĠĐđ ĦđčĤĦĐ ęđēĦč ĦđĕđĘĕĞĠ Ęĥ čēĤ Ğđčĥ ĕĠđĝĘđ ĥĠđĜĘ Ħđĥďē ĦđĕđĤĥĠČ ěđđĎĚđ .ęĕĤđĕĝđ ĦđČĢĤĐ ,ęĕĞĠđĚ ęĕĘĘđėĐ ,ęĕďĝčđĝĚ ĐĜĥĐ Ęĥ ĦĜđėĦĚč ĐĜĥĐ ģĜĞđĕ ĕĦĜĥĐ ĕĥĐ ĤčēĐ ĝĕĔĤėč ęĕčđĤģĐ ęĕĚĕč ěĞĔĕĕđ ĦĚďđģĐ .ěđĎĤČĐ ĕĤčē ęĕĤģĕĐ ęĕČĘĚĎĐđ ęĕĤđĚĐ Ęė Ęĥ ĕĤĢđĚđ ĦđĜĦĚ ĦĥĕėĤč đĜĚĚ ĦđĜĐĕĘ ĐĕĐĕ ěĦĕĜ .ęĕĎēĐ ĦČĤģĘ ĐėĕĤĢ ęĕČĎ đĜČ ēĝĠĐ Ďē ĦČĤģĘ ĐĜĥĐ ęĎ ěė đĚė

משה אוחיון

יו"ר המחלקה לתרבות, פנאי ונופש טל' המחלקה: 03-7106791 כתובת דוא"ל: mosher@igm.org.il

המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

ēđĔĕčĐ ĦĠđģĦ ĖĘĐĚč ēđĔĕčĐ ĕĚďč ĕđĜĕĥ ĘĞ ĘĞĐ ĝ"ĐĕĦčč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčēĘ ĕĦĢđčģĐ ĘĕĤĠČ ĥďđēĚ ĘēĐ .ęĐĕĦđēĠĥĚ ĕĜčđ ęĕĕďđĝĕ .ĐĘčĔč ěĕđĢĚĥ đĚė đĕĐĕ *ēđĔĕčĐ ĕĚď 2017 ĕĦĢđčģ ďđĞĕĝ ēđĔĕč ĘĞ ĦēģĠĚĐ Ęĥ ĤĒđē ęđĝĤĠĘ ĖĥĚĐč ĦČ ĖĕĤČĐĘ ěĦĕĜ ĕė ĞčģĜ đč ĤĥČ ,ēđĔĕčĐ čĘĥč ,ĦđĕĦĢđčģ ĦđĝĕĘđĠč ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ ěĕč ĦđĚėĝĐĘ ęČĦĐčđ 31.12.2017 ďĞ ģĤ ,ĐĒ ěĕčĘ ĐĝĕĘđĠĐ ĘĞčė ĥĚĥĚĐ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĦĠđģĦĘ ĞĎđĜč ,Ě"Ğč ēđĔĕčĘ ĐĤčē īĝģĕĜĠĐī ĕĦĢđčģ ēđĔĕč ĦĤĎĝĚč ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ ēđĔĕčĐ ĦĠđģĦ ĕė ęėđĝ ,ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĕĤčēĘ ĦČĒđ 31.12.2017 ĖĕĤČĦĘ ďĞ ĖĤČđĦ ĕďđĞĕĝĐ ,ēĔđčĚĘ ĕĥďđēĐ ĕđĢĕĠĐ ęđėĝ ĦĦēĠĐ ďĎĜė Ęĥ ĘđĚĎĦ ĖĝĘ 31.12.17 ęđĕĘ ďĞđ 1.3.17 ęđĕĚ ĕčĎĘ .ęĕĥďđē 60 ĖĥĚĘ ĕĥďđē ĘđĚĎĦ Ĭ 5,000 ęđėĝĐ ,ĕđĢĕĠĐ ęđėĝĚ ĕĢē đĥėĤĥ ęĕēĔđčĚ 60 ĖĥĚĘ ĕĥďđē ĕđĢĕĠ ęđėĝ Ĭ 2,500 -Ę ĦēĠđĕ ēđĔĕčĐ ĕĚďč ĕđĜĕĥ ČĘĘ ĦČĒ Ęė .ĕđĢĕĠ ĕĥďđē ČĘĘđ ĕďđĞĕĝĐ ĕđĝĕėĐ ěĕĎč ęđĕė ęĕĚĘđĥĚĐ .ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ ĦĝĕĘđĠ ĕČĜĦ ĤĦĕč ĕđĜĕĥ ĐĠđĠė ĐĕĐĦ 31.12.2017 ęđĕĘ ĤčĞĚ ĐėĤČĐ ēđĔĕčĐ ĖĥĚĐ ěĕĕĜĞĘ ęĕďďĢĐ ĕĜĥ ĦĚėĝĐĘ ďĤĥĚ ĦČĤđĐĘ ęČĦĐčđ ĕĦĢđčģĐ ĕďđĞĕĝĐ .ĦĞ ĐĦđČč ęĝĤđĠĦĥ ĤĢđČĐ ĘĞ ĞĕďđĐĘ ęĕČėĒ ęėĜĐ ,ęėčĘ ĦĚđĥĦĘ čĦėč ĐĞďđĐč ĦĞ Ęėč ēđĔĕčĐ ĦģĝĠĐ ,ēđĔĕčĐ ĘĞ ēđģĕĠĐ ĦđČĤđĐĘ ęČĦĐč .ēĔčĚĘ ēĔđčĚ ,ĐĝĕĘđĠč Ęēĥ đĐĥĘė ĕđĜĕĥ Ęėč ĕĠĝė ĤĒēĐĘ ęĎ ĕČėĒ đĜĕĎč ēđĔĕčĐ ĦČ ĘĔčĚĥ ĕĘĚĕĝģĚ ĤĒēĐ ĐčđĎ) ĕđĜĕĥĐ ęđĕĚ ęđĕ 60 ďĞ ĞčĦ ČĘ ĕė ĕČĜĦčđ (ęĕĕĥďđē Ęĥ ęđĘĥĦ ČĐĕ .đĒ ĐĠđģĦ ěĕĎč ĐĝĕĘđĠĐ ĦČ ěĜē ĦđĜėđĝĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ğĝđĜ ĞďĕĚ ĦĘčģĘ .03-6417383 ěđĠĘĔč ,ĐĜčĕĘ

לתשומת לב חברינו ęĐčĥ ęĕĤģĚč ęĕĘģĦĜ đĜČ ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ęĐĕĤčēĘ ęĕĤĥĠČĚ ěđĎĤČĐ ĕĤčē ęĕĤđĚ Ē"Ħ ĤĠĝĚ ěĦĚ ĖđĦ ,ęĚĥč ęĕĝĕĔĤė ĥđėĤĘ đČ ĦđĕĢģĤĔČđ ęĕĞĠđĚĘ ,ĤĦČĘ ĐĚĝĕĝđ ęĐĘĥ ęĕĝĜĚ Ėėčđ ,ĦđďĞĝĚĐ ĦĕĕĢģĕĘĠČĘ ĐĜĕĞĔč ĐĘđďĎ ĦđĚė ĥđėĤĘđ ďđĝčĝĐ ěđĜģĦ ĦČ ğđģĞĘ .ęĕďĝčđĝĚ ęĕĝĕĔĤė Ęĥ ĤĦđĕ ĦđĜĚĒĐĐ ĦėĤĞĚ ĦČ ĦđĜđĐĘ ĤđĚē ěđĕĝĕĜ đĐĒ ĐĚĝēĜ đĝĠĦĜĥ ęĕĤđĚ .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ Ęĥ ęĕĤģĚ .ęĘđĚ ČĥđĜĐ ĤđĤĕčĘ ďĞ ĤĦČĘ ęĦĝĕĜė Ęĥ ęĕĤčē ěĕď Ħĕč ĘđĠĕĔĘ đĤčĞđĕ ęĕĤđĚē .ěđĎĤČĐ ęĕĤđĚĐ đĜĕĤčē ĘėĚ ęĕĥģčĚđ ęĕĤĒđē đĜČ ĦĤĦđĚĐ ĦđĚėĐ ĦČ ĘĢĜĘđ ęĕĘĐĜĐ ĕĠ ĘĞ ĎđĐĜĘ .ďčĘč ěđĎĤČĐ ĤčēĘ ביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי לחברי ארגון המורים ובני משפחותיהם ĦđČĕĤčĐ ĕēđĔĕčč ęĕčĤĐ ęĕĕđĜĕĥĐ ĦđčģĞč ĕĤčē ĦČ ěėďĞĘ đĜĕĘĞ ęĕĕďđĞĕĝĐ ęĕēđĔĕčĐđ ĤēČĘĥ đĘĘĐ ęĕēđĔĕčĐ ĦČ đĥėĤĥ ěđĎĤČĐ đĜĞĎĐ īĝģĕĜĠĐī ēđĔĕčĐ ĦĤčē ęĞ ěĦĚđ ČĥĚ ēđĔĕčč ēđĔĕčĐ ĕĚďč ĕđĜĕĥĘ ĞĎđĜč ęĕĚđėĕĝĘ ĕđĝĕėĐ ĦĠđģĦ ĦėĤČĐĘ ĞĎđĜčđ ĕĦĢđčģ ĦđČĕĤč :ęĐĕĦđēĠĥĚ ĕĜčđ ěđĎĤČĐ ĕĤčēĘ ĕďđĞĕĝĐ "ĐĤđĚĘ đģ" - ĕĦĢđčģĐ ĦđČĕĤčĐ ēđĔĕč ěĕčĥ ĕĦĢđčģ ĦđČĕĤč ēđĔĕč ęėĝĐĘ ęČĦĐč ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČĘ ,Ě"Ğč ēđĔĕčĘ ĐĤčē ,īĝģĕĜĠĐī ģďčĜ ,đč đĞčģĜĥ ęĕďĞđĚĘđ ęĕĘĘėĘ ęČĦĐčđ ĦđčĕĕēĚ ĦđČĢđĦĐĥ ČĢĚĜđ ēđĔĕčĐ ģĕĦ ĦČĒ .10% Ęĥ ĤđĞĕĥč ēđĔĕčĐ ĕĚďč ĐĚČĦĐ ęĕĦđĤĕĥ ĘĞ ēđģĕĠĐ ĦđĜģĦĘ 7 ĐĜģĦĘ ęČĦĐč ,(ĕĦĢđčģ ĦđČĕĤč ēđĔĕč) (ēđĔĕč) ęĕĕĝĜĜĕĠ ĐĞďđĐ ĦČĒč ĦĜĦĕĜ ĖėĘ ĕČ .2009 À Ĕ"ĝĥĦ

קשר הודעות הארגון 12

אבי פסקל

יו"ר המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

ě"čĥ ęĕĘĥĚ ęĕēđĦĕĜ ĘđĘĝĚ (ē"ĥč Ħĕĥďđē ĐĕĚĤĠ)

ěđĥČĤĐ ĘģĥĐĚ ęĕēđĦĕĜ ĘđĘĝĚ (ē"ĥč Ħĕĥďđē ĐĕĚĤĠ)

ĘĕĎ

22.45 83.05

25.8

25 - ĐďĕĘ

107.7 148.1 213.2

40 - 26 50 - 41 60 - 51 65 - 61

123.46 180.71 221.12

275 280

+ 66 221.12 .'ģĜ 12206 , 2017 ĤČđĜĕč ęĝĤđĠĥ ěđĤēČĐ ďďĚĘ ęĕďđĚĢ ēđĔĕčĐ ĕĚď *

הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה - M . Ed .\ M . Teach מזמינים אתכם ללמוד, להתקדם ולהנהיג

• התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל )יום שני( בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה • עם אפשרות לתזה - התכנית לייעוץ חינוכי ימי שני ושלישי אחה"צ( ) • לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה שני אחה"צ( + )יום רביעי מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

• )יום רביעי( התכנית לחינוך בגיל הרך • התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית )יום שני( הספר היסודי • התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה )יום רביעי( עמ אפשרות לתזה רב-תחומית - מסלול אמן-מורה, מוקד תל"י עוד בתכנית: • התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה )יום שלישי( )בסיכון( • בהתמחויות: אנגלית, התכנית להוראת שפות )יום עמ אפשרות לתזה עברית וערבית - רביעי( • )יום התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך חמישי( בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות חינוכית

בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך

יומ פתוח 17.3.17 12:00 - 09:00

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

2017 שנת המס מדרגות מס הכנסה

ĝĚĐ ĤđĞĕĥ

ĦĤđėĥĚĚ ĦĕĦĜĥ ĐĝĜėĐ

ĝĚĐ ĤđĞĕĥ

Ħĕĥďđē ĦĤđėĥĚ

קשר הודעות הארגון 15

10% 14% 20% 31% 35% 47%

74,640 ďĞ

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,220 ďĞ

זהבה שפר

107,040 ďĞ 74,641 -Ě 171,840 ďĞ 107,041 -Ě 238,800 ďĞ 171,841 -Ě 496,920 ďĞ 238,801 -Ě

8,920 ďĞ 6,221 -Ě 14,320 ďĞ 8,921 -Ě 19,900 ďĞ 14,321 -Ě 41,410 ďĞ 19,901 -Ě

יו"ר המחלקה לכספים

ğĝđĜ Ęģĥ ĘėĚ

ğĝđĜ Ęģĥ ĘėĚ

Ĭ 215 :ĕđėĕĒ ĦďđģĜ ĖĤĞ שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים (01.01.2017 - )מעודכן ל עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר 18 תושבי ישראל מגיל

ĤėĥĐĚ 60% ĘĞĚĥ ĤėĥĐ ģĘēĚ ĦčĕĕēĐ ĦĕčĤĚĐ ĐĝĜėĐĐ ďĞđ ĞĢđĚĚĐ ē"ĥ 43,240 - (ČĘĚ ĤđĞĕĥ) ēđĔĕč ĕĚďč

60% ďĞĥ ĤėĥĐ ģĘēĚ (ĦēĠđĚ ĤđĞĕĥ ) ĞĢđĚĚĐ ĤėĥĐĚ ēÂĥ 5,804 -

ĘđėĐ Ėĝ

ďčđĞ 7.00 5.00 12.00

ģĕĝĞĚ

ĘđėĐ Ėĝ

ďčđĞ

ģĕĝĞĚ 3.45 %

ĕĚđČĘ ēđĔĕč ĕĚď

14.50

7.50

3.85 % 3.10 % 6.95 %

0.40 % 3.10 % 3.50 %

ĦđČĕĤč ēđĔĕč ĕĚď -

5.00

-

ĘđėĐ Ėĝ

19.50

7.50

3.45 %

המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות

ěđĦčĥĘ ĦČĢĘ ĕČėĒ đĕčđĥĕē ĕĠ ĘĞĥ ĕĚ ĦđĜĠĘ đĕĘĞ ĐĒė čĦėĚ Ęčĕģ ČĘđ ē"ĞĥĦč ęĕĝĠĔ ęĕČėĒĐ ĘėĘ ēđĘĥĘ ĤđĚČ ģĜčĐ .ģĜčĘ .ěđĦčĥ ĖĤđĢĘ Ħ"ĘēĘ ĐČĕĢĕĘ Đĥģč ęĐčđ ĝĤĚ ĥďđē ğđĝ ďĞ ģĕĝĞĚĘ ĥĕĎĐĘ ĥĕ ęĦđČ .ĤđĥĕČ ĘčģĘđ ęĞ ġĞđđĕĐĘ ġĘĚđĚ ěđĦčĥĘ ęĕČĢđĕĐ ĘėĘ ĦđĕđĚĘĦĥĐĐđ ĕĞđĢģĚĐ ēđĦĕĠĐ ĕĘĐĜĚ ęĕďģđĚ ĐĥĕĚēč ęĕĤđĒĠĐ ,ĐģĘēĚĐ ĕĠĕĜĝč ĤĥČč ĐĕēĜĐđ ĐėĤďĐ ĘčģĘđ ,ġĤČĐ ĕčēĤč .ęĕďđĚĕĘĐ ĦĕĜėĦ ĦĕĕĜčč ĦđĕČďėĘđ ĦđĕđĤĥĠČĘ ęĕČĢđĕĘ ęĕĝĜė ęĕĚĕĕģĚ đĜČ ĐĜĥ ĕďĚė ĦđčđēĐđ ĦđĕđėĒĐ ĦđĔĤđĠĚ ęĐčđ ěđĦčĥĘ ęĕĜĞĚđ ęĕĤčĝĐ ęĕĜĦĕĜ ěėđ ęĕĚĘĦĥĚĐ Ęĥ ĦđĞĥč ęĕĚĕĕģĦĚ ęĕĝĜėĐ .ęĕĤčēĐ ĦđĘČĥĘ ěđĠĢĐđ ĐĠĕē ĕĤđĚĘ :čĤĞĐđ ęĕĕĤĐĢĐ ĤēČ ,ĥ"čđ ,ĒėĤĚĐđ Č"Ħ ĕĤđĚĘ ;23.5.17 ĕĥĕĘĥ ęđĕč ĕĤđĚĘđ ;06.6.17 ĕĥĕĘĥ ęđĕč ęđĤďĐđ ďđďĥČ .07.6.17 ĕĞĕčĤ ęđĕč ĐčĕčĝĐđ ěĕĞĕďđĚ ,ęĕĘĥđĤĕ ,ěčđĚėđ ,ęĕĝĜėĘ ČđčĘ ęĕĜĚĒđĚ ěđĦčĥĘ ęĕČĢđĕĐ .ġđĞĕĕ ĦđĥĕĎĠĘ ĐģĘēĚĐ ĕĎĕĢĜ ęĞ Ĥĥģ ĤđĢĕĘ

ĦĚĘĥĐĘ ěĚĒĐ ĐĒđ ,đĜĕĤđēČĚ ĐĜĥĐ ĦĕĢēĚ ĦđĚđģĚ đĤĦđĜ .đĒ ĐĜĥĘ ęĕĘđĚĎđ ĦđĕđĚĘĦĥĐ ĦđĞđčĥč ĤģĕĞčđ ,ĦđĜđĥĐ ĦđĕđĚĘĦĥĐč ĤĠĝĚ .ġĕģĐ ĦđĕđĚĘĦĥĐčđ ęĕĒėđĤĚĐ ĐĚė ĦđĚĕĕģĦĚ ēĝĠ ęđĤĔ ĦĥĠđēč ěĐĚ ęĥĤĦĐĘ ěĦĕĜĥ ĦđĒėđĤĚ ĦđĕđĚĘĦĥĐ .ěđĎĤČĐ ĤĦČ ĦđĞĢĚČč ěĐĕĘČ ęĥĤĕĐĘđ ĐĕĜĚđĤ ĕďđĐĕ ĦĘĕĐģ ĘĞ ĐĠĕēč ĦđĚĘĦĥĐĐ ĘĦčđ ďđďĥČč ęĕĤđĠĝ ĦđĚđģĚ đĤĦđĜđ ,ĐČĘĚ ęĕĘĥĚĐ ĤđĕĝĘ ğĤĔĢĐĘ ĐĢĤĕĥ ĕĚ .čĕčČ Ęėđĕ ,ĕĜđĕč 27 -č ,ġĕģč ĐĕĜĚđĤč đĒ ĦđĚĘĦĥĐĘ đĚĝĤđĠĕ Ėė ĘĞ ęĕĔĤĠđ ĖĥĚĐč ĦČĒ ĦđĥĞĘ ĦđĜĜėđĦĚ ěė đĚė .ęĕĤčēĘ ĘĕĕĚč đĤčĞđĕđ ďĤĠĝ ,ěđđĕ ĕďđĐĕ ĦĘĕĐģ ĘĞ ĦđĕđĚĘĦĥĐ đģđĤĚĘ ěėđ ĐĘČ ęĕďĞĕĘ ĦđČĕĢĕđ ,ĘĎđĔĤđĠđ ęĕĜĜđėĦĚĘđ .ĐČčĐ ĐĜĥč đČ ġĕģĐ ĖĘĐĚč :ęĐĕėĘĐĚ ĦČ ęĕĜĜėĦĚđ ěđĦčĥ ĦĜĥĘ ĦČĢĘ ĦČ Ęčĕģĥ ĕĚ ?ĐĦĞ Ĥčė ĦĞďĘ ęėĕĘĞ ĐĚ ěđĦčĥĘ đĦČĕĢĕ ĦČ ĤĥČĚĐ ,ģĜčĐ ěĚ ēđďĐ ęČ ěĚĝĘđ ģĜčĘ đĤĕĒēĐĘ đĕĘĞ ,ē"ĞĥĦ ĦĜĥč .ěđĦčĥ ĕĢēĘ đČ ČĘĚ ěđĦčĥĘ ĦČĢĘ đĜđĢĤč

יעקב אופק יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי והשתלמויות jacobo@igm.org.il

המחלקה לקרנות השתלמות

שנת ההשתלמות תשע"ח (2018 – 2017)

.ĕĚđČĘĜĕčĐ ģĜčĐ Ęĥ ĦčđĦėĐ ĕĠĘ ĘĞĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĘ ĦđĚĘĦĥĐĐ ěĤģ ĦĜĥĘ ęĕČĢđĕĐ ęĕĤđĚĘ ęĕĝĜė 3 ęĕĕģĦ ęĕĕďđĝĕ .ē"ĞĥĦč ĦđĚĘĦĥĐ đĕĦđčđēđ ĐĤđĚĐ ĦđĕđėĒ ĘĞ ĞďĕĚ ĤĝĚĕĕ ęĕĝĜėč ģĜčĐĥ ĦđčĔĐĐ ĘĞ ĞďĕĚ ,ěđĦčĥĐ ĦĜĥč ĞďĕĚ ěėđ ěđĦčĥĐ ĦĜĥč ęĕĤđĚĐ ĦđĥĤĘ ďĕĚĞĚ .ĦđĕđĚĘĦĥĐđ ęĕďđĚĕĘ ĦđĕĜėĦ ĘĞ .ęĕĘĥđĤĕčđ ĐĠĕēč ,čĕčČ-ĘĦč đėĤĞĕĕ ęĕĝĜėĐ :ęĐĕĦđĚđģĚđ ęĕĝĜėĐ ĕďĞđĚ .ĐĚĤđĜĠ ěď ěđĘĚ ,ĐĠĕē À 23.5.17 .ĝĜĝĜĤ ěđĘĚ ,čĕčČ-ĘĦ À 6.6.17 .ęĕĜĜČĥ ĦđĜėĥĚ ,ęĕĘĥđĤĕ À 7.6.17 ĝĜėĘ ĐĞĝĐ ĐĕĐĦ ęđĤďĐđ Ğčĥ-ĤČč ĕĤđĚĘ .6.6.17 -č ĖĤĞĕĕĥ Č"Ħč ĐĜĚĒĐč đĜĕđĢĕ ęĕģĕđďĚ ęĕĜĚĒđ ęĕĝĜėĐ ĔđĤĕĠ .ĐĤđĚ ĘėĘ ĦĕĥĕČ ĥďđēĚ "Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ" ĕĥĤĠĐ ,Ėė ěĕĎč ,ĘčģĘ "Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ" Ęĥ ĐĒ čĕėĤ .2016 ĤčĚĔĠĝ .ěĕĕĜĞđ Ĥčď ĘėĘ ĕĜđĕĝĜĠ čĕėĤ ČđĐ תוספת שכר שקלית ĥđĘĦĘ Ĥėĥ čĕėĤ ďđĞ ğĝđĜ 1.9.16 -Ě ĘēĐ ."ĦĕĘģĥ ĦĠĝđĦ" ĤďĎđĚ ČđĐđ ,ĦĤđėĥĚĐ ęđėĝč ,1.9.16 -Ě ĘēĐ ĦĚĘđĥĚ đĒ ĦĠĝđĦ ĘēĐđ ,ĐĤĥĚĐ ğģĕĐĘ Ħĕĝēĕ ,Ĭ 108.16 Ęĥ .Ĭ 193.64 Ęĥ ęđėĝĘ ěėďđĞĦ ČĕĐ 1.3.17 -Ě מורים בתפקידי הדרכה đĕĐĕ ĐėĤďĐ ĕďĕģĠĦč ęĕĤđĚ 1.9.16 -Ě ĘēĐ ĥďē ģĠđČč ęĦĎĤď ĕĠ ĘĞ Ĥėĥ ĘčģĘ ęĕČėĒ ęĕČėĒ đĕĐĕ ęĐ Ėė ĘĞ ğĝđĜđ (ĐĤđĚĦĘ ĒđĞč đČ) ĐĤĥĚĘ ĤėĥĐĚ čĥđēĕĥ ĐėĤďĐ ĘđĚĎĘ ĤĠĝĚ Ęĥ ĐĕĢģĜđĠ ęĐĥ ęĕĤđĞĕĥč ,ĐČĘĚ .ĐėĤďĐĐ ĕĚĕ ĐČĘĚ ĐĤĥĚĘ ĦĤđėĥĚĚ 6% À ĐėĤďĐ ęđĕ .ĐČĘĚ ĐĤĥĚĘ ĦĤđėĥĚĚ 15% À ĐėĤďĐ ĕĚĕ 2 ĐĤĥĚĘ ĦĤđėĥĚĚ 17.5% À ĐėĤďĐ ĕĚĕ 3 .ĐČĘĚ .ĐČĘĚ ĐĤĥĚĘ ĦĤđėĥĚĚ 20% À ĐėĤďĐ ĕĚĕ 4

ĦĜĥč ĦđĚĘĦĥĐ ĦĜĥĘ ęĕČĢđĕĐ ęĕĤđĚĘ ĥďđēč ĕė ĤĕėĒĐĘ đĜĜđĢĤč ē"ĞĥĦ ęĕďđĚĕĘĐ ĐĥģčĐ ēĠĝ ęėĕĘČ ēĘĥĜ 2016 ĤčĚĢď ēđďĘ ğĤđĢĚ) ē"ĞĥĦč ĦđĚĘĦĥĐ ĦĜĥĘ ĐČĕĢĕĘ .(ěđčĥēĐ ĥđĘĦ ğĤĢĘ ,Ę"ĜĐ ēĠĝĐ ĦČ ČĘĚĘ ęėĕĘĞ ĕĚđČĘĜĕčĐ ģĜčĐ ĘČ ęĦđČ ēđĘĥĘđ ĕĜėďĞ Ĥėĥ ď"Ħ ,ĐČĤđĐ ĕďčđĞ ĦđĚĘĦĥĐ ĦđĜĤģ ,ěđĥČĤĐ .6108102 čĕčČ-ĘĦ 8224 ĐĥĠđē ĤđĥĕČ ģĕĝĞĚĐĚ ĥģčĘ ęėĕĘĞ ěė đĚė .31.3.17 ďĞ - ěđĦčĥĘ (Ħ"Ęē) ęđĘĥĦ ČĘĘ ęĕĤđĚČ ęĦČ Ę"ĜĐ ĖĕĘĐĦĐ ĦĚĘĥĐ ĤēČĘ ęĕĝĠĔ Đčđ ĐĠĔĞĚ ,ĕČĚ ĥďđē ĖĘĐĚč ,ĘčģĘ .ęėĘĥ ęĕĕĥĕČĐ ęĕĔĤĠĐ ĕĠĘ ēđĘĥĘđ ģĕđďĚč ČĘĚĘ ĥĕ Ę"ĜĐ ęĕĝĠĔĐ ĦČ ęĎ מעבר דרגות באופק חדש ĤĠđĝ ĦđĞĔ ĐĦĕĕĐ ĐĒ ČĥđĜč ěđĤēČĐ ęđĝĤĠč ĝēĕĕĦĚ Ě"ĒĠĐ ĖĥĚ ."Ě"ĒĠĐ ĖĥĚ" ČĥđĜč ."Ħđēĕĥ"Ę ČĘđ ęĕĥďđēĘ ěčđĚė 9 - 7 דרגות ,ęĕĤđĚĐ ĦđĤďĦĝĐ ęĞ ęĦēĜĥ ęėĝĐ ĦđčģĞč ęĕĤđĚ Ęĥ čĘđĥĚĐ ĤėĥĐ ĦđČĘčĔč ĕđĜĕĥ Ęē ĖđĚĜ ČđĐ đĘČ ĦđĎĤďč ĤėĥĐ .9 À 6.5 ĦđĎĤďč Ĥėĥč ĐĦēĠĐĐ .31.8.16 ďĞ ęĕĕģ ĐĕĐĥ ĐĒĚ ĖėĚ ĐĞčĜ 9 ,8 , 7.5 ,7 , 6.5 ĦđĎĤďĘ čĘđĥĚĐ 9 ĐĎĤď ďĞđ 6 ĐĎĤďĚ ĘēĐ ęđďĕģĐ ĤđĞĕĥĥ ,ĐĎĤďĘ ĐĎĤďĚ ĤčĞĚč ,8.5% Ęĥ ĤđĞĕĥĚ Đ Ā ĜŅĥ ęėĝĐĚ ģĘēė ĦČĒđ ,ďčĘč 7.5% Ęĥ ĤđĞĕĥĘ ĐĕĜĦĐĐ ĐĘĔđčđ ĦđĝėĚĐ đĘĔđč đĦĤĎĝĚčĥ .ĐĎĤďč ęđďĕģĘ ĕČĜĦė ĘĐĜĚ ĦėĤĞĐ Ęĥ ĦđĎĤďč čĘđĥĚĐ ĤėĥĐ ĦĦēĠĐĘ ĘĕčģĚč ěđĜĎĜĚ .Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ Ęĥ ěđĜĎĜĚ ĞčģĜ đĘČ ĕģĘē ěĠđČč ĞĢđč ĤėĥĐ ĦĤĕĚĥ Ęĥ ĐĒ đČ ĤČđĤčĠ ĦĤđėĥĚč ĖČ ,ĤČđĜĕ ĦĤđėĥĚč Ęĥ čđĥĕēĐ ĦēĝđĜ ěģđĦĦ ĝĤĚ ĦĤđėĥĚč ęĕĕđĠĢ ęĕĤđĚĐđ ("Ĥėĥ ĦĤĕĚĥ") ĐĒ čĕėĤ

קשר הודעות הארגון 16

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון החברה טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

מינהלת אופק חדש

מוטי מרוז

‡Ž— –~ƒ˜ ‡Žƒ‡…”

‹‡Œ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ƒ B.Sc ƒ~ B.Ed. ƒ—~– –~ƒ˜ ‡ŠŠ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ…’Š ‹‡Ž— 3 Š— •˜ƒƒ ‹ ‚•‡†Œ˜Œ ƒ~

‡Œ ˆƒŽ‡…

˜‡ƒ‚‡‚ ˜ƒ–˜‚ ˆ>Ž˜‚ Š~ ‚˜•‡„

B.A ƒ~ B.Ed. …ƒ–‚ ‡Œ ƒ—~– –~ƒ˜ ‡ŠŠ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ…’Š ‹‡Ž— 3 Š— •˜ƒƒ ‹‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ƒ

ƒ€–~ƒ Šƒ‚‡Ž ˆƒŽ‡…˜ƒ‰–Œ

‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ƒ B.A ƒ~ B.Ed. ƒ—~– –~ƒ˜ ‡ŠŠ ˜‡‰ƒŽ‡…‚ƒ ˜ƒ…’Š ‹‡Ž— 3 Š— •˜ƒƒ ‹

‚ Š  • ‚ ‡ ~ Ž ˜ ˜ ‡ Ž ‰ ˜ ‚ ˜ ƒ  ƒ ~ ‚ Š ~— Š ‰  ˆ ˜ ƒ — – Š  ƒ Œ  Š…Œ— Ž hemdat.ac.il | rishum5@hemdat.ac.il * ‘ƒŽ ‡Œ Š‰ƒ ˜ƒ€ŠŒŠ ˜ƒ~‰„

מורה להיסטוריה, בית הספר השש שנתי רעות לאמנויות, חיפה

מיכאל זלוטין

החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה. )א"ד גורדון(

דיון במשמעותה של פעולת החינוך והשפעתה על האדם

Ęĥ đĕĕē Ęė ĖĤđČĘ ĥēĤĦĐĘ Ęđėĕ đĚĢĞĘĥė ĖđĜĕēĐ ĖĕĘĐĦ ęĕĜĦĥĚ ĖđĜĕēĐ ĕĠđČđ ĖđĜĕēĐ ĦđĤĔĚĥ ěčđĚ ĖČ ,ęďČĐ .ĘĕĎ Ęė Ęĥ ĦđĥĕĤďĘđ ęĕĜĕĕĠČĚĘ ęČĦĐč ĥėđĤ ęďČĐĥ ,ĐďĕĚĘ Ęĥ ĖĕĘĐĦ ČđĐ ĖđĜĕēĐĥ ęĕĜĞđĔĐ ĦČ ĦđČĤĘ ęĕĥģčĚ ,ĦđďĚĞ đČ ęĕėĤĞ ,ĦđĜĚđĕĚ ,Ğďĕ đč ĦđĎĐĜĦĐ ĘĞ ĦđĞĕĠĥĚĐ ĦđĜđđėĚ ĦđĘđĞĠ ĦĤďĝė ĖđĜĕēĐ .đĦđĕĥĕČ čđĢĕĞ ĘĞđ ęďČĐ ĦČ đĕďĕč ďĕģĠĐĘ ĦĕČĥĤ ĦĕĥđĜČĐ ĐĤčēĐĥ ĐĒ ČđĐ ĕĚđ ĕđČĤĐ čđĔĐ ĖĜēĚĐ đĐĕĚ ,ĤĚđĘ ĐĢđĤ ?ĖđĜĕēĐ ĦĘđĞĠ ĖĕČ ĞďđĕĐ" :ĐĤĢģč ģĝĠ đĝđĤ ģČ'Ē ěČ'Ē ğđĝđĘĕĠĐ ?ĖĜēĘ ."ĐĘđĞĚĐ ĖĜēĚĐ ČđĐ ęĕĕēčĥ ĞĤĐđ čđĔĐ ĦČ ĦČĥĘ ĦČ ĖĜēĘ ęďČ Ččĥėđ ?đĦĘđĒ ĦČ ĖĜēĘ ęďČ ĖĕĤĢ ĕėđ ĦđĜģĐĘ ĥģčĚ ČđĐĥ ĖđĜĕēĐĥ đĘ ěĕČĚ - ĦĤđēĥĦĐ ĕĜč ęĐĕĕēĘ ęĤĕĥėĕĥ ĐĒ ČđĐđ ,ěđėĜĐđ ĕđČĤĐ ČđĐ ČđĐ đĕďĕĚĘĦĘ ?ęĕĤĎđčė ěđđėĚĐ ,ĤđĤĚĦ ěĕĞĚ ĥĚĥĚĐ ĐĒ ČđĐ čđĔĐ ĖĜēĚĐ ,ĕĚĞĔĘ ĖĤďĐ ČĕĐ - ĤĥĕĐ ĖĤď ĘČ ęĜđđėĚ ,đĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęėĤď ĦČ ĖĤďč ĦėĘĚ ęģĕēĤĐĘ ĐĝĜĚ ĦĞč Đčđ ,ĐēđĔčĐđ ĐĜđėĜĐ ęďČ ĕĜč ĖĜēĘ ĐĜđėĜĐ ĖĤďĐ" ČĘĐĥ .ĐĞĤĐđ ĐĘģĘģĞĐ

ęĕĝđĚĘđģ ġĤČĐ ĕĢĞ Ęėđ ,đĕď ĝđĜĕĕģđČĐ ĕĚ Ęė đĕĐ đĘĕČ ęĎ ęĕģĕĠĝĚ ĐĘČ đĕĐ ČĘ ,ĦēČ ĤĕĕĜ ĦĞĕĤĕ ġĤČĐ ĕĜĠ Ęėđ .ĖđĜĕēĐ ĦĕĕĎđĝč ĤĚČĜđ čĦėĜ ,ĐĎĐĜ ĤĥČ ĤČĦĘ ęĐĕĜĕĞĘ ĐĚđĜĦ đĜĦĜ ČĘ ĐĕĎđĎďĠĐ ĞďĚ ĕĚėēĥ ĐĚďĜ đĐĚ À ĐďĕĤĔĚĐ ĐĕĥđģĘ ĦģĕđďĚ ĐĤďĎĐ ĤĕďĎĐĘ ęČđčč ?ęďČĐ ĕĕēč đĚđģĚ ĐĚđ ĖđĜĕē ,ěĥđĥ-ěčČ ěđĘĕĚ ĕĠ ĘĞ ,"ĖđĜĕē"Ę ĦĕĜđĘĕĚĐ ĐĤďĎĐĐ :ęĕĥđĤĕĠ ĐĞčĤČč ĦĎĢđĚ ęďČ Ęĥ đĦđĎĐĜĦĐčđ đĕĦđĞĕďĕč ęĕĕđĢĤ ęĕĕđĜĕĥ ĦČčĐ .Č .ĦĚĕđĝĚ ĐĤĔĚ ĕĠĘ ęďČ Ęĥ ĕĜēđĤĐ đĤĥđėčđ đĕĦđďĕĚč ,đĕĠđČč ĘđĠĕĔ .č .(ĐĘėĥĐđ ĐĞĕďĕ ĦĕĕĜģĐ ĐĤģĕĞĥ ,"ĐČĤđĐ"Đ ěĚ ĘĕďčĐĘ) ďĕĚĘĦĐ ĐĜģĥ ĦđďĕĚđ ęĕĝđĚĕĜ ,ęĕčđĔ ęĕĘĎĤĐ ,ĦđĞĕďĕ .Ď .ďđĚĕĘđ ĐČĤđĐ ĕďĕ ĘĞ .ĐĚ Ĥčďč ęďČ ĦĘĎĤĐ ,ěđĚĕČ .ď ĦđĎĐĜĦĐč ĕđĜĕĥĘ ČĕčĐĘ ĖđĜĕēĐ ĦĤĔĚĥ ,ĦĕĒėĤĚĐ ĐĜĞĔĘ ĕĠ ĘĞ ĦĕďĠđĘģĕĢĜČĐ ĐĤďĎĐĐ ĦČ ğĕĝđĐĘ ěĦĕĜ ,ęďČĐ [...] ĖđĜĕēĐ..." :("ĖđĜĕē" ĖĤĞ ĐČĤ) ĦĕĤčĞĐ ĐĕďĠđĘģĕĢĜČĐ Ęĥ đĦđĕĥĕČ ĘĞ ĞĕĠĥĐĘ ĕďė Đč ĥĕĥ ęďČ ĦĘđĞĠ Ęė "...ĐĘĐ Ęĥ đĦđĎĐĜĦĐ ĦČ ĦđĜĥĘ ĕďė đČ đĦĘđĒ

18

מה יהיו פניו של החינוך בעתיד? ענני חוסר הוודאות שמנסים לכסות את פניו, אל להם להטיל עלינו מורא; החינוך כמעצב האדם הטוב לעולם יעמוד

ĦđĤĒđēĐ ĦđĔĘģđĚ ĦđĤĚČ ĦĞĚĥĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĥĞĜ ĖđĜĕēĐ ĦđĞĢĚČč ěėđ ęĕĤĕĞĢĐ ęĕďĘĕĐ ĦĜĥ ěĚĒč ěĚĢĞ ĘĞ ĤČĦĚĥ ďĘĕĐ čđĢĕĞ Ęĥ ğĝđĜ ĕĞĢĚČ .ęČđĦ ĖđĜĕē ,ďđČĚ ĖĤ ĘĕĎĚ ĦĞĢđčĚĐ ĐĕĜĦĐ ČđĐ ĕĘĝģČĐ ĝđďĘČ ĦđėĚ ęĕĘčģĚ ęĕėđĚĜĐ ĦđďĚĞĚĐĚ ĦđģđĜĕĦ - ĘĥĚĘ ēĕĔčĐĘ ĕďė ĦČĒđ ęĕĤĠĝĘ ęĕčĤģĦĚ ęĐ ĤĥČė ĘĚĥē .ęĐĚ đģēĤĦĕ ęĦđĤĎččĥ ĦČđ ĐĤčēĐ Ęĥ ĐĕĜĠ ĦČ čĢĞĘ ĐĚĢđĞđ ēđė ĖđĜĕēĘ ĕđĢĚ đĒ ĐĞďĘ ĐĘēĘē ĤĤđĞĚ ĕđĔĕč .ęďČĐ Ęĥ đĦđĚď ěĞĔĥ ,ěĕĘĔĝ ,ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ěďđĤĘ ĦĝēđĕĚĐ ĐĤĚČč đĦđČ ģĕĒēĚĥ ĕĚč ĐĕđĘĦ đĦĞĠĥĐĥ ģĥĜ ČđĐ ĖđĜĕē" ĕė ."đĕĘČ ěđđėĚ ČđĐĥ ĕĚčđ đĕďĕč ĘđĎďĐ ĖĜēĚĐ Ęĥ đĕĤčďč ęēĜĦĐĘ ěĦĕĜ ĐĒ ěđĞĕĔ ďĎĜė ěģĦĘ đĥđĤĕĠ ęĘđĞĐ ĦČ ěģĦĘ" :ĤĚČĥ ,ģČ'ĢĤđģ ĥđĜČĕ ."ĖđĜĕēĐ ĦČ ?ďĕĦĞč ĖđĜĕēĐ Ęĥ đĕĜĠ đĕĐĕ ĐĚđ ęĐĘ ĘČ ,đĕĜĠ ĦČ ĦđĝėĘ ęĕĝĜĚĥ ĦđČďđđĐ Ĥĝđē ĕĜĜĞ ęĘđĞĘ čđĔĐ ęďČĐ čĢĞĚė ĖđĜĕēĐ .ČĤđĚ đĜĕĘĞ ĘĕĔĐĘ đĜČĥ ĕĤēČ đĜĘ ĤČĥĜĥ ĐĚ ČđĐ ĖđĜĕēĐ" ČĘĐĥ ,ďđĚĞĕ ĔĤčĘČ) "ĤĠĝĐ Ħĕčč đĜďĚĘĥ ĐĚ Ęė ĦČ ęĕēėđĥ .(ěĕĕĔĥĜĕĕČ

.(ěĕĕĔĥĜĕĕČ ĔĤčĘČ) "ĐĚĎđďĘ ęĐĘ ĦđĕĐĘ ČĕĐ :đĤĚđČč ,ęďČ ĘėĚ ęėēĐ ğČ ĥĤďĜ ĤĞđĜĐ ĖđĜĕē ĦĕĕĎđĝĘ ĕĘĥĚ) "ĐĜĚĚ Ĥđĝĕ ČĘ ěĕģĒĕ ĕė ęĎ ,đėĤď ĕĠ ĘĞ ĤĞĜĘ ĖđĜē" Ęĥ đĦđĐĚ ĐĚ ĐĘČĥč ĥĤĠĚĐ ĔčēĦĚ ěČė ğČđ (đ ,čė .ęďČĐ Ęĥ đĦđĕĥĕČ čđĢĕĞč đēđė čĤ ĐĚė ďĞđ ĖđĜĕēĐ ĘĕĎč đĕĦđĜđėĦđ đĕĠđČ ĕĠĘ ĤĞĜĐ ĖđĜē :ĤĚČĕ ĕĚĕĔĠđČĐ ĖĤďĐ ěĚ Ĥđĝĕ ČĘ ĒČđ ,ĐĞĠĥĐ ĘčģĘ ĘĎđĝĚ đĜďđĞč ,ĤĕĞĢ .ĘĎĤđĐ Đčĥ ĐčđĔĐ ĐĕĐĕ ČĘ čđĥ ,đĤĢĕ ĕĠ ĘĞ ĤĞĜĐ ĖĜđēĕ ęČ :ěĞĔĕ ĕĚĕĝĠĐ .Đč ĦėĘĘ ğĕĝđĕ ĐĜģĒ ĦĞĘ ęĎđ đĒ ĖĤďĚ đĤĕĝĐĘ ĤĥĠČ ĤĥČė ,ęĦĝĐ ěĚ ,ēđĜ ČđĐ ĖđĜĕē ĦđĞĢĚČč ęďČĐ čđĢĕĞ :ĤĚČđ ĘĕďĎĐ ğČ ěđĝĘĜĢė ĘĤč .ęĕĜĥč ĖĤđ ĤĕĞĢ ęďČĐ ."ęĐĕČđĥĕĜ ĕĜĠĘ đĕĤđĐĚ ?ďĘĕĐ ĖđĜĕēč ęĕĘĕēĦĚ ĕĦĚĕČĚ" ĝđďĘČ čĦėĥ " Brave New World " :ĕĠđĔĝĕďĐ ěĚđĤč ĤĕČĚ ĕďĕč ĦĕĤčĞĘ ęĎĤđĦ) 1932 ĦĜĥč ĕĘĝģČĐ ĤČđĦĚ (1985 ĦĤđďĐĚ ,"ČĘĠđĚ ĥďē ęĘđĞ" ,ĤĕĔĘĒĕđ ,ĐĕĕčĤĐ ĦđĕĎđĘđĜėĔč ĦđĕđēĦĠĦĐ ĐĠđĢĥ ĕĜďĕĦĞ ęĘđĞ ĕđĜĕĥĘ ĘĕčđĚ ěčđĘĕĥĥ ,ĦĕĘĔĜĚ ĐĔĕĘĥđ ĞĒĎ ĦēčĥĐ ĝđďĘČ ĐĒđēĥ ĦĕĜďĕĦĞĐ ĐĤčēč .ĐĤčēĐ Ęĥ ĕĦđĐĚ Ęĥ ĦđĢđčģ .ęďČĐ ĕĜč Ęĥ ĤđĢĕĕĐ ĝĠ ĤČđĦĚ ĕĘĝģČĐ ĔđĘĥĘ ĕďėđ ,"ĦđĕĤđĠ ĦđďčĞĚ"č ęĕĝďĜđĐĚ ęĕĐĒ ęĕďĘĕ ęĕĞĜđĚ ęĕĤčđĞĐ Ęĥ ĦĕĒĕĠĐ ĦđēĦĠĦĐčđ ĐĕĢĜĎĕĘĔĜĕČč .ęĕĕĚĕė ęĕĞĢĚČč ęĦđēĦĠĦĐ ĘĞ ęĕĞĕĠĥĚđ ěĢĚē ęĐĚ

19

שרון כץ

התשמע קולי המדור שמאפשר למורים להשמיע קולם...

צחי נוי שנים 29 ותק בהוראה: אורט מלטון, בת ים מקום עבודה נוכחי: מורה לשל ח )שדה, לאום, חברה( מקצועות ההוראה: ?ĐČĤđĐ Čģđđď ĐĚĘ .ĦđēĕĘĥ ?ĐĤđĚė ĖĘĥ ĘđďĎĐ ĘđėĝĦĐ ĘČđĥ ďĕĚĘĦ ĤĥČė .ĐĜĕďĚĘ ĞĎđĜč ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ĦđĕĦĠČ .ĐĒĚ ĘėĝĦĚ ěĕČ ...ĕĘ ĤđĒĞĕ ĐĒ ĐĚč ?ĐČđĤ đĜĕČ ĤēČ ĐĤđĚĥ ē"ĘĥĘ ĐĤđĚ ĐČđĤ ĐĚ ęĕčĢĚčđ ĦđĚđģĚč ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ĐČđĤ ē"ĘĥĘ ĐĤđĚ čđĤĘ ,ĦČĒĐ ĦĤēČĐ ĐčĕčĝĐ .ĐĦĕėĐ Ęĥ ĐĤĎ ü ĥĐ ęĜĕČĥ ĤĦđĕ čđĔ Ĥĥģ ĦĤĥĠČĚ ,ęĕčēĤĚčđ ēđĦĠĐ ĤĕđđČč ,ġđēč ęĕēĦĠĜ ęĕďĕĚĘĦĐ ěĦĤĎĝĚčđ ,ĦđčĤģĚĥ ĦđĕĥĕČ Ħđēĕĥđ čĢĚĐ đĚė ,ĐĢđēĐ ęĕČĢđĕ ęĜĕČ ĤĠĝĐ Ħĕččĥ ęĕĤčď ĤĠĝĘ .ęĕĕĥģ ,ĦđĕĥĕČ ĦđĕĞč ,Ħĕčč ęĐ ĐĚ À ē"Ęĥ ĕĤđĞĕĥ ěĕČ ĘČĤĥĕ ĕďĕĚĘĦĚ ęĕčĤĘ ?ęĕďĕĝĠĚ ĥĎď ęĕĚĥ ČĘ ęĕĘĕĎĤĐ ďđĚĕĘĐ ĦđĞđĢģĚč .Ħđĕđđēđ ęĕėĤĞ ĦđčĤĞč ,ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥč ,ĦđĠĦđĥč ,ĐĦčĐČđ ġĤČĐ ĦĤėĐč ĕĤđĞĕĥč ĤĦđĕ čĤ ĕđĔĕč ĕďĕĘ ęĕČč ĐĘČ ęĕėĤĞ - ĦĕďďĐ ĥčĎĦĐĘ ęĐč ęĕďĚđĘ ęĕďĕĚĘĦĐđ ,ĦđēĕĎčđ ęĕĘđĕĔč ,ē"Ęĥ .ĘĞđĠĐ ĘČ ēđėĐ ěĚ ęĕĤčď ČĕĢđĐĘđ ĐģĕĔĚĦĚ ĘĞ ČđĐ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč ĝđģđĠĐĥė ,ęđĕĐ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚ Ęĥ ĦđĞďđĚĐ ĦČ ęĕĘĞĚ ĖĕČ ,ęĕĞďĚđ ?ē"ĘĥĐ ęđēĦĘ ĕĚ ĕė ,ē"ĘĥĐ ĦđĕđĘĕĞĠĘ ĤĦđĕ ĐĘđďĎ ĐĠĕĥē ĦđĞĢĚČč ĦČđ ęĕĘĐĜĚĐ ĦČ ČĕčĐĘ čđĥē .čĐČĦĚ ,"ĞĎĠĜ" ğĥēĜĥ ĦČ ęĐĕĜĕĞ đĚč đČĤĕĥ ĕďė ēĔĥĐ ĘČ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚ .ĐĥĞĜĥ ĐĚ

?đĘĥ ģĕĦč ē"ĘĥĘ ĐĤđĚ ĘėĘ ĐĕĐĕĥ Đčđē ĐĚ .ęėē ěđĠĘĔđ Ė"ĜĦ ,ĘČĤĥĕ ġĤČ ĦĠĚ

?ěĥĕĐ ęĘđĞĘ Ėĕĕĥ ē"ĘĥĐ ĞđĢģĚĥ đďĕĎĕĥ ĕĚĘ čĕĥĦ ĐĚ .ęĕėĤĞĐ ,ĤĚđĘė ,ĥďēĐ ęĘđĞĐ ďđĤĥĕ ČĘ ěĥĕ ęĘđĞ ĕĘč ěĕČĚ ġđēĜ ČđĐđ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęđĕĐ ęĕďĚđĘ ČĘĥ ĤčďĐ đĐĚ ?đĦđĚė ČđĐ ē"ĘĥĐ ĞđĢģĚ .ęĕĤčēđ ęĕĤđĐ ,ęĕĤđĚ čĤģč ĕďďĐ ďđčė ęĕĤĥĠČĚ ēĔĥĘ ĦđČĕĢĕđ ęĕĘđĕĔ .ĦČĒ ďĚĘĘ ĦĜĕđĢĚ ĖĤď ďčėĘđ ěĕčĐĘ đĘ ęĕĚĤđĎĥ ęĕĜđĥ ęĕčĢĚč ĦđĝĜĦĐĘ ďĕĚĘĦĘ ...ęĕĕĥģĐ ĘĞ ĤčĎĦĐĘ đĘ ĤĒđĞđ đĦđČ ĘĕčđĚĥ ĕĚ ĦČ ĦĕčĕĔģĠČ ĕėĐ ĖĤďĐ ĕĐĚ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĦĕČĤĥ ĐĚ ĘėĚ ?ěĤģĝĚđ ģĕĚĞĚ ďđĚĕĘĘ ,ďđĚĕĘ ČĘ ,ěĐ ěė ěĚĥė - Ĥģē ĦđďđčĞ .ĦđĕĥĕČ Ĥģē ĦđďđčĞ .ēđėĥĘđ ěēčĚ ĐĤđĚ ,ěđĜĕĥ ,Ğďĕ ĦĤčĞĐ) "ěĥĕ ĖđĜĕē" ĘĞ ęĕĤčďĚ ęđĕĐ ,ĐďĕĚĘč ĦđčĤđĞĚ) "ĥďē ĖđĜĕē"đ (...ęĕďĕĚĘĦ ĘđĚ ęĕĤđĚ ,ĦĤĎĦČĚ ĐďĕĚĘ Ħčĕčĝ ,ĦđĕĦĤĕĢĕ ,ĦđĘČĥ ĦĘĕČĥ ĐĘČ ęĕĘďčĐ ęĕČĔčĦĚ ďĢĕė (...ďēĕ ęĕďĚđĘ ęĕďĕĚĘĦđ ?ĖĘĥ ē"ĘĥĐ ĕĤđĞĕĥč Đďĥ ĕĚĕč .ęėē ēđĘč ĥđĚĕĥđ ęėē ěđĠĘĔ ĦĤĒĞč ęĕĔđđĕĜ ,ĦđĕĘđēč ĦĕĚĢĞ ĐďđčĞ ęĕďĕĚĘĦĘ ĦĦĘ ęĕĘďĦĥĚ đĜēĜČ ęĕčĘĥĚ ĦĠĦđĥĚĐ ĐďđčĞĐ ĦĤĎĝĚč .ěĕĕĜĞđ ĥđčĕĎ ĤđĢĕĦĥ .ĐĕĎđĘđĜėĔĐ ĦđĤĕĥč ĐĤčē ĕģēĥĚđ Ħđďĕē ,ĦđĎĢĚ ęĎ .ĐĕĘĞ čĥĐđ ĐĘČĥ ĖĚĢĞĘ ēĝĜ ĦĞėđ .ĐĤđĚė ĕďĚĞĚ ĦČ ?ĤĠĥĘ ĥģčĚ ĦĕĕĐ ĐĚ

gsharonkatz@gmail.com אתם מוזמנים להעביר למייל: מורים יקרים, שם מלא, כתובת מייל וטלפון של מורים איכותיים נוספים המעוניינים להשתתף במדור זה.

20

צילומים: פיני חמו

שרון כץ

ס " ה י ב ת ל ה נ מ ם ע ר ב ה ג ו נ

חטיבת ביניים הראשונים הוד השרון

קשר זרקור 22

1982 : בית הספר הוקם בשנת ריאיון עם נוגה ברעם, מנהלת נמרצת הפועלת לפיתוח ולקידום מיזמים חינוכיים חדשים ולמידה ייחודית - באותה החלטיות שבה היא מקדמת את החלפת רצפת בית הספר... כי בית ספר בשבילה הוא סכום שני חלקיו – גם בית וגם מקום של ספר. ďđčėč ęĕĜĕĚČĚ đĜČ .ęĕĥďē ęĕĐčĎĘ ČĕĤĚĐĘ ęĦĘđėĕčĥ ęďČ ěĕč ĐĜĕĦĜđ ĦđĜĘčđĝ ,ěđĚČ ,ĎđĘČĕď ĘĞ ĝĝđčĚĐ ĕďďĐ ęĕĥđĞ đĜČ .ĤĠĝĐ Ħĕč ĕČč ĘėĘ ĦĕėĤĞ ĦĕĦĥĦė đĤčēĘ ęĕĞĜđ ēđĜĥ ĥĕĎĤĕĥđ ,ĕĦđĞĚĥĚ ĥĕĎĤĕ ďĕĚĘĦĥ ĕďė ĘđėĐ ĕđĢĕĚ Ęĥ ĤĥģĐč ,ĦđĜĕđĢĚ ĕė ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ħčĕčĝč đĘ ĦĘĔđĚ .ęĕĕē ĖĤď ČĕĐ ĕĤĐ ,ĕĥĕČ ēđĦĕĠđ ĦđĕĥĕČĐ ĦđĘđėĕĐ ĐĚĕĥĚ ěĕČđ ,ęĕĤĎđčė ęĦđĕĥĕČ ēđĦĕĠĘ ĦđĕĤēČĐ đĜĕĘĞ ČĘ đĜēĜČ ęđĕĐ .ĐĚĒđĕ ęĎ đĜĦČĚ ĦĥĤđď ČĕĐ .đĒĚ Đčđĥē ĖėĘ ĕČ .ęĕĜĥ ĕĜĠĘ đďĚĕĘ Đčĥ ĖĤďĐ ĐĦđČč ďĚĘĘ ęĕĘđėĕ ĦđĚĒđĕđ ęĕĔģĕđĤĠ ,ĦđĕĜėđĦ Ęĥ ěđđĎĚ ĞĕĢĚ ĤĠĝĐ Ħĕč čđĤģĥ ęđēĦč ęĐč ęĕčĘĦĥĚ ęĕďĕĚĘĦĐđ ,ĦđĕĜĥďē ĦđĚĕĥĚđ ęĕĕĘĔĜđĤĠ ęĕďđĚĕĘ ģĤ ČĘ ęĕĚĕĕģĚ đĜČ .ęčĘĘ ĕďĕ ĘĞ ĦđĕđĝĜĦĐĐ Ęĥ ĐčēĤĐ ČĘČ ,ĐĘĕĎĤ ĦđČďĕĚĘĦ Ęĥ .ġđēč ĥĕĥ ĞĠĥĘ ĐĚđďč "ĦđĚĕĞĔ" ĕėĤĞ ĝđĝĕč ČđĐ đĜĕĜĕĞ ďĎĜĘ ďĚđĞĐ čđĥē ĕĒėĤĚ ěđĤģĕĞ ęĞ ďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĤĥģĐ ģđĒĕēđ ĐĦđčĤĦđ ĘČĤĥĕ ĦĥĤđĚ ĦčĐČ ,ĕďďĐ ďđčė Ęĥ ęĕėĤĞ ĦĕĕĜģĐ ďĢĘ ĦČĒ Ęė ,ġĤČĐ ,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĤčĞ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ ĐĕĢĚĤđĠĝĜĤĔĐ ĘĞ ęĕĤđĚ ĦđđĢ ĘĞ ,ĘĕĞĠđ ęĕĕē ČĘĚ ,ĝĝđĦ ĤĠĝ ĦĕčĘ ĖĠĐĥė ĦĕĎđĎďĠ ĐĕĕĥĞč ęĕčĤ ęĕĢĚČĚ ĞĕģĥĚĐ ,ĕĦĠėČđ ĤđĝĚ .ĐďĕĚĘĦđ ďĕĚĘĦ Ęė ĦĕĦĤĕĢĕ ĐĤđĢč ęĕĢĞĚđ ĦĕĦĠėČ ĦđĕĔĜđđĘĤ ,ĕĥĎĤ Ĥđčĕē ĤĥĠČĚĐ ęĕĘģČ ēĠĔĘ đĜėĤď đĒ .ďĕĚĘĦđ ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĦĕĥĕČ ĐĚĢĞĐđ ĤĒđēĥ ďĕĚĘĦ ĐČđĤ ĕĜČĥė ĦĤčđĎ ĕĦđđČĎ Ėė ĘĞ ğĝđĜ .ĦđĕĤēČĐ ēđĠĕĔđ ġĤČĐ ?ĖĦđđČĎ ĤģĕĞ ĐĚ ĘĞ

?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ģĐčđĚĐ ěĕĕĠČĚĐ .ĦģčēĚ ĐĘĕĐģ Ęĥ ĘĕėĚđ ęē Ħĕč Ęđė ęďđģ ČđĐ ĤĠĝ Ħĕč Ęĥ ĦđĠĕČĥčđ ęĕėĤĢč ęĕĤĕėĚđ ĐĒč ĐĒ ęĕėĚđĦ đĜēĜČ ĦđĐĒ Ęĥ ĐģĒē ĐĥđēĦ ĥĕ .đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĐĚ ďēČ Ęė .ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĤĞĥĘ ĤčĞĚ ĦĎĤđēĥ ĦĠĦđĥĚ ĦĕĘėĦ Ęĥđ ĦĤėĐč ģĤ ČĘ ĦČĔčĦĚ ęĕďĚđĘĐ ęĞ ĐģĕĚĞĚĐ ĦđĤėĕĐĐ ĕĦĚ ęĕĞďđĕ ęĕĤđĚĐ .ĕĚĕĜĠĐ ęĚĘđĞ ĦĤėĐč ęĎ ČĘČ ,ĦđĚĥĐ ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕĤĒđĞ ęĕĤđĚĐ .ēĚĥ ,ĝĞđė ,čđĢĞ ĞĕĎĚ ďĕĚĘĦ ĦČĕĢĚč ęĐĘ ęĕĞĕĕĝĚđ ,ęĕĕĥģĐđ ĦđĕĞčĐ ęĞ ďďđĚĦĐĘ .ĦđĜđĤĦĠ ĥĕĥ ĦđĜđĤĥĕėĐ Ęĥ čēĤĐ ěđđĎĚĐ ĦČ ęĕĤĕėĚ đĜēĜČ ĦČ ęĕĥĎĐĘ ĦđčĤ ęĕėĤď ęĐĘ ęĕģĠĝĚđ đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕĜđĥČĤĐà ĔĠĥĚĐĚ ĤĒĎĜ ğĝđĜ ěĕĕĠČĚ .ęĐĘĥ ĦđĠĕČĥĐ ĦČ ,ĐĥĞĚĘ ,ĘĕėĚ ĐĒ ĔĠĥĚ ."ęďČđ ġĤČ ĖĤď ęĕĝĘĠĚ ĦđĕĐĘ :ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ěĎĤČĚĐ ĤĕĢĐ ČđĐđ ,đĜĘĥ ĦđĐĚĐ ġđĤĠĘ Ęĥ ěčđĚč ĖĤď ĝĘĠĘ ,ęĕėĕĘĐĦčđ ĦđĚĒđĕč ęĕĢđĘēĐ ĦđĤđďĐ) đĜĕĤēČ ęĕČčĘ ęĎ ĤĥĠČĘ ĕďė ęĕĘđĥėĚ ĦđĜĠĘđ .đĜĘĘĝĥ ĖĤďĐĚ ĦđĜĐĕĘ (ęĕČčĐ Ęĥ ĘĕĎĤ ĕĦĘč ĤĥđĞđ ęĕĘĕĞĠ ęĕĕē ęĕĚĕĕģĦĚ ĤĠĝĐ Ħĕčč ,ĦđĥďēĦĐ Ęĥ ēđĤ ĤĢĕĕĚ ęđĢĞĐ ěđđĎĚĐ .ęĕĞđĤĕČđ ĦđĚĒđĕ ( wave ) čĕĕđđč ĦĠĔđĞĥ ĐģĝĠĐ ČĘĘ ĐĕĕĥĞ Ęĥ ĐĤĕđđČ .ďēČė ęĕĤđĚĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ Ħĕčđĕē ĐĕĎĤĜČčđ ĝĝđĦ ?ĤĠĝĐ Ħĕč ěđĒē ,ęĕĤđĐ ğđĦĕĥč čĦėĜ ěđĒēĐ .ěđĒēđ ęĕėĤĞ ĐđđĦđĚ ĤĠĝ Ħĕč ĦđĜđĥĐ ĦđĕĜėđĦč ĕđĔĕč ĥĕ đĘČ ęĕėĤĞĘ .ęĕĤđĚđ ęĕďĕĚĘĦ ĐĜđĚČĐ ĦČ đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦč ĦĞĔĘ đĜĘ čđĥē .ĤĠĝĐ Ħĕčč

ěŅĤėĜ ü ĝč ęĕďčđĞ đč ęĕĠĦđĥĐ Ęė ĤĥČė ģĤ ĐēĘĢĐ Ęĥ ĘĎ ĕĦđėĕČ ĤĠĝ Ħĕč ďđĝĕĕĘ ĖĤďĐ ,ĕĕĜĕĞč ,đĒ .ĕčĤĚ ğđĦĕĥčđ .ĘĕčđĚđ ?ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ĤĦđĕč čđĥēĐ ĎĥĕĐĐ ĦđĕđĤēĦč ĦđĕđĠĦĦĥĐ ęĘĘėčđ ,ęĕčĤ ęĕĎĥĕĐ ĥĕ ĤĠĝĐ ĦĕčĘ ĕĚđēĦč ęĕďĕĚĘĦĐ ĕĤđĥĕė ĦČ ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĦđČĕčĚĐ ĦđĜđĥ ěďà ĦđĤēĦ ,ÂĤĕĞĢĐ ęČđĜĐà ĦđĤēĦ ĦĚĎđďė ,ęĕĜđĥ ěĕĕĜĞ ,ĐģĕĔĚĦĚč ĦđĕđĤēĦ ,čĕčČ-ĘĦ ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ğđĦĕĥč Âďđď ęĕďĕĚĘĦ Ęĥ ęĦđĠĦĦĥĐ .ďđĞđ ĔĤđĠĝč ĦđĕđĤēĦ ,ĖÂĜĦč Ħĕčč ĦĕėđĜĕēĐ ĐĝĕĠĦĐ ĦČ ĦČĔčĚ ĦđĜđĥĐ ĦđĕđĤēĦč ęĕĤĎđčĐ ČđĐ đĜĘĥ ęĕčđĥē ĕėĐ ęĕĎĥĕĐĐ ďēČ ĕĘđČđ .ĤĠĝĐ ęĕĘĎĚđ ,ĐĘĕĐģĘđ ĐĤčēĘ ęđĤĦĘ ęĕĜėđĚĐ ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ęĕĘďĦĥĚ đĜČ ,ĕĘĔĕĎĕďĐ ěďĕĞč ďđēĕĕč .ĦđĕĦĠėČđ ďđčė ČĘ ęĦđČ ęĕďďđĞĚđ ĦđčĤđĞĚ ęĕďĕĚĘĦĐ čĤģč ēĦĠĘ ěėĥ ,ĦđĕĦĤčē ĦđĘđđĞč ęĕĥē ęĐ ĤĥČė ďĢĐ ěĚ ďđĚĞĘ

.ĘĘėč ęĕĕēĘđ ěđėĕĦĘ đĦđČ đĜėĐ ĕė ďĕĞĚđ ěđėĕĦĐ ěĚ đĜĕĘČ ĝĕĝč ČđĐ ĐčĕĔēč ěĦĕĜĥ ĝĕĝčĐ ĕė ęĕĤĠĝĚ ęĕďĕĚĘĦĐ ĠČĝĔđđč ĕĥĕČĐ ĤĥģĐđ ęĕĚēĐ ęĕģđčĕēĐđ - ĕđČĤđ ģĢđĚ đĜĦđČ ęĕĜĕĚĒĚ đĘĕĠČ ęĐĚ ģĘē .Ėė ĘĞ ęĕďĕĞĚ ĘĕĕĚĕČčđ .ěđėĕĦĐ ęđĕĝ ĦčĕĝĚĘ ĘĘđė ,ęĐĘĥ ęĕĕĔĤĠ ęĕĞđĤĕČĘ ĤčďĐ ĦČ ĐĥđĞ ĤĠĝĐ Ħĕčĥ Ėė ĘĞ ďēđĕĚč ĐČĎ ĕĜČ ĖĕĕĦĥĚĥ ĕĚ ĘėĘ ĦđĜĚďĒĐđ ĐđđģĦ ěĦđĜ - ĖđĜĕēč ĕĝĕĝčĐ ęĕĤĕėĚ đĜēĜČ .ďĕĚĘĦ ĘėĘ ĕĥĕČ ĝēĕ ęĕģĕĜĞĚ ęĕĤđĚĐ .đĕĘČ ģĠĝĘ ęĕĝĜĚđ đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĘ ĥĕĥ ĦđĜđĤĥĕėĐ ěđđĎĚč ĘčģĚ ďĕĚĘĦ Ęė .ęĐĕĦđĠĕČĥ ĦČ ĥĚĚĘ ęĕėĤď ęĐĘ ĐĚ ĦČ ęĎđ ĦĞďĘ ęĕėĕĤĢ ęĘđėĥ ĐĚ ĦČ ďđĚĘĘ ĦđĜĚďĒĐ ĦČ ęĕďčėĚ đĜēĜČ .đĚđēĦč ěĕĕĔĢĐĘ ĕďė ĦĞďĘ ĖĕĤĢ ČđĐĥ ĘėĘĥ ,ęĕĕďđēĕĕ ęďČ ĕĜčė ęĐč ęĕĤĕėĚđ đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĐ ęĕďďđĞĚ đĜēĜČ .đĘĥĚ ęĕėĤĢđ ěĕĕĜĞ ĕĚđēĦ ,ĦđĜđĤĥĕė ďēČ ęĕďĞĕ ęĕĚďģĚđ ęĚĢĞ ĦČ ĤĦđĕ ěĕčĐĘ ĕĥĕČ ěĠđČč ęĦđČ .ĦĕĘČĕĢĜĤĠĕďđ ĦĕĥĕČ ,ĦĕĜĔĤĠ ĐČĤđĐ ĦđĞĢĚČč ęĕĕďđĚĕĘ ?ĕėđĜĕēĐ ĦđđĢĐ ĦČ ĐĚĕĢĞĚ ĦČ ďĢĕė ĐĤĕėĚ ,ęĕĤđĚč ĦėĚđĦ ĕĜČ .ĕčĘč ĐĚē ĐĜĕĠ ĐĤđĚ ĘėĘ ,Ħčĥģ ěĒđČ ęĐĘ ĦĥĚĥĚđ ĐėđĤčĐ ęĦďđčĞ ĘĞ ĐďđĦ ęĐĘ ēđĦĕĠĘ ĦĎČđďđ ĐĤđĚ ĘėĘ ĕĥĕČ ĝēĕ ģĕĜĞĐĘ ĦĘďĦĥĚ ĘĞ ĐĘđĞ ĤĠĝĐ Ħĕč ,ĕĦĞďĘ .ęĕĤđĚĐ Ĥďē ĘĘė Ęĥ ĕĞđĢģĚ

.ĐĘđē ĐĞĤ ČĕĐ ĦĕĦĤčē ĦđĥĕďČ ?ęĕčĤĞĦĚ đČ ęĕčĤđĞĚ À ęĕĤđĐ

ęĕĤđĚĐ ĦČ ęĕďčėĚ ęĐ .ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĕēč ęĕčĤđĞĚ ęĕĤđĐĐ ęĕĤđĐĐ .ďĕĚĦ ęđĤĦĘđ ĤđĒĞĘ ęĕĜėđĚ ,ĐĥģĐ ęĦďđčĞ ĦČđ ęĕĤēČ ęĕĕĦĘĕĐģ ęĕĞđĤĕČčđ ĐĤđĚĐ ęđĕč ęĕĘĕĞĠ ęĕĠĦđĥ ĘĕĞĠ ęĕĤđĐ ďĞđ đĜĘ ĥĕ .ÂģđĥĕĥÂĐ ĦĚĎđďė ,ęĕĚĕĕģĚ đĜČĥ

23

ĕĦđĎĐĜĦĐ đČ ĕďđĚĕĘ ĤđĠĕĥ ÂĐčđĔ ĐĘĕĚà čĦėĚ ĘčģĚ ďĚĘĚĐ ĕĞđĢģĚĐ ĐĤđĚĐĚ

ĦĘčģĘ ğĦđĥ ČđĐĥ ęĒđĕ ČđĐđ ,ĦđĔĘēĐ Ęėč ĞĕĠĥĚđ ĦđĕđĘĕĞĠ ĤĕďČ ēđėđ ĝėĜ ęĐč ęĕČđĤ đĜČ .ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ęĕĕēĐ ĕĚđēĦ .ĤĠĝĐ ĦĕčĘ ?ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĐČč ČĕĐ ďĢĕėđ ęđēĦ ĐĒĕČč À ĦđĜĥďē čĤģč ĦĕėđĜĕē ĦŅĚ Ā Ē ÿ ĕ ďđďĕĞđ ,ĐČĤđĐč ĕĎđĘđĜėĔ čđĘĕĥ ĦđĕĜėđĦ ,ĦđĕďđĚĕĘ ĦđĜĕĎ :ĐĚĎđďĘ .ęĕĤđĐđ ęĕĤđĚ ,ęĕďĕĚĘĦ ,ęĕĤĕĞĢĘ ĘďđĚ ęĕĥĚĥĚ ęĕģĕĦđđĐ) ĕĤđď-čĤĐ ĤĥģĐ Ęĥ čėĤĐč ęĕĤđĐĐ čđĘĕĥ ,(ęĕĤĕĞĢĐĚ ęĕďĚđĘ ęĕĤĕĞĢĐđ ,ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦĕčĤĞĐ ĞđĢģĚ ĦČ ęĕĤđĐ ĦďĕĚĘ ,ĕĘģĕĒđĚ ĤĠĝ Ħĕč ęĞ ďēĕ ĦĕĦĤčē ĦĕėĤĞ ĐďĕĚĘ čđĘĕĥč ĦđĜĥďē ĐčĕĔēĐ ĕďĕĚĘĦ Ęĥ ĦĠĦđĥĚ ĦđĘĕĞĠ ,ĐčĕĕĔč ĐđđēČĘČ ęĕďĕĚĘĦ ,ĤĕĞč ďēđĕĚ ĖđĜĕēĘ ĤĠĝ Ħĕč ĕďĕĚĘĦ ęĞ ęĕĚĕĕģĚĐ ęĕďĕĚĘĦ ,ęĕĦĕĚĞ ďđĚĕĘ ,ęĕĘđĕĔ ęĕĘĕčđĚĐ ĦēČ ęĕĕģĦĚĐ ÂęĕĜđĥČĤĐ čđĔ ĤģđčÂč ĦđĐĒ Ęĥ ēĕĥ ,ěđĥēĜ ĦĦĕė ĦĚĎđďė ĦđĚĎĚđ ęĕĘđĘĝĚ Ęĥ čđĘĕĥ .ĞđčĥĘ ,ĞđĜĘđģč ĦđĜĕđĢĚ ,(ěđĘĦČĕĤĔđ Đĕĕēĥ ,ĘđēĚ) ĔÂĥĚ ĔģĕđĤĠ ĦĦĘ Ęđėĕ ďĘĕ Ęė ĐĘČĐ ĦđĚĒđĕč .ďđĞđ ēÂĘĥč ,ĦđĜĚČč .đčĥ ĦđĕďđēĕĕĘ ĕđĔĕč ?ĦĞĚĥĚ ĦđĕĞč ĦđĘĠđĔĚ ďĢĕė ğđĦĕĥč ĐĜčĜĥ ěđĜģĦ ĕĠ ĘĞ ,ĦĕĎĤďĚ ĖĤďč ĦđĘĠđĔĚ ěĐ ğĦđĥĚ ēĕĥ ,ĞđĤĕČĐ ĤđĤĕč ĘĘđėĐ ,ęĕĤđĐđ ęĕĤđĚ ,ęĕďĕĚĘĦ .ęĕĤđĐĐ Ğđďĕĕđ ,ĖĜēĚĐđ ďĕĚĘĦĐ ,ĕĞđĢģĚĐ ĐĤđĚĐ ęĞ .ğĦđĥĚ ēĕĥĘ ęĕĤđĐĐ ĦČ ęĕĜĚĒĚ đĜēĜČ ĖĤđĢĐ ĐĤģĚč ĐĦđČĜ ĦđĎĐĜĦĐ ĘĞ ĐėĤĞĐ ĦđďđĞĦ ęĕĜĦđĜ đĜČ ĥďđē ĕďĚ ĐĤĔĚč ĦĞĚĥĚ ĕĞđĤĕČ ĘĘė đĤčĢ ČĘĥ ęĕďĕĚĘĦ ęĦđČĘ .ġĤČ ĖĤďĘ ęĕčĤ ęĕďĕĚĘĦ ğđēĝĘ ĘĞ ĦđĜĕĕĔĢĐ ĦđďđĞĦ ęĕďĕĚĘĦĘ ęĕĜĦđĜ đĜČ ĦĕĢēĚč ěđĜģĦĐ .ġĤČ ĖĤď ,ĦđĕĤčĐ ĦČ ĦďčėĚĐ ĖĤďč ĦđĎĐĜĦĐ đč ĤėĕĜĥ ďĕĚĘĦ ěė đĚė .ęĕėĤĢ ĕĠ ĘĞ ĐĜĦĥĚđ ĥĕĚĎ

.ĤđĠĕĥĐ Ęĥ čĦėč ěđĕĢ đčđ đĦđČ -ĦĕĦĤčēĐ ĦđčĤđĞĚĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĕēč ĦēėđĜ ĐĚė ďĞ ?ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĦĕėĤĞ ęĕĔģĕđĤĠ ĐĘĕčđĚĐ ĐĘĕĞĠ ęĕďĕĚĘĦ ĦĎĐĜĐ ĥĕ .ģĒē ĦēėđĜ ĐĕĕĥĞĘđ ęĕĕėĤĞ ęĕĜđĕďĘ ĦĕĦ ü ĚČ ĐĠĦđĥ ČĕĐđ ęĕčĤ -ĕėĤĞĐ ęđēĦĘ ďēđĕĚ ĥĎď ęĕĜĦđĜ đĜēĜČ .ĐĠĜĞ ĦĕĦĤčē ěĕč ĦčĘĥĚĐ ĐĕĎđĎďĠđ ĦđĜĕđĢĚ ďĢĘ ďĚđĞĐ ĕĦĤčē ĦĕĜėđĦ ĦĒėĤ .ĦĕėĤĞ-ĦĕĦĤčē ĦđĜĕđĢĚĘ ĦĕďđĚĕĘ ĦđĜĕđĢĚ ĐďđčĞ ęĕĥđĞ ,ęĕĤđĚĐ ĦđđĢ ęĞ ďēĕ ,ĦĕĦĤčēĐ ĦđčĤđĞĚĐ ĖđĦĚ ĐĜĕĦĜĐđ ĦđčďĜĦĐĐ ĦČ ęĕďĕĚĘĦč ęĕēĦĠĚđ ĐČĘĠĜ ęĐč ĦēĦĠĚđ ęĕďĕĚĘĦĐ ĦČ ĐēĕĚĢĚ ĦđčďĜĦĐĥ ĐĜđĚČ ęĎ .ĐĜĕĦĜđ ĕĚĢĞ ěđēĔĕč ,ĦđĕĤēČ ,ĕďďĐ ďđčė đĚė ĦđĜđėĦ ďđČĚ ĤĐĚ ,ĦĕďđĚĕĘ Đčđē ĖđĦĚ ĦĕĥĞĜ ĦđčďĜĦĐĐ ęČ ęĕďĕĚĘĦĐ ĤđčĞ ĐēĕĚĢĚđ ĐĤĕĥĞĚ ĐĕđđēĘ ĦėĠĐĜ ČĕĐ ęĐĕĕēĘ ęĕčđĥē ęĕĘė ęĐĘ ĦĜĦđĜđ ĦđĜĕĢĤč Ėėč ęĕģĝđĞĐ ęĕďĘĕ ĘĎĤđďėč ěĚČĘ Ĥēčĥ ,đĜĘĥ ęĕďĕĚĘĦĐ ďēČ .ęĕĤĎđčė ĐēĚĥ ĕĜČĥ ĐĠĕ ĔĠĥĚ ĤĚČ ,ĕďđĝĕ ĤĠĝ Ħĕčč 'č ĐĦĕėč ĕĘ ĐĝĜėĜ ĦđčďĜĦĐĐ ĖĕČ ĕĦĜĚČĐ ČĘ" :ďĕĚĦ đĦđČ ĔĔĢĘ ."ęĕĕēĘ ?ĦĕĘđĐĕĜĐ ĖĦďđčĞč ĖĘĥ đĔđĚĐ ĐĚ ĖĤď ĦČ ĤĕČĚđ ĐĜđĤēČĐ ĐĠđģĦč ĕĦđČ ĐđđĘĚĥ ĔĠĥĚ ĥĕ ĕĜČ ,ĕĘĥ ĐčĕčĝĐ Ęĥ ĤĢđĦ ĦđĕĐĘ ĐĢđĤ ČĘ ĕĜČ" :ĕĦďđčĞ .(ĐĒĝĤđģĝ ěĕĔĤĚ) "ĕĘĥ ĤĢđĦ ĐĕĐĦ ĕĘĥ ĐčĕčĝĐĥ ĐĢđĤ ,ĦđĕđĤĥĠČ ğđĝ ěĕČ Ęĥ ĕĜđĞčĢđ ĘđďĎ ĞđĤĕČ ęĐ ęĕĕēĐ đĕĘĞĥ ěĔģ ģĘē ĥĕ ďđĞ Ęė ĘčČ ,đĜĦĔĕĘĥč ěĜĕČ ěčđĤĥ ĥĕ ďĕĚĦ .ĦđČĕĢĚ ĤđĢĕĘđ ġĚČĦĐĘ Đđđĥ ,ęĕĞĕĠĥĚ đĜēĜČ ęĕĥĎĐĘ ĤĥĠČ ďĕĚĦ ,ĦĤēČ ĤĥĠČ ďĕĚĦ ,ĕđĜĕĥĘ ęđģĚ ...ďĘĕĘ ĦđĚđĘē

24

ד ר אפרת קדם

מטפלת ומדריכה לשילוב אמנויות במשרד החינוך, מרצה בארץ ובמסגרות אקדמיות בחו“ל

בתי ספר יהודיים בעולם

בית הספר התיכון היהודי הדו-לשוני אורט לאודר בולגריה רשמים מביקור בבית הספר הדו-לשוני לשפות בולגרית ועברית בסופיה

המורות לעברית תיארו לפניי בית ספר אליטיסטי הנותן מענה לכל הציבור היהודי והלא-יהודי. הן זוכות לכבוד מצד ההורים ומצד החברה הסובבת אף ששכרן נמוך מאוד ומציינות שהן אוהבות את המקצוע ורואות בעבודתן שליחות

.đĎĥĎĥđ ĦĕĜČĚÄĦđĞĐ ĦėĤĞĚč đčĘĦĥĐ ,ęĕĜĚđČđ ęĕĤēđĝ ĕĜč ĐĎĤďĐč Đč đĞĚĔĜ ĦĕďĤĠĝĐ ĐĘĕĐģĐ Ęĥ ĐĘďđĎ Ęĥč ĕĐĘĥč .ĐĕĤĎĜđĐĚ ęĕďđĐĕĐđ ęĕĒĜėĥČĐ ,ęĕĔđĕĜĚđĤĐ ĦđĘĕĐģ ĐĞĕĠĥĐ ČĕĐđ ĐĕĤĎĘđčč ĦĕĜđĕĢ ĦđĘĕĞĠ ĐĘēĐ 19 -Đ ĐČĚĐ ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ġđĤĠč .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĐĕĕĘĞ ĘĞ .ĐĕĠđĝč ęĦĕĢēĚė ,ęĕďđĐĕ 48,000 -ė ĐĕĤĎĘđčč đĤĤđĎĦĐ ĦđėĒč ĐďĚĥĐĐ ĦđĜēĚĘ ęĥđĤĕĎ ĘĥėĜ 1943 ĝĤĚč 10 -č ĦĚģĐ ĤēČĘ .ĦđĜđĥĐ ĦđĘĕĐģĐ ĕĥČĤ đĘĐĕĜĥ ĕĜĥģĞ ģčČĚ .ĐĕĤĎĘđč ĦČ ĐĘĕĐģĐ ĕĜč ĦĕčĤĚ đčĒĞ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦđĜđđĎĚ ĦđĕĜėĦ ĐĕĠđĝč ĦĕďđĐĕĐ ĐĘĕĐģĐ ĦĚĕĕģĚ ęđĕė .ĐČđĥĐ ĕĘđĢĕĜĘđ čĐĒĐ ĘĕĎ ĕĜčĘ ,ęĕĤĎđčĘ ,ęĕďĘĕĘ ĤĠĝĐ ĦĕčĚ ęĕďĕĚĘĦ 20 ĔĤđČ ĦĥĤ ĦēĘđĥ ĐĜĥ Ęėč .ÂĕĚĘđĞà ĦĕĜėđĦč ĘČĤĥĕĘ ęĒĕĜđĚđģĐ ĦĞĠĥĐ ěĐĕĦđēĠĥĚ .ĦĕĤčĞĘ ĦđĤđĚĐ đđĕĘ ĤčĚčđĜ ĥďđēč ĕĤđģĕč ĦČ ęĕĤđĝĕČ Ęĥ ĐĜĥ 45 - ęĒĕĜđĚđģĐ ĦĠđģĦč ĐĕĤĎĘđčč đĤĦđĜ ĐģĕĒđĚđ ęĕĔĤĝ .ęĕĤđĝČ ĦĤđĝĚđ Ħďà .ĕĤĥĠČ ęđēĦ Ęėč Â,ĐĕĝđĤĘ ĐĚđďč .ĘđėČĘ ęĕĜđĠđģ đĜĘ đģĘđē .ęĕĤďđĚĚ

ĐĠđĤĕČč ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ČđĐđ 1998 ĦĜĥč ďĝđĜ ĤĠĝĐ Ħĕč .ĤďđČĘ ěĤģ ĕďĕ ĘĞ ĖĚĦĜĐ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚč ĐďčĞ ČĕĐ .ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĚĕģĚĚ ČĕĐ ĕđĘ ĦđĤ ęĒĕĜđĚđģĐ ĦĘĕĠĜ ĤēČĘ .ęČ ĦđĠĥĘ ĐģĘēĚč ,ĕĤĎĘđčĐ ĘĞđ ,ęĕĕČĚĢĞ ĤĠĝ ĕĦč ēđĦĠĘ ĐĜĕďĚč ęĕĔđĞĕĚĘ ĤĦđĐ ĦđĠĥĘ ĕĜđĥĘ-đďĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦČ ĐĚĕģĐ đĒ ĐĔĘēĐ ĝĕĝč .ĦĕĤčĞđ ĦĕĤĎĘđč .ĤĠĝĐ Ħĕč ĦČ ĦĘĐĜĚ ĐčđĚďĘĠ ĐĘĝđ ęđĕĐ đĕĚĕģĚ .ĐĕĠđĝ Ęĥ ěĥĕĐ ĕďđĐĕĐ ĞčđĤč ěėđĥ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦđďĝđĚđ ĘĕĞĠĐ ĘđďĎĐ ĦĝĜėĐ Ħĕč ĦčĤģč ĐĕĐĕĥ đĎČď .ĦĕďđĐĕĐ ĐĘĕĐģĐ ĐĕĤĎĘđč ĕďđĐĕ ĐĕĘČ đĞĕĎĐĥ ęĕĔđĕĜĚđĤĐ đĕĐ ĐĕĤĎĘđčč ęĕďđĐĕĐ ĕĜđĥČĤ ĤđĒČĘ đĞĕĎĐ 14 -Đ ĐČĚĐ ĕĐĘĥč .ĐĤĕĠĝĘ 2 -Đ ĐČĚč Ĥčė đĞĕĎĐ 15 -Đ ĐČĚĐ ĖĘĐĚč .ĐĕĤĎĜđĐ ĦėĘĚĚĚ ęĕĥĤđĎĚ đĞĕĎĐ 15 -Đ ĐČĚĐ ĕĐĘĥč .ĐĕĤČđđčĚđ ĦĠĤĢĚ ęĕĥĤđĎĚ ĔĕĒĕČč ĕĜČĚÄĦđĞĐ ěĔĘđĝĐ ĦĜĚĒĐč ĘĎđĔĤđĠđ ďĤĠĝ ĕĥĤđĎĚ ęĐč đĕĐđ ęĕĕĜđĥĘ čĤ ęĕĜĕĕĤđČ đĕĐĥ ,ďĤĠĝ ĕďđĐĕ .ĕĜĥĐ

26

Â,ęđĕĐ ęĎ ĐĤĕĥĕ ĐĞĠĥĐ ĥĕà .ĦĕĤčĞĘ ĐĤđĚ ĕĘ ĐĤĕčĝĚ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđĤđĚĐ ĞĥĦ ěĕčĚ ĐĜđĚĥ .ĦĤēČ ĐĤđĚ ĦĤĚđČ ĦĘĕĠĜ ĤēČĘ ĦđĤĕĞĢ ĦđĤĞĜ đČ ĦđďĘĕė ĐĢĤČ đĘĞ ĤďđČĘ ġĤČĘ ČĕčĐĥ ČđĐ 1991 -č ĐĕĕĘĞ ĘĎ .1989 -č ,ęĒĕĜđĚđģĐ ęĕďĘĕĐ .ęĒĕĜđĚđģ ĦđĜĥ 45 đđē ĤĥČ ĐĕĤĎĘđč ĕďđĐĕĚ ĦđČĚ ęĕĤđĐĐ .ĐĠĥĐ ĦČ đĥėĤđ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĤčēč đĤĞĦĐ ęĞ ĦđĜĚĜ ĦĕĤčĞĘ ĦđĤđĚĐ .ĐĕĠđĝĘ đĤĒēđ ,čĘĦĥĐĘ đĥģĦĐ .ĐĔđĐĤ ĦĕĤčĞ ĦđĤčđď ěĐ .đĒ ĐĕĕĝđĘėđČ ĦĥđĘĥ ęĞ ĐĜĚĜ ČđĐđ ĕĦĘĥĚĚ ČđĐ ĕĜđĥĘ-đďĐ ĤĠĝĐ Ħĕč .ĐĕĠđĝč ĤĦđĕč ęĕčđĔĐ ęĕĜđėĕĦĐ ĐďđĐĕ-ěč ĤĒĞĕĘČ ĔģĕđĤĠ ĦđēĜĚ ĤĠĝĐ Ħĕč ĘČ ĐďĜģĚ ĦđČč ěĚĒ ĐĚėĘ ĦēČ ęĕĎēĐ ĦČĤģĘ .ęĞ ĘĦ ,ĦĕĤčĞč ďđĚĕĘĐ ĦĔĕĥĘ ĕĤđĠĕĝ ĦČ ęĕďĚđĘ - ĦďēđĕĚ ĐĜđėĦ ĦĤėĕĜ ęĕĕďđĐĕĐ ďė ĝĜ ĤđĠĕĝ ĦČ ,ĤĦĝČ ĦĘĕĎĚ ĦČ ęĕĒĕēĚĚ :ĎēĐ đĤēč ĤďđČĘ ďĘĜđĤ ěĤģĐ ČĕĥĜ Ęĥ đĕĜĠ ĦČ .ěĚĥĐ ĐĠĥĐ ĐĕĕēĚ Ęĥ đĕĕē ĤđĠĕĝ ĦĒēĚĐč ĘčģĘ ĕĦĚđ ěđďĜđĘ ěđĤĕ đčĦėĥ ĤĕĥĐ čĕčĝ .ĦĕĤčĞĐ ĘĞ ,ĐďđĐĕ-ěč ĤĒĞĕĘČ Ęĥ đĕĕē ĦďĎČ ĐĚģĤĜ ĕĠĝė .ęĕĎĥĕĐĐđ ĦđĔĘēĐĐ ,ĦđčĒėČĐ ,ęĐčĥ ĦđĚĘĕďĐ đĚĘĕĎ ęĕďĕĚĘĦ .ĐĠđģĦĘ đĚČĦđĐ ĦđĥđčĘĦĐ ĐĕĕēĚ Ęĥ đĕĕē ĘđĘĝĚ ĎĢđĐ Ėėđ ,ęĕĜđĥ ęĕďĕģĠĦ ,ĐĠĕ ĖĤďč ĐĕĠđĝč ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥĐ .ĘČĤĥĕč ĤĠĝ Ħĕč Ęė ĦĥĕĕčĚ ĐĦĕĕĐ ČĘĥ ,Ħđėđĝč .ĦĤđĝĚđ ęĕĎĐĜĚ ĕďđĚĕĘ ęĕĤĥĠČĚ ĖČ ,ęđĕĐ ęĎ Ħď Ęĥ čĤĐ .ĦĝĜėĐ Ħĕč ĤĢēč ĐĘđďĎđ ĐĠĕ Đėđĝ ĐčĢĕĜ ,ĘĥĚĘ ęĕďĕĚĘĦĐđ ęĕĜĕĚĐ ĦĞčĤČ ĘĞ ĤĠĕĝ ĐĕĠđĝ ĕďđĐĕ ĦĘĕĐģ .ÂęĐĕĘĞ đėĤĕč ĘĎďĐ ĦČĥđĜ - ĐĕďĚĕĔĘđĚĐ ĦĚĎĚ ĦĤđĥģĦđ ĐĕďĚĕĔĘđĚ ĦĚĎĚ ĐėĜēĜ ęĕĜĥ ĞčĤČ ĕĜĠĘ ĕĚđēĦč ęĕēĚĦĚĐ ęĕĤđĚ ęĕďĚĘĚ ĐĚĎĚč .ĤĠĝĐ Ħĕčč ĤđĢĕĘ ęĕČč ęĘđĞĐ ĕčēĤĚ ęĕďĕĚĘĦ .ęĐĕĜĕĚĘ ĦĤđĥģĦĐ ęđĕģĘ ďģđĚ ĥĚĥĚ ĦđĔĘģĐĐ ěĠĘđČ .ĦđĠĦđĥĚ ĦđĕĜėĦ đĕďĞđĚđ ĘČĤĥĕ ĕĎēđ ,ĤĠĝĐ Ħĕč Ęĥ ęĕĥĎĠĚĐđ ęĕĞđĤĕČĐ ĐĐĕĚėĐ ĐĦĘĞđĐ ĤđģĕčĐ ĖĘĐĚč .ĐĚĕĥĤĚ ĐģĠĐĘ ęĕėđĒ .ĘČĤĥĕč ĦĤđĥģĦ ĦĚĎĚ ęĞ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥĘ ĦđĦĘď ĦēĦđĠ ĦĕĘĎĜČč ĐĔĕĘĥĐ ęĕďĚđĘ Äē ĐĦĕėč .ĐĕĕĜĥ ĐĠĥė ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦďĚĘĜ ĦĕĘĎĜČ Â,ęĕĕĤĎĘđčĐđ ęĕĕďđĐĕĐ ęĕĎēĐ Ęė ĦČ ęĕĎĎđē đĜČà .ĐĕĤĎĘđč ĤďđČĘ ěĤģ ĦĘĐĜĚ ,ĐčđĤĒĘ Đģč ĐĤĕčĝĐ ĕďđĚĕĘ ďĚĘĘ đĜĕĘĞ ĤĝČĜ ĕĦĘĥĚĚ ĤĠĝ ĦĕčėÃ

ĦđĞĥĘ ğĝđĜ ,ĦēČ ĐĜĥč ęĕďĚđĘ ,ěđėĕĦč ,ĖĥĚĐč .ĥÂĥ 18 ĐĕĤēČĘĥ ĐĜĥč .ĦĕĘĎĜČč ĐĕĚĕė ĕďđĚĕĘ ęĎ ,ĦđĘĕĎĤĐ ĐĠĥĐ ęĕďģĚĦĚ .ĐĕĎđĘđĕč ěėĚ ĤēČĘđ ĦĕĘĎĜČč ĐĕĠĤĎđČĎ ęĕďĚđĘ .ĦĕĘĎĜČđ ĦĕĤčĞ ,ĦĕĤĎĘđčĘ ĔĤĠ ĦđĠĥ ĕĦĥč ĦĕĜđĥĘ-đďĐ ĐĚĎĚč čÂĕ ĐĦĕėč ęĕďđĚĕĘ ęĕĕĝĚĐ ďĕĚĘĦĘ ĐĐđčĎ ĐĘėĥĐĘ ęĕĕĦĤģđĕĐ ĦđďĝđĚĐ Ęĥ ĦđĦĘď ĦđēĦĠĜ .ęĘđĞč ěĦđĜĐ ĕĔĝĕĔĕĘČ ĤĠĝ Ħĕč ĕĕĜĠĘ đĤČĕĦ ĦĕĤčĞĘ ĦđĤđĚĐ ĦđĤđĚė ěďĚĞĚ .ĕďđĐĕ-ČĘĐđ ĕďđĐĕĐ ĤđčĕĢĐ ĘėĘ ĐĜĞĚ ĐĤčēĐ ďĢĚđ ęĕĤđĐĐ ďĢĚ ďđčėĘ ĦđėđĒ ěĐ .ěĐĕĤčďĘ ,ďčđėĚ .ďđČĚ ĖđĚĜ ěĤėĥĥ ĐďčđĞĐ ğĤē ěĦđČ ĦččđĝĐ ěĦďđčĞč ĦđČđĤđ ĞđĢģĚĐ ĦČ ĦđčĐđČ ěĐĥ ĦđĜĕĕĢĚ ěĐ đĜĕĘĞĥ ĖėĘ ĦđĞďđĚ đĜČà :đĜĕĕĢ ,ĕĦđČ đđĕĘĥė .ĦđēĕĘĥ ĤĕēĚĐ ĐĒ .ĤĠĝĐ Ħĕč ĕĘĦđėĘ ġđēĚ ĦĕĤčĞ ĤčďĘĚ ĞĜĚĕĐĘ .2016 ĐĕĠđĝ .ÂĦđĚĘĥĚ đĜČĥ

27

ד"ר עליזה וסרמן-שחיבר

מורה לספרות בתיכון עירוני ד' בתל אביב, מרצה באוניברסיטת תל אביב בהכשרת מורים ומדריכה מחוזית בספרות מטעם משרד החינוך

המשבר שההוראה נתונה בו בעידן הפוסטמודרניות יכול להוביל אולי לדרך חדשה בחינוך מורה לספרות מחפשת נתיב חדש 21- במאה ה

ĦđĤĠĝ ĦČĤđĐč đĘĘĐ ĦđďĚĞĐ ĕĦĥ ěĕč čĘĥĘ ěĦĕĜ ęČĐ ĦČ ĦđĤĎčĐ ĕĜēčĚ đĘĕčĎĕ ĐĚė ďĞđ ęČĐ ?21-Đ ĐČĚč ?ĦĤēČ ĖĤďč ĦđĤĠĝ ĦđĤđĐĘ ĐĤđĚĐ Ęĥ ĐĕĢčĕĔđĚĐ ĦđĕĦĤčēĐđ ĦđĕĦđčĤĦĐ ĦđĤđĚĦĐ ĘĞ čĦėĜ ĦđčĤ ĖđĜĕēĐ ĕĜĠ ĦČ ĦđĜĥĚ ĤĥČ ĦĕĘĔĕĎĕďĐ ĐėĠĐĚĐ ĘĞđ ęđēĦ Ęėč ęĕďģĦ Ĥĝē ĤĎĦČ ĦđčĕĢĚđ 21 -Đ ĐČĚč , 21-Đ ĐČĚĐ Ęĥ ĖđĜĕēđ ĦđčĤĦ ĕĤģđē đČĤĐĥ ĕĠė .ĦĞď ēĕĥ Ęĥ ĦĕĒėĤĚĐ ĐĕĤđĎĔģĐ ĦČ ĦģĤĠĚ ĦđĕĜĤďđĚĔĝđĠĐ ĕĜđĜģĐ ĞďĕĐ ĦČ ,ĦđčĤĦĐ ĦČ ĦģĤĠĚ ČĕĐ :ďđĝĕĐ ďĞ ĐĒ ęĕĝĤĔĜĕČĘ ĦĚđĢ ĐđđĐĚ ĦĕėđĜĕēĐ ĐģĕĔģĤĠĐđ ,ĕĜđĚĎĐĐđ ĦČ ěĎĞĚ ĐĒ ĤđĞĤĞ .ęĕĕĘėĘėđ ęĕĕĎđĘđČďĕČ ,ęĕĕĔĕĘđĠ Ęė ČĘĘ ĥđĠĕē Ęĥ čĢĚ ,ĕĤčĥĚ čĢĚė ĐďĕĚĘĐ / ĐČĤđĐĐ .ĦđĕĥĚĚ ĘďēĚ ĦđĤĕĤč ĦđĜĥč ĕĦĥėĤĥ ĦĕĔĝĕĘĤđĔģđĤĔĝĐ ĦĕĦđĤĠĝĐ ĐĘėĥĐĐ ęĞĠ .ĐĕĝėĜ ĦČ ĐďčĕČ ęĕĤĥĞĐ ĐČĚĐ Ęĥ ęĕĜđĚĥĐ ĐĤđĚė ĕėĤď ĦĘĕēĦč ,ęĞĠđ ,ĦđĕĔĝĕĘĚĤđĠ ĦđĕĤđČĦ ĕĦĜĜĕĥ ĐĤĕČĚĐ ĔĝģĔ ĦďđĚĢ ĦđĜĥĤĠ ,ĦĕĜďĠģ ĐČĕĤģ ,ĦđĤĠĝĘ đĒ - ęĕĕĦđĤĠĝ ęĕĎĥđĚ ĐĥđďĎđ ĦđĕĦđĜĚČĐ ĦđĘđčēĦĐ ĦČ

ĦđĤĠĝč ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēč Ęĥ ęĕėĕĤĞĚ đĎĕĢĐ ĤčĞĥ ġĕģč ĦđĤĠĝĐ ĦČĤđĐ čĢĚ Ęĥ ęđĎĞ ĤđČĕĦ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ęĞĔĚ ,ĦđĤĠĝĐ ĞđĢģĚč ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ęĕĘďĐ ęĐĕĎĥĕĐ Ęĥđ .ĦĕĦđĞĚĥĚ ĐďĕĚĘĘ ĐĚĤđĠĤĐ Ęĥ ĐĚđĥĕĕ ĦĘĕēĦ ĤēČĘ ĦĕĜđĥĘĐđ ĦĕĦđĤĠĝĐ ĦđĘďč đďģĚĦĐ ęĐĕĦđĜĞĔ ĤģĕĞ ĞčĢČĐ .ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēčč ĕđĔĕč ĕďĕĘ ĐČčĥ ęĕďĕĚĘĦĐ Ęĥ ,"ĐĦĕė ĐĘđĞ ĘČĤĥĕ" ĐĚĤđĠĤĐ ĘČ ĐĜđđė ĐĚĕĥČĚĐ ,ĕĦđĤĠĝĐ ĔĝģĔč ĦĕĜďĠģĐ ĐČĕĤģĐ ĦČ ,ęĦĜĞĔĘ ,ĐĤĕĚĐĥ ĦđĕĦĤĕĢĕč ,ĞďĕĐ ĦĘĞč ĐĤđĚĐ ĦĕĕēĜĐč ĕĦĦĕėĐ ěđĕďĐđ "ĦđĤĠĝč ĤđĞĕĥ" ěĦĜđĕ ěĦĜ Ęĥ đĤĕĥĥ ĐĚđď .ĦđĘđčĎ ĦĤĝē ,ĦđĜđĤēČ ĦđĞĕďĕ ĦČĢđĐ ,"čĤĞĐ Ħđĝėč ęĕĤĕĥ" :ĖđĦč] ĦČĤđĐ Ęĥ ĐĦđčėĤđĚ ĘĞ ďĕĞĐĘ Ęđėĕ [292 'ĚĞ , 2004 .ĦĕĘĔĕĎĕďĐ ĐėĠĐĚĐđ ĖđĜĕēč ĤčĥĚĐ ēėđĜĘ ĔĤĠč ,ĦđĤĠĝ ,ČĝĕĎ ďēĚ :ĦđĕĚđĔđėĕď ĦđďĚĞ ĕĦĥ ĎĕĢĚ "ĦđĤĠĝč ĤđĞĕĥ" ĦđĜĕēčč ěđēčĘ ,ęĕĎĥĕĐ ĦĚėĘ ęĕĤđĚČ ęĕėĕĤĞĚ / ęĕĤđĚ čēĤĚ ČđĐ ĕĦđĤĠĝĐ ĔĝģĔĐ ,ČĝĕĎ ĖďĕČĚ .ęĕĜđĕĢ ģĕĜĞĐĘđ ĕĘĦđė ěĕč ďđĚĕĘĐĚ ĤďđĚĐ ĦđĕĜĥđēđ ĦđĕĦĤĕĢĕ ,ěđĕĚď Ęĥ .ĐĦĕėĐ

28

זה הזמן לתואר שני. M.E.d. בואו ללמוד לתואר שני במכללה האקדמית הרצוג קמפוס היכל שלמה, ירושלים בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש הרא"מ ליפשיץ

בחוגי הלימוד: מחשבת ישראל | תורה שבעל פה | תנ«ך ופרשנותו | הוראת מתמטיקה ניהול וארגון מערכות חינוך | הגות בחינוך היהודי תכנית בית מדרש לנשים בראשות הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי חדש!

ההרשמה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

לדעת. לחנך הרצוג.

*הענקת התואר מותנית באישור המל«ג r i shum@her zog . ac . i l או פנ ו במי י ל : 073-3744086 : לפרטים

אפשר לכוון את התלמיד לתגליות עצמאיות ולא רק לשינון מדיד של חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות, מה גם שבדרך זו המורה אינו מוותר על הידע ועל המיומנות שלו אלא אך ורק פותח פתח להרחבתם ולהתאמתם ĦđĜđĤĦĠ ĤēČ ĥđĠĕēĐ .ĐĦĕėč ĦĕĤģĕĞĐ ĐČĤđĐĐ ĖĤď ĐĦĕĕĐ ĦđčĕđēĚĐ ēėđĜĘ đĜĕĦđĥĘđē ĦČ ĤĕČĚ ęĕĕĜĥďēđ ęĕĚĘđĐ ĐČĤĜ ,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ,ďĎĜĚ .ĦđĤĠĝ ĦČĤđĐĘ ĐĘđďĎĐ ęĕčēĤĚĐ ĦČ ĥĠēĘ đĘĕēĦĐ ĦđĤĠĝĘ ĦđĤđĚđ ęĕĤđĚĥ ĦČ ĥĕĎďĐĘ :ĦđĤĠĝĐ ĞđĢģĚč ěĕĕĜĞ đĤĤđĞĕĥ ęĕĕĎđĎďĠĐ ĦĕĦĤđģĕčĐ ĐčĕĥēĐ ĦČ ęĕĢĞĐĘ ,ĐčĕĦėĐ / ĐČĕĤģĐ ĦČĜĐ ĤĤčĦĚđ .ďĕĚĘĦĐ Ęĥ ĥĎĤĐđ ěđĕĚďĐ ęĘđĞ ĦČ ğđĥēĘđ ęĕĤĢđĚ čđĢĕĞ ,ęđĘĕĢ đĚė ĦđĕĦĤĕĢĕ ĦđĕđĘĕĞĠ ęĕĦĞĘĥ ĕĠė) ęĕĥďē ĐďĕĚĘ ĕčĕĦĜ ĦđĞĕĢĚ ęĕĕĦđĤĠĝ ęĕĘĕĥčĦđ ěĕĞĚđ ,(ĤĜĕĕĔĥ ğĘđďđĤđ ĕČđĕď ěđ'Ď ĕďĕ ĘĞ đĤČđĦ Ĥčėĥ ďĚĘĘ ģĕĝĠĐĘ" ĤĐĒĕ 'ĝ Ęĥ ĦĘĔĘĔĚĐ ĐĝĚĘ ĐĤĒē ĐČĤđĐĐ ĦĕđđĒ ěĤģĘ ĐģēďĜ ,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč .(1972) "ĦđĤĠĝ ĒēđČ Đčĥ ĦĕĜĤĝđĚĐđ ĦđĕĘČđĔģĘĔĜĕČĐ ,ĦĕĘĔĜđĤĠĐ ĔĝģĔĘ ĦĕďĞĘčđ ĦēČ ĦđĜĥĤĠ ĎĕĢĚĐ ĞďĕĐ ĘĞč ĐĤđĚĐ ,ĕĥĚĚĐ ęđĥĕĤĐ ĦČ ĐĤĦĕĕ ĦĕĘĔĕĎĕďĐ ĐėĠĐĚĐ .ĕĦđĤĠĝĐ Ęĥ ĕĤđĠĔĚĐ ęđĥĕĤĘ Ħđĥďē ęĕėĤď ĤēČ ĤđĦĘ ęĕĤđĚĐ ĘĞđ .ďĕĚĘĦĐ ĦĞďđĦč đĚĦđē ĦČ ĞĕčĔĕĥ ĕĘĚĝĐ ĔĝģĔĐ čēĤĚĐĚ ĦĎĎđĠĦĚĥ ĐēĜĐ ČĕĐ "ĞďĕĐ ĦĘĞč ĐĤđĚĐ ĦĕĕēĜĐ" ĦĕĜĤďđĚĔĝđĠ ĦđčĤĦč "ĞďĕĐ" ĘĞ čĦėĜ ęĎ ĦđčĤ .ĕĎđĎďĠĐ đĕĜĚėĚ ĦČ ēĕėĜĐĘ ġĚČĚĐ .ĦđĘĠČ ĦđĠđģĦč đĦđĜģĚē ĘĞđ ĦđĐđčĎ Đčĕĥē ĦđČĤđĐč ,ĕĦĞďĘ ,ďģĚĦĐĘ čĕĕē ĔĝģĔĐ Ęĥ ĤĥĠČ .ĤĚđēĐ ğģĕĐ ęđĢĚĢčđ ďđĚĕĘĐ ĦđĕĜėĦ ĕđĜĕĥč ğČđ ďĕďĚ ěđĜĕĥĘ ģĤ ČĘđ ĦđĕČĚĢĞ ĦđĕĘĎĦĘ ďĕĚĘĦĐ ĦČ ěđđėĘ ĖĤďčĥ ęĎ ĐĚ ,ĦđĤĎčĐ ĦĜĕēč ĦČĤģĘ ďđĚĕĘĐ ĤĚđē Ęĥ ĖČ ČĘČ đĘĥ ĦđĜĚđĕĚĐ ĘĞđ ĞďĕĐ ĘĞ ĤĦđđĚ đĜĕČ ĐĤđĚĐ đĒ đĜĕČ Ĥčė ďĕĚĘĦĐ .ęĦĚČĦĐĘđ ęĦčēĤĐĘ ēĦĠ ēĦđĠ ģĤđ ĐčĕĥēĘ ,ĤģēĘ ĥĤďĜ ďĕĚĘĦĐ .ĦđĕčĕĝĠč ęđĥĤĘ ģĤ Ęđėĕ .ĦđĕĤĝđĚđ ĦđĕĥĎĤ ĦđĕđďďđĚĦĐĘđ ĦĕĦĤĕĢĕđ ĦĕĦĤđģĕč ,ĕčĕĔģČĐ ďĕĚĘĦĐ ,"ĐĤđĚĐ ĕĠĚ ĦđčėĤđĚč ěđĕď" ęđģĚč ĐĝĜĕđ ĦđĕĘČđĔĝģĔ ĦđĤĕĦĝđ ęĕĤĞĠ ġĘēĕ ,ĐĤđĚĐ ĦĕĕēĜĐč .đĕĕđĘĕĎ ĖĚĝ ĘĞ ęčĥĕĕĘ

ĦĤĥģĦĚĥ ĦčėĤđĚ ĐĥĕĎĠ ČĕĐ ďĕĚĘĦĘ ĐĤđĚ ěĕč ĐĥĕĎĠĐ Ęĥ ěĐ ďĕĚĘĦĐ Ęĥ ěĐ ĦđčđĤĚĐ ĦđĕĢĜĎĕĘĔĜĕČĐ ęĞđ ěĕč ,ĦĕĘģĕĒđĚ ,ĦĕčēĤĚ ,ĦĕĔĚĦĚ ,ĦĕĜđĥĘ :ĤĜďĤĎ 'Đ) ĐĤđĚĐ đĒ ĐĥĕĎĠ Ęĥ ĐĤģĕĞ .(ĦĕĔĝĕĘĤđĔĜđ ĦĕĥĕČ ěĕč ,ĦĕĥĕČ ĖđĦ .ĕĦĠĚČđ ĕĎđĘČĕď ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥđ Ğďĕ ĦĕĕĜģĐ ĘĞ ĦĦĦĥđĚ ,"ĦđĘđčĎ ĦĤĝē ĦđĕĦĤĕĢĕ"Ę ĥĤďĜ 21 -Đ ĐČĚĐ Ęĥ ďĕĚĘĦĐ ĦČ ěĕčĐĘ ěđĕĝĕĜĐ ĦČ ĕĘđČđ ĐĕėĤĢ ĦČ ĦĚĘđĐ đĒ ĐĘđĎĝđ ęĕđđĐĦĚ ĦĕđđĥėĞĐ ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč .ĦĕďĕĦĞĐ ĐĤčēĐ ęĐĥ ĤđėĒĘ čđĥē ĘčČ ,ĦđēĠ ęĕčđĔ đČ ęĕčđĔ ęĕĔģĕđĤĠ ďĕĚĘĦĥ ĘđĝĠ ĐĚ .ĦĕčĕĔģĘĠĤđ ĐĘĕĞĠ ĐČĤđĐ ęĕĠģĥĚ ,Đĥďē ĐĠđģĦ Ęĥ ĦđĤđĚĦč ěĜđčĦĕđ ,ĔģĕđĤĠ ĤđĢĕĘ ďĚĘĕ ęĕĔĝģĔ ĦČĕĤģ ĦđĞĢĚČč ĦĘĠĤđĞĚđ ĦĚĕĕČĚ ,ĐĘĕĒĜ ?ęĦđĜĥĤĠđ ęĕĕĦđĤĠĝ ęĕĤģēĚ ĕďĕ ĘĞ ĦđĤĠĝĐ ĦČĤđĐ Ęĥ ĐčĢĚ ĦČ ěđēčĘ čđĥē ,ęĕďđĚĕĘ ĦĕĜėĦ :ęĕĜđĥ ęĕĔčĕĐĚ ČĥđĜĐ ĦČ ęĕģďđčĐ ĦčĐČ ,ęĕĜēčĚ ,ęĕĤđĚ Ħģĕēĥ ,ĐČĤđĐ ĕėĤď ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐ ĐĘđĞĠĐ ğđĦĕĥ ĦČ ģďĐĘ čđĥē ,đĒĚ ĐĤĦĕ .ďđĞđ ĞđĢģĚĐ .ĤĠĝĐ ĕĦčĘđ ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚĘ ,ęĕĤđĚ ĦĤĥėĐĘ ĦđďĝđĚĐ ěĕč ĖČ ,ęĕĚėēđ ęĕĜĤģĝ ĤĞđĜ ĕĜč ęĞ ęĕďďđĚĦĚ ĦđĤĠĝĘ ęĕĤđĚ ęĕďĚđĞ ďĕĚĦ ČĘ ēĕĥĐđ ĦđĜĥĤĠĐ ĦėČĘĚđ ęĕĤĠĝ ĦČĕĤģ ĦđĤĠĝ ĦČĕĤģĥ ĐĚďĜ ęĕĦĞĘđ ,ĐĘČ Ęĥ ęĐĕĜĕĕĞĚ ĥČĤč .ĦĕĤĔđĒČ ĦĕėđĜĕē ĐģĕĔģĤĠė ĦđčĤĦĐ ĕĘđĥĘ ĦĤďđĚ ĐĚĥĘ ĔčĚ ĐĜĐ ?ĤĦđĕ ęĕČĜ ęĕĎĥĕĐ čĕĜĦ ĐĥďēĐ ĐĚĤđĠĤĐ ęČĐ ĕĎđĎďĠ Ğďĕ" ĝĤđģč ĖđĜĕēĘ ĦĕĔĜďđĔĝ ĕďĕč čĦėĜĥ ,ğĝđĜ ĘĕēĜĐĘ ČĕĐ đĜĦĠĕČĥ ęđĕ Ęĥ đĠđĝčĥ ,ĕĘ ĐČĤĜ" :"ĦđĤĠĝč ĦđĢēĘ ěĦĕĜ ěĦ ü Č ĦđĤĠĝ ĦđĤĕĢĕč ĐČĕĤģĘ ĐčĐČĐ ĦČ ĐēĕĤč ĐĦđČ ĦČ ģđĕďč ĦđĤĥĠČĚ ěĐđ ,ěđĕĚďč ĦđĚĘđĞ ĥďē ęĘđĞĘ ęĕĤđĥĕė ďďēĘ đĜĦ ü ČĚ ĦđĥĤđď ěĜĕČđ ęĘđĞĐĚ ?ĦĠĝđĜ ĔčĚ ĦďđģĜ ."ĞĎĤ Ęėč ĐđđĐĦĚĐ ĕĦč Ęĥ ĦĕĠđĔđĤĔĐĐ ĐĤĞĚĐĚ ĐČĕĢĕĐ ĤĞĥĥ ,ĘđėĘ ĤĕĐĜ ĕĘđČ ČđĐđ ,ĘĠĤđĞĚ ĕĎđĎďĠ ĞĝĚ Ęĥ đĦĘĕēĦė ĐČĤĜ ĤĠĝĐ đĢĤĕ ęĐ đčĥ "ČĘĠđĚ ĥďē ęĘđĞ"Ę đĜĕďĕĚĘĦ ĦČ Ęĕčđĕ đčĥ ĖđĜĕēĐ Ħĕč ĦČ čđĐČĘ ęĐĘ ęđĤĎĦ đĒ ĖĤď ĕĘđČđ ,ďđĚĘĘ .đĘĕėĥĐ ęĎđ đĘďĎ

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online