קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני M . Ed .\ M . Teach בחינוך והוראה - הצטרפו אלינו לדיאלוג פורה המשלב חוויה לימודית ייחודית ומעשירה בתחומי התמחות, דעת ובשאלות השעה במערכת החינוך

יומ פתוח 8.6.17 16:00 - 19:00

• התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל )יום שני( בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה • עם אפשרות לתזה - התכנית לייעוץ חינוכי ימי שני ושלישי אחה"צ( ) • לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה שני אחה"צ( + )יום רביעי מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

• )יום רביעי( התכנית לחינוך בגיל הרך • התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים )יום שני( לבית הספר היסודי • התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות עמ אפשרות לתזה בגישה רב-תחומית - מסלול אמן-מורה, עוד בתכנית: )יום רביעי( מוקד תל"י • התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה )יום שלישי( )בסיכון( • בהתמחויות: התכנית להוראת שפות עמ אפשרות אנגלית, עברית וערבית - )יום רביעי( לתזה • התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך )יום חמישי( בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות חינוכית מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

Made with