קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

9:00 | 19.5.17

M.B.A.

M.A.

תואר שני בשלושה סמסטרים הטבות מיוחדות לאנשי חינוך!

תואר שני בשנתיים, יום אחד אחה“צ וימי שישי בבוקר

08:00-18:00

2017

המפגש ייערך כחלק מיום פתוח לתואר ראשון ושני בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל

2

Made with