קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

קידום הצלחה מיצוי עצמי התקדמות

התמקדות

התמקדות

השכלה מקצועיות בטחון אפשרויות מתקדמים לתואר שני M.Ed. בואו ללמוד לתואר שני במכללה האקדמית הרצוג קמפוס היכל שלמה, ירושלים בית הספר ללימודים מתקדמים ע«ש הרא«מ ליפשיץ הגשמה הצלחה תוספת שכר התמקדות פרנסה עצמית פרנסה יוקרה הצלחה התמקצעות הזדמנויות התמקדות מעמד בטחון השכלה אפשרויות קידום מעמד גאווה הגשמה הגשמה התמקצעות התמקדות הגשמה עצמית הגשמה פתיחת דלתות בטחון הגשמה מקצועיות פותח דלתות הגשמה קידום בטחון

תכניות הלימוד: | הגות בחינוך היהודי | מחשבת ישראל | תורה שבעל פה | תנ«ך ופרשנותו הוראת המתמטיקה | ניהול וארגון מערכות חינוך חדש! תכנית בית מדרש לנשים בראשות הרבנית מיכל טיקוצ‹ינסקי.

הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית בביה״ס ממלכתיים

תכנית תרבות יהודית-ישראלית:

מלגה נוספת בסך

מלגה בסך

למידה הרצוג זה

מקרוב

ללומדים במסגרת תרבות יהודית-ישראלית*

ללומדים בתכניות היהדות והוראת המתמטיקה*

142 קורסים מקוונים

rishum@herzog.ac. i l או פנו במייל: 073-3744086 : לפרטים הרצוג. לדעת. לחנך

*תנאי המלגות המלאים מופיעים באתר המכללה.

Made with