קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

בית הספר להוראת תרבות ישראל

ההרשמה לתשע“ח בעיצומה!

הכרות עם ארון הספרים היהודי < שיחה על יהדות וישראליות < כלים פדגוגים להוראת תחום הדעת <

התכנית לחינוך יהודי חוויתי

הרחבת הסמכה בתרבות יהודית ישראלית תל אביב | כרמיאל | באר שבע | ירושלים

ימי רביעי, אחת לשבועיים בתל אביב < שעות 90 מפגשים המוכרים לגמול של עד 14 << הסעות מרחבי הארץ וארוחת בוקר וצהריים < ש“ח 600 : שכר לימוד ₪ בעלי תפקיד בתחומי החינוך החברתי: רכזים חברתיים, רכזי של“ח, רכזי טיולים ורכזי מעורבות חברתית וקהילה

שעות שנתיות( 180) יום לימודים בשבוע למשך שנתיים << ימי שני - באר שבע ותל אביב < ימי רביעי - כרמיאל וירושלים < תכנית מתקדמת בירושלים למורים בעלי רקע במדעי היהדות < התכנית מיועדת למורים המלמדים או מתעתדים ללמד תרבות יהודית ישראלית בבתי הספר העל יסודיים.

התכנית למנהלים

מיועדת למנהלי בתי ספר על יסודיים ואנשי צוות ניהול, מנהלי מסגרות חינוכיות במרחב העירוני והקהילתי

החזר שכר לימוד ₪ גמולי השתלמות

ארוחות והסעות

₪ 6,000 מלגה עד

ימי רביעי, אחת לשבועיים בירושלים < מפגשים המוכרים לגמול השתלמות 14 << על ידי אבני ראשה הסעות וארוחות בוקר וצהריים < ש“ח 600 : שכר לימוד ₪

אתי אריאל למידע נוסף והרשמה: beeri@shi.org.il | 02-5675350

Made with