קשר עין גליון 269 - ירחון ארגון המורים מאי 2017

ĕĤčē ĘĞ ęĎ Ęē ,7.5% Ęĥ Ĥėĥ ĦĠĝđĦ ĕĤđčĕĢĐ .ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČ ĤĒĎĚĐ ĕďčđĞ ĤđčĕĢĚ ĥĤđď ęĎ ęėĝĐĐ .ęĕĜĥ 5 Ęĥ ĐĠđģĦĘ ĕĦĕĕĥĞĦ Ĕģĥ ĕĤđčĕĢĐ Ĕģĥ ĘĞ ęđĦē ĐĕĐ ęĕĤđĚĐ ěđĎĤČđ ĘĕČđĐ ČĘ ,( 2016 ğđĝ ďĞ) ęĕĜĥ 4 -Ę ģĤ ĕĦĕĕĥĞĦ ĦĠĝđĦ ěėĘđ ,ĦĠĝđĜ ĐĜĥĘ čĕĕēĦĐĘ đĜĚėĝĐ ěđĎĤČĘ ĐĜĦĕĜ ĕĤđčĕĢĐ ĤđĔģĝĘ ĐĜĦĕĜĥ ĤėĥĐ ĕĦĕĕĥĞĦĐ ĔģĥĐ) 20% Ęĥ ĐĦēĠĐč ęĕĤđĚĐ đĦđČ ĖĕĤČĐĘ đĜĕĢĤ ČĘ .ęĕĜĥ 4 -Ę ČđĐ đĜĘĥ Ęĥ ęĤėĥ ĦČ ęďģĘ ĘėđĜĥ ĕďė ĐĒĚ ĤĦđĕĘ ĒđĞč ęĕĢđēĜĥ ęĕĜđģĕĦ ,ęĦďđčĞ ĕČĜĦ ,ęĕĤđĚĐ .('ďėđ ĐĤđĚĦĘ ĦĕĢēĚč Ĥčė ĕĦĚĝĤĠđ ĕĦĤčĝĐ Ėė ĘĞ Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ ĐĚĕĞĠĐđ 2016 Ęĥ ĐĜđĥČĤĐ ĘēĐ ĦĚĘđĥĚ ĦđĕĐĘ ĐĤđĚČ ĐĦĕĕĐ ĐĒ ęėĝĐ ĦđĤďĦĝĐĐ ęėĝĐ ĕ"ĠĞđ ĘĕČđĐ .1.9.16 -Ě ĦđĚĕĞĠĐĚ ģĘē ,đĜĦđČ ęĎ čĕĕēĥ ,ĦĕĘĘėĐ ĦČ čĥēĘ đĜĢĘČĜ ,ĦđĕĒđēČ ģĘēđ ĦđĕĘģĥ ěĐ ĐĕĘČ ĞĎđĜč ĐĚėĝĐĘ đĜĞĎĐđ ,ĦĕĘģĥĐ ĐĚĕĞĠĐ

ČđĐ ĤđĞĕĥĐ ĤĥČė , 2017 ĝĤĚč ģĤ ĤĢđČĐ ęĞ ğĔđĥč ęĕĤđĚĘ ęĘđĥĚ ĦđĕĐĘ ĤđĚČđ Ĭ108.74 . 2016 ĤčĚĔĠĝĚ ĦĕčĕĔģČđĤĔĤđ ĦĤďĝĐč ČĘČ ,ĥďē ęėĝĐč ĤčđďĚ ČĘ ,2016 ĝĤĚč ĔĘēđĐ ęĐĕĘĞĥ ęĕĚđĘĥĦĐ .đďĞđĚč ęĝĤđĠ ĤčďĐđ ęĎ đĜģđĦ ĦČĒĐ ĦĕĘģĥĐ ĦĠĝđĦĐ čģĞ ĕĠė ,ęĕďďđč ęĕĘģĥč ęĕĤēČ ęĕĚđĘĥĦ ěĕČ ,ĤđĚČė ,ěėĘ .ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ĤĒđēč ęĝĤđĠĥ ěĠđČč ČĘČ ,ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ ęđĥč ĤčđďĚ .20.3.16 -č đĜĚĒč ęĦēĜĥ ęėĝĐĐ Ęĥ ĞđĢĕčĐ ęėĝĐĘ ĞĎđĜč Ě"đĚ ĘĐĜĘ ęĕėĕĥĚĚ đĜēĜČ , 1.1.17 -Ě ĘēĐ ęĕĤđĚĘ ĞĕĎĚĥ ĥďēĐ ĕĢđčĕģĐ ęĕĜđĕďĐ ĦđēĦĠĦĐ ĘĞ ęĕĔĤĠ .đĚđĢĕĞč Ě"đĚĐđ .ęĝĤĠĘ ĐĚ ĐĕĐĕ ĤĥČė ,ĖĥĚĐč ģĠĝĜ ĤĒĎĚĐ Ęĥ 2016 Ęĥ ęėĝĐĐ ěĕč Ĥĥģ Ęė ěĕČ ĘĞ ĦĞė ęĕĘĐĜĚ đĜēĜČĥ Ě"đĚĐ ěĕčĘ ĕĤđčĕĢĐ ĤĠĝĐ ĕĦčč ęĕĤđĚĐ ĤđčĞ ĥďē ĕĢđčĕģ ęėĝĐ .ęĕĕďđĝĕ ĘĞĐ

קשר 8

תוכן העניינים

ריאיון עם ליאור הלוי לרגל הוצאת ספרו 22 יעקב אופק |

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

נורית ולנסי | המחלקה הפרופסיונלית

10

הפסיכולוגיה של תאונות דרכים 26 ד"ר רמי רחמים | יוגה בחינוך 28 נאוה בן שלוש | ללמד עם יצירות ולהיות יצירתי 31 קורין בן עטיה |

נורית הס | המחלקה לפנסיה

11

משה אוחיון |

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש 12

אבי פסקל |

המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש

זהבה שפר | המחלקה לכספים 15 המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי יעקב אופק |

ערכה של מילה 34 שאני אעשה ספורט? 38 שרון גול וגיל סגל |

אורית גמרמן |

המחלקה לקרנות השתלמות 16

חאלד דראושה |

מוטי מרוז | מינהלת אופק חדש זרקור: התיכון הדרוזי למדעים ולמנהיגות 18 שרון כץ | דרכא – ירכא

למורים שלנו - מדור פנאי ותרבות 40

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

Made with