קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

˜ƒ‚‡‚ ˜ƒƒ”•Œ ˜~–ƒ‚ ˜Šƒ—Œ ‚‰Œ‚ ˜…–‚ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡ ˜ƒ–˜ƒ ~–•Œ

˜‡Ž‰ƒ˜ ˜…˜’Ž ˜ƒ‚‡‚ ˜ƒƒ”•Œ ‹‡–ƒŒŠ ‚—‡– ˜ƒ• ‡Œ•~ –~ƒ˜ƒ ‚~–ƒ‚ ˜ƒ˜ ‡ŠŠ ˆƒŽ‡…‚ –—Œ Š— ˜‡ƒ…‡‡ Š€

Š€‚ ˜‡Ž‰˜

˜‡Ž‰˜‚ ‡†–’ ˜ƒƒ”•Œ‚ ‡Ž— ˜~–ƒ‚Š ‚‰Œ‚ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡ ˜ƒ–˜ƒ ~–•Œ ˜ƒ— 360 ‘•‡‚ ˜‡˜Ž— ƒ ˜‡Ž‰ƒ˜ ƒŒ‡Š ‡—‡Œ…ƒ ‡Ž— ‡Œ‡ ƒŒ‡‡•˜‡ ‹‡ƒŒ‡Š‚ . ƒ– –„…‚Š ‘ƒŽ ‚‡Ž ƒ‡ ˜€ŠŒ ˜ƒ‡Žƒ Š ‰— ‹€ƒ ˜ƒ€–Š ‹‡ŠƒŒ€Š –‰ƒŒ . ˜ƒ€–Š

ƒŒ‡Š‚ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜Š ‹‡Ž‰˜‚ ˜Œ~˜‚ –’‚ ‡˜ ˜‡Š~–—‡ ˜‡ƒ‚‡‚ ˜ƒ‚„ •ƒ‡ ‹ƒ‡‚ ˜‡Š~–—‡‚ ‚–…‚ ‡ ƒ‡ƒ ‹‡Žƒƒ€Œ ‹‡†•† ˜~‡–• ˜ƒ‡ƒŽŒƒ‡Œ ‚—…‚ ˜‚ ƒ ~–•Œ‚Œ ‡‰– †Œƒ ‡Š~ƒ†•Š†Ž‡~ ƒ‡ ‹‡Žƒ—‚ ‹‡†•† ‚~–ƒ‚Šƒ ~˜ƒ–… ‚‡ŒŠŠ ‹‡Š‰ ˜‡˜ƒŒ—Œ

* 5033 ‚Œ—–‚‚ ‚…˜’Ž ‹‡’ƒŽ ‹‡†–’Š ‡–„Šƒ‡ ˜Ž ‡Š–‡— – 

Made with FlippingBook Online newsletter