קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

M . Ed .\ M . Teach הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה -

הנחה מדמי רישום ני ֶ לנרשמים במפגש

עבודה? ילדים? תירוצים? עושימ תואר שני - ועכשיו! ‰ ‚ŒŠ ‡‚Š ƒ~ƒ ~Š ‚ŒŠ ˜ƒ‡ ƒƒ ƒ —’…Š ‹ƒ•Œ

• התכנית להוראת המדעים בבית הספר העל )יום שני( בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה • עם אפשרות לתזה - התכנית לייעוץ חינוכי *על בסיס מקום פנוי ימי שני ושלישי אחה"צ( ) *ההרשמה לשנת ההשלמות נמשכת • לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה שני אחה"צ( + )יום רביעי

• )יום רביעי( התכנית לחינוך בגיל הרך • התכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית )יום שני( הספר היסודי • התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות עמ אפשרות לתזה בגישה רב-תחומית - מסלול אמן-מורה, עוד בתכנית: )יום רביעי( מוקד תרבות יהודית-ישראלית • התכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון *נותרו מקומות אחרונים )יום שלישי( ובהדרה • בהתמחויות: אנגלית, התכנית להוראת שפות )יום עמ אפשרות לתזה עברית וערבית - רביעי( • התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך )יום חמישי( בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות חינוכית

‹‡†Žƒ† ‹ ‡Ž p —€’ŒŠ ƒ~ƒ –~ƒ˜Š ˜ƒ‡Ž‰˜‚ Š€ƒ ‹‡‰ŒƒŒ ~”ŒŽ –~ƒ˜‚ ˆ‡~ ƒŽ‡˜ƒ ‡Ž— ‚‡€Ž •…–Œ ~‰ —ŒŒ 17:00 ‚— 14.9 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ 4 ‚Œƒ• ‡Œƒ‚ ˜‡ 46 ˜‡

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il ࠮ 1-800-30-10-80

Made with FlippingBook Online newsletter