קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

מינהל מערכות חינוכ M.Ed. פרופ' יצחק פרידמנ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מיוחד M.Ed. פרופ‘ אלכ קוזולינ ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ד חינוכ מתמטי לבית ה פר הי ודי M.Ed. פרופ' שלמה וינר : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ ביומ ד תרבות עמ ישראל והוראתה M.Ed. פרופ' נעמה צבר בנ יהושע ראש התכנית: הלימודימ מתקיימימ ביומ ג מו מכ בהוראה * M.Teach תואר שני ד"ר רוני ריינגולד : ראש התכנית הלימודימ מתקיימימ בשנה א׳ בימימ ב ו-ד בשנה ב׳ ביומ ד € ŠŒ‚ –ƒ—‡~ ˜‡Ž˜ƒŒ –~ƒ˜‚ ˜•Ž‚ תואר שני • מלגת מכללה על מצוינות בעשייה חינוכית • ש״ח לבעלי נתוני כני ה גבוהימ 3,000 מלגה ב כ מ לול חדש עמ תזה תואר שני ותעודת הוראה בשנתיימ ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה

¿±ÆµÅ¶Ÿ£¡¥ª ¤ 

לפגישת ייעוצ והרשמה * 3622 new.achva.ac.il 12.9.17 לנרשמימ ביומ זה פטור מדמי הרשמה

 œ´¡ ¥Ÿ¡®¨ © ¥¶¡£°µª ¥¬¡

ª¦®µ¢´¢ ª¦Ÿ¢¤ ¡¦³«¦ž §µ ¦³µ¢± After Effects MAYA ‚ ¯ºµº Æ¸Æ Æµ½¬¸Ã Ʊµ´½µ¸¬µÄ±´±À Ʊµº¯° Ƶ¯ºº Æ¸Æ °½À¯° ¸µµ±º± ųº¸ ¹µÃ³Åº ³±ÆµÀ± ±Âµ¾ »µµ¸ »±¬ Î ÆÅĽıà ¸ ± µÅ·¾ ± ÄÅÃÆ° www.animaya.co.il

˜‡Œ•~‚ ‚ŠŠ‰Œ‚ ‚ƒ…~ –…Œ עכשיו.

Made with FlippingBook Online newsletter