קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

חדשנות בחינוך?!

השפה העברית!

אופק חדש!

שוו י ון בחינוך?!

הוראה פרטנית?!

מעמד המורה?!

ממלכתי ות החינוך!

פיתוח אישי?!

¸½Áà ²¶ ÁÅ°½° ¹´¿¸¶³ ²³» ¸´¿½ ¼¸½´»ÈÉ X ¶ È ´¯ ³¿È» ¶ È שיח יוצר מציאות הבמה לשיח החינוכי בישראל

איור: שאטרסטוק

¸´¿½ ÉȸºÇ»

ÀÆÃ • hed@morim.org.il

¾´Ã»· s

Made with FlippingBook Online newsletter