קשר עין גליון 277 - ירחון ארגון המורים - מרץ 2018

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

אורית גמרמן

ערכה של מילה כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

המתחדשת. על מקורו הקדום של השורש מלמד גם הביטוי זוהי הצרה) מן השפה הארמית, השפה האחות =( " "דא עקא לעברית במשפחת השפות השמיות. היבט פילוסופי: נחלצים מהלחץ?... ץ" כדאי לחוש את ה"הווה". ראשית, ַ ח ַ להיחלצות מה"ל מומלץ להתבונן בילדים צעירים. לילד קשה להקנות תחושת זמן משום שעבורו הזמן הוא הווה מתמשך. הפעם הדיון שלנו שואב את השראתו מהשפה האנגלית: באנגלית זמן . למילה זו משמעויות נוספות, ובין present ההווה נקרא . שילוב של ַ ח ֵ השאר היא מציינת גם מתנה, וגם היות נוכ המשמעויות האלה מעלה את הרעיון הפילוסופי שמי שחי את ההווה מתוך הרגשה של נוכחות מלאה בו מקבל מתנה... ההבנה העולה בהקשר הזה היא שכדי למתן את מצבי הלחץ בחיינו, רצוי לצמצם את עומס המשימות המקבילות שלנו, ולחוות את הרגע הנתון בצורה מדויקת בהווה בלי "לפזול" על המשימה הבאה. בכך מובטח לנו מרשם V לעבר סימון . להיחלצות מהלחץ עברי לקראת פסח, המביא עימו בדרך כלל גם את הרגשת הניקיון החגיגית, מומלץ להזכיר לתלמידינו, המתחילים כעת את תקופת בחינות המתכונת והבגרות, להיחלץ מהלחץ: לנסות ללמוד למבחנים בצעדים מתונים ובשלבים קטנים, לא לדחות . בהצלחה את הכול לרגע האחרון, ואפילו ליהנות - ולאחל להם

חג הפסח, חג החירות, הוא זמן ראוי להתבוננות פילוסופית חווייתית במילה העברית "לחץ" ובקרובות לה. המילה לחץ 19,000,000 - נעשתה למילה נפוצה בזמננו, ויעידו על כך כ תוצאות חיפוש שמעלה גוגל. אשר לי, ההגייה עצמה של ץ" גורמת לי הרגשת כיווץ בכתפיים ואי שקט... ַ ח ַ המילה "ל ץ" שנהפכה למילה "פופולרית"? ַ ח ַ מה יש בה במילה "ל בתקופתנו, כפי הנראה, התמודדות עם עומס משימות ומטלות, שנחוות פעמים רבות כמלחיצות, עשתה את המילה לפופולרית. זאת משום שאנו עסוקים במחשבה על המשימה העתידית, במקום לחוות את הרגע. על לחץ עברי ץ" מופיעה בפסוק הנקשר לפסח: “וגם ראיתי ַ ח ַ המילה "ל את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם" (שמות ג', ט') במובן של עינוי ודיכוי, ואנו מוצאים אותה שוב גם בהגדה של פסח: ץ, ַ ח ּ ַ ל ַ ת ה ֶ י א ִ ית ִ א ָ ם ר ַ ג ְ ר: ו ַ מ ֱ א ּ ֶ נ ׁ ֶ ה ש ָ מ ּ ְ ק ,כ ַ ח ּ ְ ד ַ ה ה ֶ נוּ – ז ֵ צ ֶ ח ַ ת ל ֶ א ְ "ו ם". ָ ת ֹ ים א ִ צ ֲ ים לֹח ַ ר ְ צ ִ ר מ ׁ ֶ ש ֲ א המונח העברי שטבעה האקדמיה ללשון העברית לתיאור מצב של לחץ המתהווה מנסיבות שמקשות את הפעילות הסדירה ה, מן השורש עו"ק, מופיעה בספר ָ ק ָ הוא "עקה". המילה ע ע" (פס' ד'), ָ שׁ ָ ת ר ַ ק ָ י ע ֵ נ ְ פּ ִ ב, מ ֵ קּוֹל אוֹי ִ תהילים פרק נ"ה: "... מ ומשמעותה לחץ, מצוקה. מילים אחרות מוכרות ממשפחה זו ה" משפתנו ָ עוּק ְ ה" מן המקרא, ו"ת ָ ק ָ יק" ו"מוּע ִ ע ֵ הן, למשל, "ה

36

Made with FlippingBook flipbook maker