קשר עין גליון 280 - ירחון ארגון המורים - יוני 2018

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, תיכון אליאנס

אורית גמרמן

ערכה של מילה כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

מצפים לקיץ? מה גורם לנו התרגשות כשאנו מצפים לקיץ ולחופשה...

ובצמצום 13 =1+7+5 , ובצמצום 175 = )5( ה + )80( פ + )90( צ 4 = 1+3 ציפייה קיימת, מטבע הדברים, גם בעבודה חינוכית. בהקשר הזה מעניין להעלות היבט נוסף שלה. ציפייה של מורים ומחנכים להישגים ולמצוינות של תלמידיהם יכולה לדרבן את התלמידים להתאמץ ולהשתדל להצליח, בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה, והדבר יכול להועיל לתלמידים בהמשך דרכם. לצד זאת ראוי לזכור שציפייה להישגים מיידיים שאינה מתחשבת כלל בנקודת הפתיחה של התלמידים, ציפייה שאינה מביאה בחשבון את נסיבות חייהם, הצרכים שלהם, הסביבה שהם לומדים ופועלים בה ועוד – רצוי להיזהר בה שכן היא יכולה גם לפעול שלא לטובתם, וגם על כך יש לתת את הדעת. לסיום, נשתמש בדימוי שיש בו משחק מילים: הציפייה לדבר הרצוי לנו, כמו ציפוי של עוגה - לעתים היא טעימה יותר מההתרחשות עצמה, מהעוגה. כל שנותר לנו הוא ליהנות מאותם רגעים קסומים של הציפייה עצמה לחופשה נעימה, ומאחלת לכולנו ולתלמידינו ליהנות גם מהחופשה, מהקיץ עצמו ומציפייה מחודשת לשנה חדשה.

האם זוכרים אתם את סיפורו של פו הדוב? פו הדוב טען כי הרגע המאושר ביותר בחיים הוא הרגע שלפני אכילת הדבש. זוהי הציפייה, רגע מלא בתקווה חיובית לעתיד מתוק יותר. על תחושת הציפייה: פעולת הציפייה מבטאת התכוננות לקראת החדש ולפעמים גם לקראת הבלתי ידוע. לעיתים הציפייה גורמת לנו הרגשה נעימה בשל תחושת ניקיון. לכאורה, אנו מנקים עצמנו מהמוכר, ומתכוננים בהתרגשות לחדש ולבלתי מוכר. אותם רגעים של לפני ההתמלאות בחדש נעימים לנו, לעיתים, יותר מתחושת ההתמלאות עצמה - בשל אותה התנקות פנימית שאנו חווים. גם כאשר החוויה שאנו מצפים לה אינה חדשה לנו לגמרי, כלומר, גם אם כבר חווינו חוויות דומות לה בעבר, עצם ההתרוקנות מחוויות קודמות ופינוי המקום לקראת פעילות שונה - יש בה כדי לגרום לנו לתחושה של היטהרות נעימה לקראת החדש. חוויית ההנאה מהציפייה עצמה מקבלת חיזוק למשמעותה אם מגייסים את גימטריית האותיות כפרפראות להבלטת תחושת הניקיון שבציפייה. ה״ פעמיים: ָ קּ ִ ה״ מכילה בתוכה את המילה “נ ָ פּ ִ המילה “צ 2 = 1+1+0 : , ובצמצום 110 = )5( ה + )100( ק + )5( נ

33

Made with FlippingBook - Online magazine maker