קשר עין גליון 282 - ירחון ארגון המורים - ספטמבר 2018

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

תוכניות ייחודיות ללימודי המשך

שעות המוכרות ל"אופק חדש", 30 "עוז לתמורה" וגמול השתלמות פסיכולוגיה התפתחותית קורסמקוון המשלב סיפורים ודוגמאותמחיי היום-יום

ימים 5- הקמת אתר אינטרנט ב קורס יישומי בשבוע לימודיםמרוכז בחופשתחנוכה

www.gordon.ac.il ובאתר:

פרטים בטל':

Made with FlippingBook - Online catalogs