קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

כדי למנוע את הסכנה של השקעה רבה ובנייה של סביבות גנריות, לא מותאמות ולא באמת רלוונטיות, יש להבין טוב טוב את צורכי הקהל שאמור לשהות בסביבות הללו, ולבנות אותן על פי עקרונות האוסטרלי, SKG עיצוב בדוקים. שבעת העקרונות שפיתח פרויקט שהצגתי לפניכם, הם דוגמה טובה לעקרונות עיצוב בדוקים, והם משמשים אוניברסיטאות וארגונים חינוכיים רבים בעולם. אסיים ואומר שהמורים שלנו הם הנכס הלאומי שלנו. עליהם מוטלת האחריות להכין את העובדים, היזמים והמנהיגים של הדור הבא. אנחנו משקיעים הרבה מחשבה וכסף בתלמידים שלהם, ומן הראוי שנשקיע מחשבה גם בהם, כדי לעצב עבורם מקומות שהם יכולים לעבוד בהם, ללמוד, להתייעץ עם עמיתים ולקדם יוזמות. אני , אולי P21 או M21 - מחכה שממשרד החינוך תצא יוזמה דומה ל - שהפעם תהיה מכוונת לחשיבה מחודשת על עיצוב T21 נקרא לה חדרי המורים. איכשהו, בלי ששמנו לב, שכחנו אותם.

של המושבים, הספסלים והשולחנות - זאת כדי לשרת מגוון של השוהים במרחב. גוּת ְ ז ַ תמ ִ - ה Blended .5 עיקרון זה מתייחס למיזוג העדין של טכנולוגיות בסביבות שהן בעיקר פיזיות, פנים אל פנים: גישה לאינטרנט, שקעי חשמל, מוקדי הטענה למחשבים והתקנים ניידים. התפיסה היום, בניגוד לעבר, - כל אחד והמכשיר שלו, ויש לוודא נוחות מרבית BYOD- מתייחסת ל מושג זה מתייחס לכל מה שנמצא במרחב, ועצם הימצאותו יוצרת הזדמנות חדשה לפעולה. למשל, דברים כמו פינת קפה, אור טבעי, , לוחות מחיקים, חללים פרטיים, משטחי כתיבה, ספות וכד’ WiFi יעודדו את השוהים במרחב לפעילות פרודוקטיבית.  - רב תכליתי Repurposing .7 מתייחס לפוטנציאל לשימוש מרובה של repurposing העיקרון של המרחב. הוא מכיר בזה שפעילויות שונות מתרחשות במרחבים במהלך היום, השבוע והסמסטר. המרחבים צריכים להיות מסוגלים להכיל כמה שיותר פעילויות (מנוחה, שיח, למידה שיתופית, הצגה מול קהל ועוד) ולאפשר, על ידי ריהוט נייד וגמיש, ארגון המרחב מחדש בכל פעם כדי לתמוך בפעילות הרצויה. לכל מורה להשתמש באמצעי הקצה שלו. - יצירת אפשרות פעולה Affordances .6

איך ייתכן שאנו משקיעים כה הרבה אנרגיה בעיצוב מרחבי למידה עבור התלמידים - ולא יצא קול קורא לשקול מחדש את המרחבים בהם מבלים המורים?

16

Made with FlippingBook Online newsletter