קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018