קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

סקר ארגון המורים בנושא סביבות עבודה

האם ישנם חדרים לשיעורים פרטניים?

כמה פינות עבודה יש בבית הספר?

20%

26%

30%

35%

13-15

0-3 4-6 7-9

יש מקום ייעודי מתאים בכל פעם עלי למצוא מקום אין מקום ייעודי

10%

15 מעל

9%

20%

39%

11%

10-12

3%

כמה חדרים לשיעורים פרטניים קיימים?

האם לדעתך פינות העבודה מספיקות?

14%

16%

38%

אין 1-3 4-6 7-10

כן

43%

לא

86%

האם לדעתך ישנם מספיק חדרים לשיעורים פרטניים?

מה הציוד הקיים בפינות העבודה?

8%

92% 93% 86% 78% 6%

כסא

לא כן

שולחן מחשב

92%

חיבור לאינטרנט

חיבור לסורק

האם בבית ספרך קיים מקום למפגשים נוחים ופרטיים עם הורים?

האם הציוד מספיק?

18%

16%

כן

לא

כן לא

84%

82%

3%

האם היו הפסקות בהן לא מצאת מקום לשבת?

כיצד היית מגדיר/ה את המצב הכללי של בית ספרך? גרוע מאד גרוע סביר טוב מצויין

10%

13%

27%

לא

48%

52%

47%

כן

** הנתונים המובאים הם רק חלק מהסקר המלא.

66

Made with FlippingBook Online newsletter