קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

עדיין אינך חבר בקרן השתלמות? לימודי תעודה מספר המקומות מוגבל חדש מומחה ומוביל תהליכי למידה בבית הספר

תכנית הכשרה להתמחות בקידום תלמידים עם לקויות למידה ברוח הפסיכולוגיה החיובית

למה כדאי לשריין מקום?

מתודולוגיות לפיתוח תכניות התערבות

מומחיות בהובלה מערכתית בתחום לקויות למידה

כלים יישומים מעולם הפסיכולוגיה החיובית לפיתוח משאבים פנימיים

שיטות ייחודיות לאית ר ולמיפוי

קרן ההשתלמות המנוהלת על-ידי חב’ עגור הינה קרן ייחודית לעובדי הוראה בבתי-הספר העל-יסודיים, המאפשרת יציאה לשנת השתלמות בתום מחזור חסכון. בדוקעודהיוםאתזכאותךלהצטרףלקרן ותוכללהתחיל ולהנותמכלההטבותהייחודיותלהן זכאיםעמיתינו: דמי גמולים מוגדלים צבירה המורכבת מהפרשות מעסיק מוגדלות בשיעור מהשכר החודשי, הפטורות ממס. 8.4% של בחירת מסלול השקעה מותאם בחירה במסלול השקעה בהתאם לצרכיך, בין המסלולים: מסלול כללי ומסלול הלכתי הלכה יהודית. אורך מחזור החסכון 8- ול 7- שנים, אך ניתן להאריכה ל 6 תקופת חסכון בת שנים, כך ששעורי המענק החודשיים יוגדלו לעמית משתלם בהתאמה. בתום תקופת חסכון אחת יהא/תהא העובד/ת רשאי/ת להצטרף למחזור חסכון נוסף. נשמח לספר לך על הטבות נוספות המגיעות לך! ההרשמה בסניפי הבנק הבינלאומי kereni . co . il טפסים ניתן להוריד מאתר 03-770-60-61 : לפרטים נוספים איתך לאורך כל הדרך! afikim.ort.org.il : הרשמה באתר אורט אפיקים לפרטים נוספים: Lsc@mapa.ort.org.il 03-6301384 פרקטיקות לניהול סדנאות להעצמת הל ידה להוראה טכניקות פרטנית וכיתתית מותאמת שעות ביום ימודים אחד בשבוע, מו ר לגמול 210 התפתחות בתחום נוסף בקריירה הצטיידות בארגז כלים ייחודי, שפותח במרכז לכישורי למידה לאורך שנים של ניס ן ומחקר מיטב המרצים מהאקדמיה ומהמרכז לכישורי למידה ייעוץ אקדמי, ד“ר אורית זיו, יועצת אקדמית של המרכז לכישורי למידה, ומרצה באוניברסיטת תל-אביב

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה) ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: קורסי קיץ מרוכזים + . יום לימודים אחד בשבוע 1 שבועות 4-2 במשך . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג ו- ה 2 התכנית גמישה לימודי השלמה לפי הצורך תואר שני בתנ"ך בשנה אחת לחזור לשורשים!

    

Shutterstock.com צילום: | עיצוב: אילן פארי

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון

לפרטים: 03-5318229 : טלפון depttn@mail.biu.ac.il דוא"ל: טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט dory.os.biu.ac.il/toar2web וכן בחנויות "אקדמון" ו"סטימצקי"

חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע“מ www.klemida.ort.org.il המרכז לכישורי למידה

Made with FlippingBook Online newsletter