קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

משרדהחינוך

8:30-13:00 ,2018 בדצמבר 18 , יוםשלישי אודיטוריום מרכזי, המכללה האקדמית רמת גן בהנחיית דפנה ליאל האלימות המתגברת בחברה הישראלית

מורות ומורים, גננות, סייעות, צוותי חינוך, תלמידות ותלמידים החדשנות החינוכית מתחילה אצלכם!

בואו לדמיין ולהגשים באחד מהמסלולים הבאים:

סדר יום:

התכנסות וכיבוד - 08:30

מנכ"לית - גב' רונית מלינרסקי - דברי פתיחה: 09:00 המכללה האקדמית רמת גן

מורות ומורים יוזמים בבתי-ספר יסודיים ועד תיכונים היוזמות הזוכות יזכו במענקי יישום בסך: ₪ 12,000–5,000

- 09:10-09:40

הרצאת פתיחה: פרופ' יואב ורדי, ראשהתכנית לתואר ראשון דו חוגי בחברה והתנהגות אלימות בחברה הישראלית והצגת ממצאי סקר בנושא

צוותי מורות, מורים והנהלה יוזמים בהיקף רחב, בבתי-ספר יסודיים ועד תיכונים היוזמות הזוכות יזכו במענקי יישום בסך: ₪ 20,000–10,000

- אחד על אחד: 09:40-10:10 דפנה ליאל מארחת את מפכ"ל המשטרה לשעבר משה קארדי שאלת האלימות- החמרת הענישה, כן או לא? - איתן מאירי, פסיכולוג תעסוקתי 10:10-10:40 אלימות והתעמרות במקומות עבודה - ח"כ מירב מיכאלי 10:40-11:00 הגשת הצעת חוק בנוגע להתעמרות במקומות עבודה

תלמידות/ים ומורות/ים יוזמים יחד, בבתי-ספר על-יסודיים היוזמות הזוכות יזכו במענקי יישום ₪ 12,000–5,000 : בסך

יוזמות לשילוב הדדי בין בתי-ספר לחינוך רגיל וחינוך מיוחד, בבתי-ספר יסודיים ועד תיכונים המסלול הינו דו שנתי, היוזמות הזוכות יזכו למימוש בשנתיים ₪ 25,000 : במענקי יישום בסך

הפסקת קפה - 11:00-11:20

גננות וסייעות יוזמות יחד בגני ילדים היוזמות הזוכות יזכו במענקי יישום ₪ 12,000–5,000 : בסך

- ד"ר שולה בלנק, פסיכיאטרית 11:20-11:50 אלימות במערכת החינוך

- ד"ר טובה בנסקי, מומחית למדעי ההתנהגות 11:50-12:15 אלימות במשפחה

במה תזכו במסגרת הקרן?

- ד"ר שלומית גיא, חוקרת אנתרופולוגיה ומומחית 12:15-12:45 לכדורגל אנגלי פתרונות לצמצום אלימות במוסדות במרחב הציבורי

כלים ליישום חדשנות חינוכית השתלבות בקהילה ארצית של מורים יזמים שעות לפיתוח המקצועי 30 הכרה של

ליווי והנחיה מקצועית בתחום היזמות החינוכית כנסים ארציים ומפגשי למידה אזוריים בתחומי היזמות החינוכית

סיום - 13:00

ד' בטבת תשע"ט 12.12.18 מועד פתיחה: 19:00 כ"ב בשבט תשע"ט, עד 28.1.19 מועד אחרון להגשת בקשות: מפגשים סינכרוניים ליזמים מתעניינים: פרטים יפורסמו בדף הפייסבוק ובאתר הקרן.

**ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות אך נדרש רישום מוקדם. , רמת גן 2 , בניין 87 המכללה האקדמית רמת גן, פנחס רוטנברג

03-6719941 : להרשמה לכנס - טלפון liat.b@iac.ac.il : דוא"ל

| info keren - yozmot . org . il | 02-5638895

Made with FlippingBook Online newsletter