קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

מעמד המורה מושפע גם מסביבת עבודתו

קשר עין

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

החינוך שהיה מוכן לעבוד בתנאים כאלה. האםמצב כמתואר לעיל משפיע לרעה על עבודתם של המורים? אין ספק בליבי שהתשובה חיובית. סביבתעבודהמשפיעה גםעלשביעותרצון המורים מעבודתם, והעדר שביעות רצון הוא אחד הגורמים המרכזיים לנטישת מורים את מערכת החינוך. חוסר שביעות הרצון של המורים מסביבת העבודה שהם נאלצים ללמד בה גורם ירידה במוטיבציה, ועקב כך - גם בהישגי התלמידים. אין ספק שמעמד המורה מושפע גם מסביבת עבודתו, ולא רק משכרו. כמעט אין הבדל בין סביבת עבודה בחברת הייטק בישראל לזו שבחברת . אבל יש הבדל תהומי בין OECD הייטק במדינות סביבת העבודה של מורה בישראל, שהיא מתחת .OECD לכל ביקורת, לבין זו של מורה במדינות לכך יש להוסיף את המספר הגבוה של תלמידים בהם המורים מטפלים בכל שיעור, ביחס למספר התלמידים במדינות אחרות. ארגון המורים יצא לקמפיין תקשורתי ארוך, בשלושה גלים, כדי להגביר את המוּדעוּת לצורך בשיפור תנאי העבודה של המורים בבתי הספר שנים 7 . בקרב הציבור הרחב מתוך הבנת המצב מאז תחילת יישום עוז לתמורה לא נעשה דבר, כמעט, למען שיפור תנאי העבודה הפיזיים של המורים. כעת הגיע הזמן למעשים. ארגון המורים יחל להפעיל כוחו כאיגוד מקצועי, הואיל וכל הניסיונות החינוכיים – פדגוגיים לא הועילו. אני מקווה שכלל הציבור, ולא רק המורים, יהיה שותף למאבק זה.

ארגון המורים בבתיה”ס העל יסודיים אינו רק איגוד מקצועי, אלא גם אגודה פרופסיונלית. כאיגוד מקצועי תפקידנו לקדם את מעמד המורה, שכרו, תנאי עבודתו ורווחתו. כאגודה פרופסיונלית, כאגודה של מורים ומחנכים, חשוב לנו מאוד לקדם את מעמדו של המורה בחברה ולתת לו אפשרות להרחיב את השכלתו, להשתלם תוך כדי עבודה וכיו”ב. הרפורמה עוז לתמורה משלבת את שני הפנים הללו של ארגון המורים. כמו לכל רפורמה, גם פה יש חבלי לידה, והגורם שמקשה עד היום על ביצוע הרפורמה עוז לתמורה ומכביד על המורים הוא ההזנחה של משרד החינוך והמעסיקים את הטיפול בנושא של שיפור סביבת העבודה של המורים. בסיורים שאני עורך בבתי הספר השונים אני רואה שמורים ממשיכים לעבוד בסביבת עבודה שאינה מתאימה למערכת החינוך, בכלל, ולעוז לתמורה בפרט. יכול להיות שהמורים התרגלו לכך שתנאי עבודתם הם כמות שהם או שאינם מצפים כלל לשינוי לטובה. המציאות מראה שלא נבנו פינות עבודה, חדרים לישיבות צוות או חדרים קטנים לעבודה פרטנית עם תלמידים, אין פינות בהן ניתן לנהל שיחה אישית ובפרטיות עם הורה או תלמיד, אין קפטריות, חסרים חדרי שירותים לכלל הצוות, אין מקום לכל המורים בחדר המורים, ובחדרי מורים מסוימים אפילו אין די כיסאות לכל המורים. הייתי עד לכך שבכמה בתי ספר מורים יושבים על המדרגות בזמן ההפסקה בהעדר מקום בחדר המורים. אין פקיד בעירייה כלשהי או במשרד

7

Made with FlippingBook Online newsletter