קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

המחלקה הפרופסיונלית

מורות ומורים יקרים, כידוע, ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה בנושאים האלה: החלת הרפורמה עוז לתמורה בחינוך המיוחד ובמפתנים, סביבת עבודה ראויה למורים, פדיון ימי מחלה ומסע ישראלי. לצערי, בית הדין הארצי לעבודה מונע מאיתנו שוב ושוב את המשך המאבק, ומורה למשרד החינוך לנהל איתנו מו”מ - דבר שנעשה בעצלתיים. אין לנו הפריווילגיה לאפשר למצב להישאר כמו שהוא. למורים בחינוך המיוחד ובמפתנים, בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, לא מאשרים לעבוד על פי הרפורמה עוז לתמורה, ושכרם נמוך בעשרות אחוזים מזה של חבריהם בבתי הספר האחרים. חלק מהמורים שיוצאים לפנסיה אינם מקבלים את פדיון ימי המחלה המלאים - בטענה שהם לא דווחו למשרד החינוך. סביבת העבודה של המורים אינה מספקת. אין די פינות עבודה, חדרי המורים אינם נותנים מענה מספיק לצורכי המורים, אין חדרים לשעות פרטניות ועוד. נוסף על כך התביעה שלנו, לפיה יש לקבוע כי ארגון המורים הוא המייצג את מורי חטיבות הביניים, ולא ניתן לפצל בין המורים בחטיבה העליונה למורים בחטיבת הביניים (לפעמים מדובר באותו מורה), עדיין מתנהלת בבית הדין הארצי לעבודה ונמצאת בישורת האחרונה. אנו ממשיכים לטפל באופן רציף ומיטבי במורים. ארגון המורים נחוש להמשיך ולהיאבק, במטרה להגן על המורים ולא נאפשר את המשך המצב הנוכחי. שאלוני אקלים מורים לאחרונה התבקשו מורים ותלמידים להשיב אנו חוזרים על שאלוני אקלים בבית הספר. ומורים שאין למלא את השאלונים האלה, אין להשתתף במחקרים, ואין לשתף כל פעולה עם לא הגורמים שמבקשים למלא שאלונים אלו. נאפשר לשפוט את עובדי ההוראה ע“י תלמידי ביה“ס, עם כל המשתמע מכך. שעות שהייה עוד ועוד מורים פונים אליי בנוגע לשעות השהייה. כפי שכתבתי בעבר, שעות השהייה

הן שעות של המורים בלבד, ומנהל ביה“ס אינו יכול לשנות את ייעודן ללא הסכמת המורה. מורה שעובד לפי הרפורמה עוז לתמורה ו/או אופק חדש, שעות העבודה שלו מוגדרות, וכל שינוי חייב להיות בהסכמתו. כל עבודה נוספת חייבת להיות מתוגמלת או מקוזזת משעות תומכות הוראה. דיווח על שעות פרטניות יש מורים שנדרשים להגיש דיווחים על שעות פרטניות באופן שבועי/ חודשי. הדיווח על שעות פרטניות נעשה כפי שמדווחים על שעות פרונטליות (יומן, משוב) על פי הנהוג בבית הספר. אין לדווח דיווחים נוספים מעבר לכך. אין לדווח על השעות תומכות ההוראה האחרות כלל. בגרות חורף בתי ספר שמגישים תלמידים לבחינות בגרות במועדי חורף יוצרים מערכת שעות סמסטריאלית שאינה מאוזנת (הכפלת שעות במחצית) והם עושים זאת בניגוד להוראות. על ההנהלה ליצור איזון בשעות הפרונטליות כך שמספר השעות הפרונטליות יהיה זהה בכל שנת הלימודים. עובדי הוראה שמסכימים לעבוד באופן שונה (שעות רבות במחצית א׳) יכולים להתנות זאת בכך שבמחצית ב׳ השעות הפרונטליות והשעות התומכות בהוראה יופחתו באופן יחסי. השתלמויות בזמן חופשה מורים המתבקשים לבצע השתלמות (מפמ“ר, ליווי תלמידים למסע לפולין ועוד) בזמן חופשה או פגרה מלימודים - אנו מורים להם שלא להיענות לבקשה. חופשה נועדה לא רק לתלמידים, אלא גם למורים, כחלק מהסכם העבודה. מורים שעובדים בזמן חופשה (בבתי ספר בחינוך המיוחד) מקבלים שכר נוסף (בתעריף גבוה מהתעריף הרגיל). לכן, בכל פנייה אליכם בנוגע לביצוע עבודה נוספת, כגון תגבור, השתלמות, ישיבות, יש להתנות את ביצוע העבודה בקבלת שכר נוסף.

קשר הודעות הארגון 10

שלמה חדד

יו״ר המחלקה הפרופסיונלית

Made with FlippingBook Learn more on our blog