קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

תארים שניים מתאימים במיוחד למורים

כשכולם מדברים על לימודי הוראה אנחנו מדברים על התפתחות אישית ומקצועית למורים

. בייעוץ M.A ופיתוח ארגוני

. במינהל עסקים M.B.A עם התמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית

. בלימודי M.A משפחה

כיתה ייעודית למורים, צוותי ניהול ואנשי חינוך. תכנים ייעודיים המתמקדים בחדשנות ועתידנות פדגוגית, מיומנויות בניהול וארגון חינוכי, מנהיגות וזהות חינוכית ויישום פסיכולוגיה חיובית בחינוך. הטבות מיוחדות לאנשי חינוך!

ידע וכלים להתמודדות מעצימה של תלמידים והוריהם במרחב

התכנית מעודדת את היועץ הארגוני לחשיבה אסטרטגית, לצד סדנאות וסמינרים ייעודיים לתחום הייעוץ הארגוני. ייחודי למכללה למינהל, שילוב אבחון והתערבות בפרקטיקום כגון: הנחיית קבוצות, ליווי אישי למנהלים, הדרכה, אבחון ועוד. ליווי אישי של יועץ ארגוני בכיר מצוות התכנית.

המשפחתי והבית ספרי. הכשרה יישומית בייעוץ

למשפחות - שיתוף פעולה עם גופים ועמותות, כגון מכון אדלר, במהלך הלימודים.

073-7548779 : לפרטים והרשמה ההרשמה החלה

, ראשון לציון 2 אלי ויזל

Made with FlippingBook Learn more on our blog