קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

כלי ההמחשה השונים מסייעים לתלמיד להבין את הסוגיות והתפיסות הנלמדות, ולעשות את המידע הנלמד לחלק מהידע וההשכלה האישית שלו, נוסף לערכים הנטמעים כחלק אינטגרלי ממטרות העל של התוכנית ההסברים. עריכת הסרטונים נעשתה בידי עורך מקצועי, אשר עסק בעיבוד הנתונים השונים יחדיו, למשל: ההרצאות המצולמות, התאורה, הסאונד והתמונות. לפני שילוב פסקול ברקע בכל אחד מהסרטונים עברה התוכנית ביקורת מקצועית וטכנולוגית, על ידי שני אנשי מקצוע שונים: מורה להיסטוריה ואיש מדיה, והם בחנו את החומר האודיו-ויזואלי טרם ההפקה הסופית. התוכנית “הוראת ההיסטוריה באמצעות המדיה“ היא כלי חיוני להבנת נושאים שונים המופיעים בתוכנית הלימודים בהיסטוריה. כלי ההמחשה השונים מסייעים לתלמיד להבין את הסוגיות והתפיסות הנלמדות, ולעשות את המידע הנלמד לחלק מהידע וההשכלה האישית שלו, נוסף לערכים הנטמעים כחלק אינטגרלי ממטרות העל של התוכנית. בעיני רבים, ההיסטוריה היא תחום משעמם ומשמים. אך אני סבור כי התוכנית הזאת תאפשר לתלמיד לחוות למידה משמעותית ומאתגרת, ולפתח מיומנויות חשיבה והסקת מסקנות בתחום ההיסטוריה, באמצעות איסוף המרכיבים השונים המופיעים בסרטון וחיבורם.

התלמיד יוכל, למשל, למפות את הגורמים לעלייה הראשונה של היהודים לארץ ישראל באמצעות תמונות הממחישות את האנטישמיות במזרח אירופה, או למפות אזורים הנכללים בהסכם סייקס-פיקו באמצעות המפה המופיעה ככלי עזר ויזואלי וטכנולוגי. מאחורי עריכת הסרטונים עמדה חשיבה מרובה, ונעשה שימוש בטכניקות צילום ייחודיות, אשר כללו, למשל, תקריב לאזור מסוים או הדגשת אזור אחר בצבע לצורך הבלטתו. אחד האתגרים החשובים לנו, כמורים, הוא לגרום לתלמידים לזכור את החומר לטווח ארוך. הלמידה באמצעות המדיה, היות שהיא מוּנעת על ידי ערוצים תחושתיים, גורמת למידע להשתקע בזיכרונו האישי של התלמיד לטווח ארוך, ואף מביאה לידי חשיבה רפלקטיבית וקוגניטיבית. וחשוב לא פחות, כך התלמיד זוכה להתנסות בלמידה אלטרנטיבית הטומנת בחובה הנאה והזדמנות להצליח. אני מקווה מאוד שהתוכנית החדשנית המוצעת תיושם בקרב התלמידים והמורים להיסטוריה בתקופה הקרובה ותצליח להביא תועלת ולגרום הנאה וסיפוק לתלמידינו.

27

Made with FlippingBook Learn more on our blog