קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

ּ ָ ּ

ּ ּ

ץ הגיון ֵ ב ְ ש ַ ת ּ ּ

מאוזן: . שוב 3 )3( . מתח גבולות והגדיר את השטח 1 . המידה של 5 )3( מקבלים את ההסבר של רפי . העלה בדעתו שיחזור 6 )3( העץ שנמצא בסיבוב . בעל בעל חיים והתקבל 9 )3( מצב של חוסר שקט . אין שום שינוי בעיר 10 )3( מכך גור של בעל חיים מאוזן) אל 25 . (יחד עם 11 )4( עם האוניברסיטה בעל החיים הצטרף בעל חיים נוסף – זה כבר יוצר )4( . מודה חוזרת לסוג של רהיט 13 )3, 3( !? להקה . הביעו אי שביעות רצון שזז ממקומו – צורה 16 . מלווה אותנו כל היום וחוזר? הוא 19 )5( ! לו . בסיום הסקנדל הוא נותר ללא 21 )2( ! מצחיק . כשמפחיתים בערך גם מי שמת לא 22 )2( כסף . העלה או החזיר 23 ) ) (עפ“י עמיחי רביב 5( יקר . מה המשותף 27 מאוזן 11 . ראו 25 )4( ? את מירה )4( ? לבולגרים, בורמזים ובוליביאנים שלא עמדו . מספיק בנק אחד 32 )3( . מכר מטע של גפנים 30 . המלך שהלך 34 )3( ! כדי לקבל ריקבון בגוף החי . עדר שהיה שרוי 35 )3( ויחזור באחרית הימים . הוא מספר שחזר מארבעת הבנים 36 )3( ? בפחד ) (עפ“י דנה שושני) 3( מאונך: . חיתוך 2 )3( ) . דרש את מה ששקע במצולות (ש 1 . הצמח 4 מאונך 7 . ראו 3 )4( של חלק מהמשפט )4( . רכישה של מדינה 5 )3( שנמצא פה בעיר מאונך) הריסות 3 . (יחד עם 7 ) (עפ“י יוסי וינשטיין . מספר שהוא 8 )4( הן כל מה שנותר ממדינה זו )4( יכפיל את גודלו לאחר שהצדיקים יצאו ממנו . דגם של אדם נמוך מאוד 12 ) (עפ“י דנה שושני )3( ! . בסוף למד שהוא חי במים? זה נס 14 )3( . תופעה 17 )3( . מצדיקים את אלה שחתכו 15 . אצל 18 )3( שהתרחשה כשהוא איבד את בריאותו . הנגן שמלווה 20 )3( ? מי יש בעל חיים מכושף . קל להשיג איבר 22 )3( אותן לאורך כל היום . סיום 24 ) ) (עפ“י עמיחי רביב 4( !? גברי של נקבה .26 )4( חיים של בהמה נותן מוצר בלעדי ואיכותי )4( נותנים לו תלוש תשלום כדי לקבל בשר בשל . סוג בעלי החיים 29 )2( . שמים קוד על המשחק 28 . שטח מסך 31 )3( ) שמגיע בטמפרטורה נמוכה (ש ))2( . הניח אחת רכה, והרים שניה קשה 33 )3( קרב *(ש) – הגדרה המבוססת על שמיעה (נשמע זהה אך נכתב שונה)

8

7

4

3

5

2

1

1

8

7

6

10

5

10

15

9

20

12

11

17

18

17

16

22

15

14

13

21

20

19

24

23

29

22

33

26

25

32

31

30

36

29

28

27

34

33

32

36

35

רמה: בינונית סודוקו ּ ּ ּ

יש לשבץ את כל הספרות בכל שורה ובכל טור, בלי לחזור על ה מודגשת. י אותה ספרה יותר מפעם אחת. כך גם בכל קובי

1 3 6

6 7

4

5 9

8

8

3 7

1 7 2

4 9

6

4

1 5

1

3 4

6 7 9

gillevi1@bezeqint.net - גיל לוי מחבר:

42

Made with FlippingBook Learn more on our blog