קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

המחלקה לפנסיה

במייל חוזר. עליכם לעקוב אחר המשך התהליך באתר בתדירות גבוהה, עד אשר יופיע האישור בירושלים והוא בטיפול המטה״ שהחומר ״ ממתין לאישור הוועדה. אישורים/ דחיות יתקבלו במהלך המחצית השנייה של חודש (עובדי תמ״ת יולי. מורים בשבתון ומורים עובדי משרד העבודה) המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת, מתבקשים לפנות לפקידות הסניפים לקבלת טפסים למילוי. שנים ומעלה 35 צבירה של בקרנות ותיקות הנני חוזרת ומזכירה שחשוב והכרחי שמורים שנים ויותר ומפקידים לקרן צוברת 35 העובדים ותיקה, יבדקו את המשך כדאיות הצבירה בקרן הוותיקה. לכן חשוב להיוועץ עם יועץ פנסיוני חיצוני. ייעוץ פנסיוני למורים בפנסיות מקבילות הננו ממליצים למורים העובדים תחת שתי בעלויות, ומבוטחים בו זמנית הן בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה, או לחלופין בשתי פנסיות תקציביות, לבדוק את נושא תחשיבי הפנסיה בעזרת יועץ פנסיוני. אנו ממליצים על כך בעיקר לאור העובדה שלאחרונה מנהל הגמלאות, משמע האוצר, מחשב פנסיות מקבילות באופן שונה מזה שהיה נהוג בעבר ומבצע הפחתה של הפנסיה. אליאנס, ערב מלחמת יום הכיפורים, עת הגיע לשוחח עם התלמידים. הרצאתו הותירה אותי אז פעורת פה. בעקבותיה קראתי את ספר הסיפורים “ארצות התן״ ואת הרומן “מיכאל שלי״. פגשתי אותו שוב בבית אריאלה בתל אביב, הפעם כמורה, עת הלכתי עם תלמידי המגמה הספרותית שלי בגימנסיה הרצליה לשמוע אותו, עם יציאתו לאור של ספרו “אותו הים״, אותו למדנו בכיתה, ספר אשר רק בדיעבד ידענו שהינו מעין הקדמה ליצירה האלמותית שתגיע אחריו – “סיפור על אהבה וחושך״. באותו המפגש שאלה אותו אחת מתלמידותיי: איך ייתכן שהיית כל כך צעיר, כמעט בן גילנו, כשכתבת את הרומן “מיכאל שלי״?

פנסיה מוקדמת מבעלויות מורים המעוניינים לפרוש לפנסיה מוקדמת ואילך, עליהם למלא טפסים 50 מבעלויות, מגיל באופן מקוון ישירות באתר משרד החינוך עד פורטל עובדי הוראה באמצעות 30.5.2019 יום > פנסיה והפסקת עבודה > מרחב מנהלי > פרישה מוקדמת מבעלות. קישור ישיר: http://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/ Gimlaot/Pages/PrishaMukdemetBaalut.aspx יש לקרוא היטב ובעיון את ההנחיות, ורק לאחר מכן למלא את הטפסים, כולל סריקתם ושליחתם: ;2019 • תלוש שכר לשנת • דוח רבעוני/ שנתי מכל קרן (ספטמבר- ;)2018 דצמבר • אישור על רצף זכויות/ הקפאה (אם יש) לקבלת קוד וסיסמה ניתן להתקשר למוקד: .03-9298888 מורה הנתקל בבעיה במילוי הטפסים בפורטל, .03-6906600 : יכול להיעזר טלפונית במוקד ניתן להיעזר גם במוקד ארגון המורים, בטלפון .*3670 המסמכים יועברו מפורטל עובדי הוראה אל המחלקה לפנסיה בארגון המורים לבדיקת תקינותם! אם יימצא חסר כלשהו או צורך בטופס נוסף, תעודכנו ע״י המחלקה לפנסיה עמוס עוז שלי רבים מאיתנו, המורים לספרות, למדו ולימדו את יצירתו של עמוס עוז לאורך השנים. רבים מאיתנו, המורים באשר הם מורים וישראלים, קראו את ספריו. קראנו, הן את הספרות היפה שכתב, הרומנים והסיפורים, הן את מאמריו הפובליציסטיים, אלה הדנים בגורלה של הארץ הזו ואלה המתייחסים לתפקיד הסופר והספרות בעולם. יש מאיתנו שנפגשו עימו פנים אל מול פנים בהרצאות שנתן לתלמידינו או במסגרות אחרות – באוניברסיטאות ובמוזאון ארץ ישראל. שמעתי אותו לראשונה בהיותי נערה בתיכון

קשר הודעות הארגון 15

נורית הס

יו"ר המחלקה לפנסיה טל' המחלקה: 03-7106755 כתובת דוא"ל: genieh@igm.org.il

המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

נילי ציוני

יו"ר המחלקה לפיתוח מקצועי ותרבות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online