קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

יו״ר התאגדות מנהלי בתיה״ס ומנהל תיכון מעיין-שחר, עמק חפר

מנשה לוי

הרפורמה שהחליט עליה משרד החינוך בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד בעת האחרונה יש בה כדי להרע את המצב מבחינת תלמידים בעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

הנדרשים להם, ולבתי הספר לא תהיה האפשרות לסייע לאותם תלמידים ולתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם. מדובר בסגירת עשרות בתי ספר לחינוך מיוחד ובפגיעה קשה בעשרות אלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים. החוק קובע כך: ילדים עם מוגבלויות שנחשבות מורכבות פחות (משכל גבולי, עיכוב התפתחותי ושפתי, לקויות למידה והתנהגות מאתגרת) ילמדו בחינוך הרגיל. ועדה בבית הספר תקבע אם הם זכאים לתמיכה מתקציב בית ספרי, שהיום , ולא 5.4% - מחולק לפי אחוז קבוע מסך תלמידי בית הספר לפי מספר הילדים שנדרשים לקבל ממנו תמיכות בפועל – .8% ששיעורם עומד על תלמידים עם מוגבלויות מורכבות יותר (ילדים עם אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, עיוורון, חירשות, קשיים נפשיים, מוגבלות פיזית ומחלות ותסמונות נדירות) יצטרכו לעבור ועדות השמה ששמן שונה (עד הרפורמה מי שרצה שילוב עבר ועדת שילוב בבית הספר על ידי אנשים שמכירים את הילד - וועדות אלו בוטלו), המורכבות מאנשי משרד החינוך בעיקר (נציג משרד החינוך בראש, שני מפקחים, נציג שלטון מקומי ונציג הורים שאפשר לקיים את הדיון בלעדיו – כלומר אפס אנשים שמכירים את הילד), והוועדה תקבע

לאחרונה החליט משרד החינוך על רפורמה בנוגע לילדי החינוך המיוחד, המתקנת גם את חוק החינוך המיוחד משנת , וזאת ללא שיתוף המנהלים, המורים, אנשי המקצוע 1988 וארגוני הורים. לרפורמה מתנגדים ארגוני המורים, מנהלי בתי הספר, ועד ההורים הארצי ומנהלי מחלקות החינוך בשלטון המקומי. למעשה, כל מי שאמורים ליישם את הרפורמה מתנגדים לה! על פי הרפורמה, רף הזכאות לקבלת שירותי חינוך מיוחד יעלה. לדוגמה: ילדים בעלי משכל גבולי, מוגבלות נפשית, לקויות למידה, עיכוב התפתחותי והתנהגות מאתגרת, בעלי תפקוד גבוה ובינוני, קיבלו עד כה סל שירותי חינוך. לאחר העברת החוק הם ישולבו שילוב מלא בכיתות רגילות ללא סל תמיכה. - כאשר ₪ מיליון 300 - משרד החינוך תקצב את הרפורמה ב . בתקצוב הזה למעשה ₪ מיליון 900 העלות הנדרשת היא פוגעים קשות בתלמידי החינוך המיוחד שיעברו לבתי הספר הרגילים. חוק החינוך המיוחד שנחקק לאחרונה ביוזמת משרד החינוך סולל את הדרך לכך שתלמידים רבים עם צרכים מיוחדים יגיעו למסגרות הרגילות ללא סל תמיכות ושירותים מיוחדים

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online