קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

זה גם אין כל משמעות לבחירת ההורים ולא יהיה שינוי אמיתי ברמת התמיכה בתלמידי החינוך המיוחד שישולבו הוקצבו לבינוי ₪ בחינוך הרגיל. מיליארד ומאתיים מיליון כיתות חינוך מיוחד בארבע השנים הקרובות. המשמעות - יותר השקעה בחינוך המיוחד הנפרד. אילו השקיעו חצי מהסכום בשילוב - היו מיישמים באופן מלא את מסקנות ועדת דורנר, שהמליצה שהתקציב ילך אחרי הילד, והיה נוצר תמריץ לשילוב תלמידי החינוך המיוחד בכיתות רגילות, והורים רבים יותר היו בוחרים בשילוב אמיתי הנותן מענה נכון לילדים המשולבים. בשנה הראשונה ליישום הרפורמה קרוב לוודאי שהורים רבים יבחרו לשלב את ילדיהם בחינוך הרגיל, פשוט כדי שלילדיהם לא יהיה התואר של תלמיד חינוך מיוחד. להערכתי, מהר מאוד יבינו ההורים את המלכוד, וירצו, בשנה השנייה, להעביר את ילדיהם בחזרה לחינוך המיוחד הנפרד משום שילדיהם לא קיבלו את המענים המתאימים בחינוך המשולב בכיתות הרגילות. כאמור, מדובר ברפורמה שכולם מתנגדים לה - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ארגוני המורים, התאגדות המנהלים, אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, ועד ההורים הארצי ועשרות ארגוני הורים, ומשרד החינוך פשוט הולך נגד הזרם ומעביר חוק שמרע את המצב הקיים מבחינת הילדים עם שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל חשוב מאוד לחיזוק החברה הישראלית; ואולם מערכת החינוך כיום אינה ערוכה לרפורמה מרחיקת לכת, כמו זו המוצעת, מהיבטים רבים, שהחשובים בהם הם הכשרת צוותי ההוראה והכשרת תשתיות בתי הספר

מוגבלות. שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל חשוב מאוד לחיזוק החברה הישראלית. ואולם מערכת החינוך כיום אינה ערוכה לרפורמה מרחיקת לכת, כמו זו המוצעת, מהיבטים רבים מאוד, שהבולטים והחשובים בהם הם הכשרת צוותי ההוראה שמעולם לא הוכשרו בתחום החינוך המיוחד, והכשרת תשתיות בתי הספר, בייחוד הוותיקים שנבנו לפני שנים רבות, לקליטת תלמידים עם צרכים מיוחדים והכלתם. יש להיזהר מאוד בקצב הטמעת רפורמה שכזאת כדי שלא תהיה בכייה לדורות. אני קורא למנהלי בתי הספר, ארגוני המורים, מנהלי מחלקות החינוך, ועד ההורים הארצי, לעצור את יישום הרפורמה בחינוך המיוחד. מדובר ברפורמה פוגענית, שתזיק לאלפי תלמידי החינוך המיוחד שישולבו בבתי הספר הרגילים ולא יקבלו את המענים אשר להם הם ראויים. המנהלים יגלו את ההשלכות הקשות של הרפורמה כאשר כל אחד מהם יידרש לקלוט עשרות תלמידי חינוך מיוחד בבית ספרו ללא תקצוב מתאים, ללא הכשרה מתאימה של סגל המורים וללא תשתיות מתאימות, תוך פגיעה ודאית של הרפורמה בתלמידי החינוך המיוחד, בתלמידים המשולבים, בתלמידים הרגילים ובמורים. אנא, עצרו כעת את יישום הרפורמה לפני שהרפורמה תתחיל לפגוע בילדי החינוך המיוחד!

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online