קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

נראה אתכם נרשמים לתואר שני!

קשת - המרכז להתפתחות מקצועית, ליזמות ולחדשנות בראשות ABA הסמכה בניתוח התנהגות פרופ׳ רולידר הכשרת מנחי הורים בכירים בגישת ניתוח התנהגות בראשות פרופ׳ רולידר לימודי תרגום אנגלית-עברית

מוסמך בהוראה M.Teach לבית הספר היסודי מוסמך בהוראה M.Teach לבית הספר העל-יסודי בלעדי בבית ברל! מוסמך בהוראת המקצוע: M . Teach מדעים | אנגלית | מתמטיקה יח״ל לבגרות 5 ברמת *₪ 37,000 מלגות נדיבות עד תואר שני M.Teach ותעודת הוראה

תואר שני

ייעוץ חינוכי תכנון לימודים והערכה ליקויי למידה ניהול וארגון מערכות חינוך קידום נוער בסיכון חינוך לאמנות תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית ) M.A.A.T (

עריכת טקסט בעברית הוראה מתקנת/מותאמת 3 התמחות גננת לגילאי לידה עד

מלגות לימודים בשיתוף ארגון המורים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו

9121 * המורים החדשים לומדים בבית ברל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online