קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

ממשיכים להיאבק באלימות נגד מורים

אישי בייעוץ, הכוונה וליווי של עו״ד גבי גל (ניצב בדימוס) במטרה לסייע לכל מורה שנפגע ולהביא למיצוי הדין עם הגורם האלים. אנו כארגון המורים, מאמינים כי המורים מבקשים לתרום במסגרת עיסוקם בהוראה: בחינוך, בידע ובערכים, ואינם רוצים כי בחירתם ועיסוקם במקצוע יופרעו על ידי אלימות והטרדה. בשנה האחרונה פנו אלינו עשרות רבות של מורים אשר חוו אלימות ברמות שונות, וכל מורה קיבל התייחסות אישית וליווי פרטני. נציין דוגמאות מספר לתלונות שטופלו על ידינו: אלימות פיזית כלפי מורה שתוצאתה שברים ביד ובכתף (מקרים מספר), אלימות כנגד בן משפחתו של מנהל בית ספר, איומים ברצח כלפי מורה, הטרדה מאיימת, הטרדה מינית, שיימינג ועוד. לסיכום: אנו מודעים לקיומה של תופעת האלימות נגד מורים. הביטחון האישי שלכם חשוב לנו כארגון המורים – אתם זכאים לעבוד בסביבת עבודה בטוחה! אנו מתייחסים לתופעת האלימות באפס סובלנות! אנו מציבים את הטיפול בנושא האלימות בסדר עדיפות גבוה כדי שתקבלו מאיתנו מעטפת לסביבת עבודה בטוחה. אתם מוזמנים לפנות אל מוקד הסיוע לנפגעי אלימות לחברי ארגון המורים, באמצעות הסניף שלכם, ותקבלו שירות אישי בכל עת.

ארגון המורים מתייחס לאלימות נגד המורים באפס סובלנות!!!

תחושת הביטחון האישי של המורים חשובה לארגון, שהרי הביטחון הפיזי קודם לצרכים האחרים של שייכות, זהות, כבוד, הערכה ומימוש עצמי (מתוך פירמידת הצרכים של מסלאו). כדי שנבטיח את קיומה של מערכת חינוכית הולמת, עלינו לוודא כי מי שמהווים את התשתית הערכית והחינוכית למערכת זו, מי שמשמשים הקטר והלב הפועם של מערכת זו, יוכלו לתפקד ללא מורא וחשש מאלימות מסוג כלשהו. לדאבוננו, אירועי האלימות הפיזית והמילולית כלפי המורים גדלו בהיקפם והחמירו בקיצוניותם ובתוצאותיהם. ארגון המורים רואה את התופעה הקלוקלת ואינו מוכן להשלים עימה. מתוך דאגה לביטחונם האישי של המורים, ומתוך הבנה כי יש לטפל בנושא כאוב זה ולשים את הצורך בטיפול בו בעדיפות עליונה (שאם לא כן, הבעיה לא תצומצם ולבטח לא תימנע), החליט הארגון להיות אקטיבי בפעילותו. מה ניתן לעשות? מורה שחש כי הוא חשוף לאלימות פיזית או מילולית, או להטרדה, יוכל לפנות אל ארגון המורים, המפעיל מוקד לסיוע

הנהלת ארגון המורים

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online