קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

שרון גול וגיל סגל

מורים לחינוך גופני

פריצת דרך במגמות לבגרות בחינוך גופני שאני אעשה ספורט? מורים במגמות לבגרות בחנ״ג, שמאחוריהם שנות ניסיון רבות במגמה ומאות תלמידים שהוכשרו רעיה יאור ומוטי גרין וסיימו את מסלולי ההדרכה השונים

המגמות לבגרות בחינוך גופני נעשו, זה מכבר, לאפשרות אטרקטיבית ביותר בבתי ספר המחפשים דרך להתחדש ולהתאים עצמם .21- לעולם במאה ה הדבר ניכר בכמות התלמידים ההולכת וגדלה ובמספר בתי הספר שבהם נפתחות מגמות אלו. המודעוּת ההולכת וגוברת לחשיבות העיסוק בספורט בחברה המערבית, עם היבטיה הבריאותיים, מניעה תלמידים רבים, שמגיעים לא דווקא מענפי הספורט התחרותיים, לבחור במגמה איכותית הכוללת לימוד מגוון ומעניין של ענפים במדעי הרוח והחיים ועוד - ולהרוויח תעודת הדרכה מקצועית בענף ספורט נבחר.

המגמות לבגרות במספרים: בתי ספר בכל הארץ 109 ב- • בוגרים מדי שנה. 1500 כ- • בתי ספר נוספים בתשע״ט 15 כ- •

האפשרות לצאת לא רק עם תעודת בגרות איכותית - אלא עם תעודת הדרכה הניתנת ע״י המכללה האקדמית בווינגייט, שהוא המוסד הנחשב ביותר בארץ להכשרה אקדמית בלימוד מקצועות הספורט והוראת החינוך הגופני, מזניקה את איכות הלמידה והעניין במגמה כמה צעדים קדימה. הקפיצה הזאת באה לידי ביטוי בפרמטרים איכותיים וכמותיים כאחד: מזווית ראייתו של התלמיד • תעודה מקצועית מוכרת ממכללת וינגייט באחד מענפי הספורט או בחדר כושר. • תעודת מאמן אישי ומדריך רצועות למי שבוחר במסלול ההדרכה בחדר כושר. מעלות הקורס. 80% - • בית הספר מממן כ מדריך מקצועי ואיכותי יותר. = שנים 3 • ידע מצטבר של • שעות האימון הן בתוך מערכת השעות הבית-ספרית. מזווית ראייתו של המורה • יוקרתו של מקצוע החנ״ג עולה פלאים בזכות הבגרות ומסלול ההדרכה. • מודעוּת גוברת של ההנהלה לצרכיו של המורה במגמה. • הקצאת משאבים גדולה יותר (חדר כושר, חדר לימוד, מתקנים, שעות לימוד). • מחויבות התלמידים למקצוע גדלה לאין שיעור - כי הם נעשים לבעלי סמכות מקצועית.

פריצת הדרך פריצת דרך משמעותית הושגה לא מכבר, כשהמפמ״ר לחנ״ג מר גיא דגן, בשיתוף מנהל הספורט והמכללה האקדמית במכון וינגייט, גיבשו תוכנית שבה גם מורים לחנ״ג, לאחר הכשרה קצרה, יוכלו ללמד בקורסי ההדרכה על פי תוכנית מנהל הספורט ולהכשיר בעצמם את דור המדריכים הבא בכל ענפי הספורט. אפשרות זו תקל מאוד את תהליך הסמכת המדריכים בבתי הספר. אם עד כה חלק גדול מתוכני קורסי המדריכים הועבר על ידי מרצים חיצוניים בשעות לימוד מאוחרות, מעתה יוכלו מורי המגמה להעביר תכנים אלו בעצמם, בשעות המתאימות למערכת האישית שלהם ושל התלמידים, ולא תתבצע כפל הוראה של אותו נושא. נוסף לכל האמור לעיל הכינונו תוכנית ייחודית לקיום קורסי מדריכים, שתאפשר לספורטאים פעילים, שאינם לומדים במגמה לבגרות בחינוך גופני, לקבל תעודת מדריך. לא רק המורים והתלמידים מרוויחים מהקשר המיוחד שנוצר בין משרד החינוך למנהל הספורט ולווינגייט, אלא ירוויח מכך כל בית ספר שהפנה משאבים לטובת מפעל חשוב זה.

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online