קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

ד”ר לימור ראובך

מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך

הכלת שילוב באמצעות טקסט ספרותי על הכוח הגלום בטקסט הספרותי להקל את ההכלה של הרפורמה בחינוך המיוחד

. ) 3 ( עצמם מביעים חששות רבים מהשינוי העומד לפתחם חשיבותו של רציונל השילוב שעומד ביסוד הרפורמה אינה מוטלת בספק. פתיחת השערים של בתי ספר מיוחדים, ומעבר ילדים חזרה אל תוך הקהילה, יאפשרו דיאלוג ערכי חינוכי - גם אם מאתגר - בין הילדים הרגילים, צוותי החינוך וההוראה והילדים המיוחדים. מטרתו של מאמר זה אינה לעמוד על יתרונות השילוב או חסרונותיו, אלא בעיקר להצביע על הכוח הגלום בטקסט הספרותי, ליצור פעולה המקילה את ההכלה של הרפורמה. ייחודו של הטקסט הספרותי ריקי גלזנר, בעבודתה על ביבליותרפיה בחינוך המיוחד, עומדת על תרומתם של כלים ביבליותרפיסטיים לעבודה עם ילדים, בכלל, ועם ילדים מיוחדים בפרט. “הספרות מאפשרת לראות את האדם כצומח ומתהווה ולא כמוגדר בתוויות פסיכולוגיות, כך הופכת הספרות לכלי מרכזי לגילוי ברוח דברים אלו . ) 4 ( החוויה וגילוי ההומניזציה שבאדם” פותחת רחל צורן את ספרה בנושא איכויותיה המרפאות

אישרה ועדת החינוך של הכנסת העשרים 2018 בחודש יולי תיקון נרחב ל”חוק החינוך המיוחד” שנחקק לראשונה בשנת (בעקבות המלצותיה של ועדה בראשות השופטת 1988 . בלב ליבו של התיקון לחוק מצוי ) 1 ( בדימוס, דליה דורנר רעיון השילוב, שיזמן לחלק ניכר מהתלמידים המוגדרים בעלי צרכים מיוחדים אפשרות להשתלב במסגרת כיתה רגילה, בבתי ספר רגילים, ובכך תהיה בו תועלת, בעיקר, מבחינה חברתית. עד היום האופן שבו שילבו ילדים מתקשים נגזר משיקולים מנהלתיים-ארגוניים-תקציביים, בעיקר, וכך נוצרו מצבים בהם ילדים, שמבחינה פדגוגית היו זקוקים לסיוע משלב בלבד, הופנו מהטעמים הלא-נכונים אל בתי ספר מיוחדים גם אם הם מרוחקים ממקום המגורים שלהם - ואילו ילדים שנזקקו למסגרות מיוחדות הופנו למסגרות הרפורמה שהחלה לפרוש כנפיה כפיילוט כבר .) 2 ( הרגילות בתשע”ט, במחוז הצפון, ואמורה להתרחב אל כל בתי הספר בארץ בשנת הלימודים תשפ”א, מלווה בהתנגדויות רבות מצד הסתדרות המורים וחלק מההורים. נוסף לכך המורים

.ynet אתר ) עוד על תגובות מורים לשילוב: היימן, ט' ואולניק-שמש, ד'. "שילוב 3 ( תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה: עמדות והתמודדות מורים". אוחזר מתוך אתר מכון מופ״ת. ) גלזנר, ר. "ביבליותרפיה - כוחו של סיפור: השתמעויות לחינוך המיוחד", 4 ( .75 ' , עמ 1999 :)1( 14 , סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום

2007 ) ועדת דורנר , בראשותה של השופטת דליה דורנר, הוקמה בשנת 1 ( על ידי שרת החינוך דאז, פרופ' יולי תמיר. עוד על הרקע להקמת הוועדה, עבודתה והמלצותיה במסמך הבא: משרד החינוך, פורטל הורים, שילוב וחינוך תוכנית ההשתלבות וועדת דורנר. > מיוחד. אוחזר מתוך אתר משרד החינוך ). "מהפכת 03.01.2018( ' ) עוד על הרפורמה ומשמעותה: טרבלסי-חדד, ת 2 ( החינוך המיוחד: הסוף של ועדות ההשמה", ידיעות אחרונות. אוחזר מתוך

12

Made with FlippingBook flipbook maker