קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

תואר שני

על פי סמינר הקיבוצים

ניהול וארגון מערכות חינוך טכנולוגיה בחינוך

הערכה בחינוך חינוך סביבתי חינוך מתמטי חינוך לפעילות גופנית ולבריאות אוריינות חזותית

מדעי הרוח בגישה רב תחומית - אפשרות למלגות טיפול באמצעות אמנויות – שכר לימוד אוניברסיטאי M . Teach מוסמך בהוראה

21.5.19 | יום פתוח 17:00-14:00

למידע והרשמה 03-6901200

www.smkb.ac.il | , תל אביב 149 דרך נמיר

Made with FlippingBook flipbook maker