קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ”ך ע”ש זלמן שמיר

תואר שני בתנ"ך - במגמת חדשנות בהוראת התנ"ך 2 . 0 תנ"ך אפשרות למסלול עם תזה/ ללא תזה  סגל אקדמי בכיר  יום לימוד בשבוע למשך שנתיים*  21- שיטות המותאמות למאה ה  שילוב טכנולוגיה  לבוגרים בתחומי דעת נוספים  לבעלי תואר ראשון בתנ"ך  סיורים במרכזי חינוך חדשניים ברחבי הארץ / ימי עיון 

טלי אילן 052.5513437 *9392 : מוקד המידע לשרותך |biu.ac.il * למורים בשבתון אפשרות לסיים בתוך שנה החלה ההרשמה למחזור ג'

0 5 2 - 3 6 6 5 1 7 3 : לפרטים - ד”ר נאוה כהן 2.0tanach@gmail.com | המחלקה לתנ”ך

הפקולטה למדעי היהדות המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר

לחזור לשורשים!

המחלקה לתנ"ך מציעה תכנית לימודים מרוכזת לתואר שני (במסלול ללא תזה)

ש"ש) 18( קורסים שנתיים 9 התכנית בהיקף של באחת משתי האפשרויות הבאות: . יום לימודים אחד בשבוע במשך שלושה סמסטרים בשנה אחת. 1 . שני ימי לימוד בשבוע בימים ג' ו-ה' במשך שנה אחת. 2 פריסת התכנית גמישה. ❚ דמי. לימודי השלמה לפי הרקע האק ❚ מגמה חדשה מגוון פדגוגיות חדשניות בחדשנות פדגוגית: 2.0 תנ"ך המיישמות עקרונות ללמידה מיטבית בשילוב כלים דיגיטליים. (יום בשבוע במשך שנתיים)

התכנית פתוחה לבעלי תואר ראשון ומתאימה במיוחד למורים בשנת שבתון. מורים הזכאים למלגת לימודים מטעם ארגון המורים, יקבלו מלגה משלימה.

לפרטים : 03-5318229 : טלפון Bible.Dept@biu.ac.il דוא"ל: http://bible.biu.ac.il אתר המחלקה:

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66 טפסים להרשמה ניתן למצוא באתר האוניברסיטה באינטרנט

Made with FlippingBook flipbook maker