קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

משרד החינוך

השמיני כנס המורים הארצי כח’-כט’ בסיוון תשע”ט 2019 ביולי 2-1

• יום לימודים אחד בשבוע - למידה עיונית בשילוב יצירה באולפן טלוויזיה, לימודי סאונד וכתיבת תסריט לקולנוע חברתי. • יחס אישי וליווי אקדמי צמוד לאורך כל השנה. • הנגשת כל חומרי הלימוד, סרטים ושרותי הספרייה באמצעות האינטרנט היישר אל שולחן העבודה שלכם. • התאמת מערכת שעות אישית המשלבת את נושאי העניין שלכם לעולם הקולנוע והמדיה. • מלגות עידוד למידה לסטודנטים מצטיינים, בכפוף לתקנון התכנית. יתקבלו, כמקובל בלימודי תואר שני, מועמדים מכל החוגים והמחלקות בעלי רצון דמיון ויכולת. התכנית הבינתחומית לתואר שני בתרבות הקולנוע הפקולטה למדעי הרוח ראש התכנית - ד"ר איבון קוזלובסקי גולן תואר שני בתרבות הקולנוע מתאים לכל חובבי הקולנוע, המדיום האודיו ויזואלי והאינטרנטי. התכנית הבינתחומית לתרבות הקולנוע אקדמיה חדשה עם הפנים לסטודנט

, ארכיון התצלומים, יד ושם 1942 ביוני 14 , אלי ופלורי אשר ביום חתונתם, אמסטרדם, הולנד

כאן זיכרון משם קולות 21 ־ אתגרים בהוראת השואה במאה ה כיצד רצו היהודים בשואה שנזכור אותם? האם אנחנו מסוגלים לשמוע ולהבין את זעקתם? והאם קולם רלוונטי להבניית הזיכרון של תלמידנו היום? אלו חומרים משמשים אותנו בהוראת שואה היום והאם הם משקפים את זעקותיהם של הקורבנות היהודים? הכנס יעסוק מחד בקולותיהם של יהודים בתקופת השואה ובהדהוד אותם קולות במרחק הזמן, ומאידך במקום בו אנו עומדים כיום בני הדור השני, שלישי ורביעי לשואה. במהלך ימי הכנס יתקיימו: בהשתתפות אנשי רוח, חינוך ואקדמיה פאנלים ומפגשי מליאה 0 עם אנשי עדות שיח 0 בהשתתפות יוצרים וחוקרים ממגוון תחומים הרצאות ודיונים 0 בהן יוצגו כלים ישימים בהתאמה לגילים שונים סדנאות חינוכיות 0 0 סיורים ייחודיים 0 מופעים 0 הצגות 0 סרטים 0 שעות. 18 השתתפות בשני ימי הכנס מקנה גמול של שעות עם השתתפות בשיעורים מקוונים. 30־ ניתן להרחיב ל ₪ 200 – יומיים ₪ 130 - ליום אחד עלויות השתתפות: ₪ 180 – )5.5.19 - יומיים ברישום מוקדם (עד לתאריך ל׳ בניסן kenes.morim@yadvashem.org.il לשאלות וברורים נוספים 02-6443614 דורית ראובן – 02-6443647 טל ז׳ורנו – https://forms.yadvashem.org/he/kenes רישום באתר הכנס:

www.haifa.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת התכנית: גב' יפעת כהן מזרחי ymizrahi@univ.haifa.ac.il : מייל 04-8240124 : טלפון http://film.haifa.ac.il : כתובת אתר האינטרנט

הכנס מתקיים בתמיכת

קרן משפחת אדלסון

עיצוב: דבורה ליפשיץ

Made with FlippingBook flipbook maker