קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

מקסים לוי

מחנך מוזיקלי, מלחין ומעבד; מטמיע משחקים בתהליך לימוד הנגינה

היבטים של ביצוע מוזיקלי ואפשרויות שימוש במשחקים בתחום הזה משחקי חברה בשירות החינוך המוזיקלי

תרגול יכולות זיהוי במסגרת לא פורמלית (משחקים) הוא דרך מהנה להתגבר על הקשיים שבקריאת תווים וגם כלי ליצירת קשר ב י ן מנ ג נ י ם למ י שא י נם מנ ג נ י ם מבחינה ויזואלית, ההבדל בין מיקום ראשי התווים גדול יותר מההבדל בין מיקום קצות הרגל. עם זאת רבים מבחינים קודם כול ברגל ורק אחר כך בראש. הדבר מגביל את יכולת הזיהוי שלהם ופוגע ביכולת הנגינה. חפיסת הקלפים “רומיקס” פותחה כדי לאפשר זיהוי של ראשי התווים באמצעות משחקים - ממשחקי זיכרון פשוטים עד משחקים הדורשים פיתוח אסטרטגיות להשגת צירופים שונים. השגת מיומנות במשחקים מביאה בצידה שיפור ביכולת זיהוי התווים, ובעקבותיו – שיפור ביכולת הנגינה. קשר עם הסביבה שאינה מנגנת יש שהסביבה הקרובה שאינה מנגנת מתקשה לקחת חלק בחוויה של לומד הנגינה, וההתייחסות אליו יכולה להיות שטחית ולהתמצות באמירות כמו: “ניגנת היום?” או “בוא, נגן לנו משהו” - התייחסות שמעוררת התנגדות הרבה פעמים. מטרתו של משחק הקלפים “רומיקס” לאפשר שיתוף במשחקים בין מנגנים למי שאינם מנגנים - למרות חוסר הידע המוזיקלי של אלה - שכן, כל מה שנדרש חקים הוא לזהות את מיקום העיגול (אליפסה) על ַ מהמש הקווים הנקראים חמשה. המשחקים משמשים גם צורת בילוי במסגרות הטרוגניות של ילדים או נוער (כיתה, קבוצה בתנועת נוער). לסיכום, זיהוי התווים הוא שלב הכרחי וקריטי בפיתוח יכולות נגינה. תרגול יכולות זיהוי במסגרת לא פורמלית (משחקים) הוא דרך מהנה להתגבר על הקשיים שבקריאת תווים וגם כלי ליצירת קשר בין מנגנים למי שאינם מנגנים.

העיסוק במוזיקה נחלק לשני תחומים עיקריים, המשיקים זה לזה: תחום ההאזנה ותחום הביצוע (נגינה, שירה). ביצוע מוזיקלי דורש מיומנות בפעילות מוטורית, מצד אחד (מוטוריקה עדינה), והתמצאות וזיהוי ויזואלי מצד אחר. ויש לו גם היבט חברתי – הקשר בין המנגנים והקשר של המנגנים עם הסביבה הלא מנגנת. הפעילות המוטורית היא בסופו של דבר כעין ספורט, ואכן, play,( בשפות רבות נגינה ומשחק מתוארות באותה מילה ). זיהוי ויזואלי של סימנים מוזיקליים, לעומת זאת, jouer הוא מורכב יותר. תו מוזיקלי מורכב משני רכיבים עיקריים – )notehead( ראש התו האליפטי .)stem( וקו אנכי המחובר לראש ונקרא רגל או גבעול ביחד שני הרכיבים נראים כך: קווים מקבילים, הנקראת 5 התווים רשומים על מערכת של )staff( חמשה

42

Made with FlippingBook flipbook maker