קשר עין גליון 293 - ירחון ארגון המורים - אוקטובר 2019

מספקת את הכלי המרכזי שניתן להפיק מהמיצ״ב, ולפיכך העיקר חסר מן הספר. היכולת לדחוף את העגלה ולסייע לבית הספר להעלות את הישגיו הייתה מושגת באחת אילו לשחקן הראשי (התלמיד) היה כדאי להשקיע כדי לקבל תמורה להשקעתו. שוו בנפשכם כמה תעלולים נדרשים המנהלים והמורים לעשות כיום כדי לשכנע את התלמידים להתייחס ברצינות למבחני המיצ״ב. בעולם בו אנו חיים, ההסברים הטהרניים כבר לא עובדים והם אינם משפיעים על התלמידים להוציא מעצמם את המקסימום. גם מורים בעלי השפעה עומדים נבוכים אל מול הביקורת שנשמעת בכיתות ובכלי התקשורת, על כך שהמיצ״ב הוא עבור בית הספר ולא עבור התלמיד. האם ילד שמקשיב למסר כזה בכלי התקשורת בדרכו לבית הספר ביום המיצ״ב יואיל להשקיע בבחינה? המתכון המנצח אם נצרף את שלוש ההצעות שהצגתי, נוכל לקבל מתכון מיטבי לשינוי המיוחל. את המיצ״בים עלינו לקיים עם תחילת המחצית השנייה של כיתה ט׳. את הציונים יקבלו התלמידים כבר בסוף השנה והם ישפיעו על התעודה שיקבלו עם סיום חטיבת הביניים, ואף יכריעו בשאלות הקשורות למסלול בו הם חפצים ללמוד בחטיבה העליונה. עובדה זו בוודאי תעלה את ערכן של תוצאות המיצ״ב בעיני התלמידים ותייצר למידה בעלת מתח חיובי. אם גם מבנה הציון הסופי של חטיבת הביניים יכיל מרכיב של הערכות חלופיות, הוא יאפשר לצוות המורים בחטיבת הביניים לייצר מרחבי למידה משמעותיים וליישם את הרפורמות החדשות. למידה כזאת תוכל לפנות למורים של כיתות ז׳ זמן לעסוק בכישורי חיים ובתוכנית להקלת ההשתלבות בחטיבה, ללא ״זליגה״ של שעות לטובת המקצועות של מבחני המיצ״ב. היא גם תאפשר לצוות החטיבה לתכנן למידה רב שנתית מבוססת

נקודות מבט שחשיבה מחודשת עליהן עשויה לחולל מהפך משמעותי בנושא מבחני המיצ״ב: מועד קיומם של המבחנים כיום, היעדרו של ציון בית ספרי כמרכיב קובע בציון הסופי בהם וגם היעדרו של ציון אישי לכל תלמיד ערכים והישגים על פני כל שנות הלימודים בחטיבה. זאת ועוד, מסירתם של הציונים האישיים לכל תלמיד, בדומה לדרך שבה נוהג אגף הבחינות, תחייב את ראמ״ה לשקיפות ולביקורת, ותסיר ממנה את העננה על דרך ההתנהלות שלה בשירות החשוב שהיא מבקשת להעניק. אין ספק שלשם הגשמת הצעותיי נדרשת תוספת תקציבית, אולם אין טעם לקיים את מבחני המיצ״ב כפי שהם כיום. לסיום, הערה קצרה על סקרי האקלים: תלמידי ישראל 150- נדרשים לענות על שאלון ארוך מאוד שבו קרוב ל שאלות. בחלק לא מבוטל שלהן נדרשים ריכוז ויכולת פלפול לצורך מתן תשובות עליהן. אין לשאלון זה אח ורע. הוא מייגע ואינו מותאם לגיל התלמידים שנדרשים למלא אותו. אין להשתומם על הפער שמתגלה בין שאלון האקלים בחטיבת הביניים לבין זה של החטיבה העליונה. תלמידים רבים בוחרים לענות עליו כלאחר יד או להניח את העט בשלב מסוים ולצאת להפסקה ממושכת. רק בתי ספר שהקדישו שעות של עיסוק מקדים בהבנת השאלות יכלו לראות תוצאות טובות. האם לכך התכוון המשורר? בתנאים של היום נדרשים צוותי ההוראה לבצע משימה כפוית טובה של העלאת הישגי התלמידים בתנאים בלתי אפשריים. אני מצטרף לקולות הקוראים למקבלי ההחלטות במערכת החינוך לחשב מסלול מחדש.

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker