קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש; ממונה על העמותה הפדגוגית ועל ״קשר עין״

קשר הודעות הארגון

מורים יקרים, בתקופת מגפת הקורונה המחלקה לפנאי ונופש פעלה ללא לאות במטרה להרחיב ולשדרג לציבור המורים ולבני משפחותיהם את ההטבות ולהתאימן למצב שנכפה עלינו. אנו מבקשים לפרט לפניכם את מגוון ההצעות וההטבות: השי השנתי וטעינת כרטיס ההטבות השי השנתי לחברי ארגון המורים: כרטיס החבר 30.3.20 הוטען החל מיום שני, ה' בניסן תש"ף ולמורים ₪ 550 - למורים הפעילים בסכום של .₪ 400 הגמלאים בסכום של כמו כן אפשרנו לכלל המורים חברי ארגון המורים הטבה ייחודית של הטענת כרטיס ההטבות .35% בהנחה של הטבה ייחודית זו ניתן היה ליישם בין התאריכים: .10.5.20 - 30.3.20

בלי לצאת מביתם וזאת בהנחה משמעותית באמצעות כרטיס ההטבות ו/או כרטיס השי. תווי רכישה לקניות מוזלות ברשתות המזון הצלחנו להגדיל את כוח הקנייה של המורים ואפשרנו רכישה מוזלת ברשתות המזון האלה: רשת המזון "רמי לוי", רשת המזון "יינות ביתן", "מגה בעיר", "שוק מהדרין", רשת המזון "ויקטורי" וכן רשת המזון "קינג סטור". כמו כן העלינו לאתר מבצעי קיץ שונים ומגוונים, ומבצעים לרכישת ציוד ועזרים שונים. משפחת ארגון המורים ממליצה למורים ולבני משפחותיהם להצטרף למועדון האשראי תמורה, ולכל המצטרפים עד מועד היריד יינתן שי אישי. אנו עמלים לשדרג ולהיטיב עם בני משפחה של חברי ארגון המורים מדרגה ראשונה ומקווים שבקרוב נוכל לבשר למורים ולבני משפחותיהם על ההטבות. פרטים נוספים על כל אלה ועוד ניתן למצוא פנאי > www.igm.org.il באתר ארגון המורים ונופש. אנו מאחלים לכל חברינו בריאות איתנה, הנאה מרובה וימים שמחים ומאושרים. הטבות למורים ולבני משפחותיהם המצטרפים למועדון האשראי תמורה

הטבה משודרגת - רכישה אונליין באמצעות כרטיס ההטבות/ השי:

הגענו להסכם ייחודי לרכישות אונליין ברשתות , וכן בשקם x טימברלנד, נאוטיקה, טרמינל בעסקה ₪ 1000 אלקטריק ברכישה טלפונית עד אחת. מיותר להזכיר כי בעקבות משבר הקורונה המורים ובני משפחותיהם יכלו לבצע רכישות

המשך המחלקה הפרופסיונלית

ערעורים יש לשלוח אל המייל הייעודי לכך: oz_tmura_irour@education.gov.il ככל שיש בידי המערער מידע נוסף רלוונטי, שלא הוגש לפני הוועדה, עליו לצרפו לבקשת הערעור. החלטה בערעור תוצג במערכת עוש"ר, ככל יום ממועד קליטת בקשת 30 הניתן, בתוך הערעור שהוגשה.

החלטת הוועדה הראשונית יכולה להיות אחת מהאפשרויות האלה: . אישור הבקשה. 1 . דחייה - יצורף לבקשה הראשונית מכתב 2 דחייה מנומק ובו הודעה על אפשרות ערעור על ההחלטה לוועדת ערר עליונה. בקשות שלא יצורפו להן אסמכתאות תומכות יידחו על הסף. זכות ערעור לוועדת ערר עליונה עובד הוראה שבקשתו נדחתה ע"י הוועדה, יוכל להגיש ערעור לוועדת ערר עליונה.

בברכת בריאות איתנה לכם ולבני משפחותיכם

12

Made with FlippingBook Publishing Software