קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

שאנו חווים ברגע זה הופכות לחוויות של העבר הרחוק היות שהחוויה הבאה, הריגוש הבא, הם מעבר לפינה. פרוגרסיביות משמעותה התקדמות תמידית ללא הפסקה. ניתן להבין זאת The Present : טוב יותר דרך ביטוי המגיע מהשפה האנגלית . זמן זה מתאר פעולה אשר התחילה לפני זמן Progressive מסוים בעבר, מתקיימת בהווה, וממשיכה אל העתיד הלא-ידוע ומסתיימת. תהליך החינוך, לפי החשיבה החינוכית ההיברידית, הוא המודעות לכך כי תהליך הלמידה הוא עכשווי ומתקדם אל עתיד לא ידוע. לכן על תהליך החינוך להעלות את המודעות לתנועתיות שאינה פוסקת, להתקדמות החיים שאיננה עוצרת, שמשתנה באופן מהיר. הממד הרביעי הוא לימוד והדרכה. הנחת היסוד היא כי עקב מהפכת המידע שבאה עם התפתחות רשת האינטרנט, על מושג ההדרכה להחליף את מושג הלימוד. ההגדרה ללימוד כפי שהוא מתרחש כיום, לפי החשיבה ההיברידית, רואה את עבודתו של המורה כאדם בעל מידע אשר מעביר מידע זה. המידע כיום, גם המידע המיועד ללימוד בבתי הספר וגם מידע שנשאר מחוץ לכותלי בית הספר, אינו בידי המערכת בלבד. כיום כל אדם מקבל מידע לפי רצונו האישי. האדם כיום נמצא בתהליך אוטודידקטי יום יומי, אם הוא מעוניין בכך ואם לא. לכל שאלה תשובה מיידית. חינוך היברידי ממקם את המורה, שתפקידו להעביר את הידע, כמדריך היודע כיצד לנהל את המידע ולמנף אותו למקום שבו הוא מעוניין כדי שהאדם המתבגר ירכוש את הידע הממלכתי. נוסף לכך המדריך ההיברידי, האדם המיישם את תפיסת החינוך ההיברידי, מעביר את המידע - כי המידע נמצא שם בחוץ, ועל כל אדם להשתמש בו ולקבל הדרכה כיצד להשתמש בו, וכיצד להבין את משמעותו וחשיבותו לחיים הגליים ללא גבולות בהווה משתנה. הממד החמישי הוא פלורליזם דמוקרטי. הנחת היסוד היא כי העולם הוא מקום פלורליסטי שבו אנשים הם בעלי תרבויות ותפיסות שונות, העוברים חוויות שונות ונפגשים במדינת הלאום הדמוקרטית, בתוך המערך החינוכי. המערך הדמוקרטי

במדינה אינו בהכרח מערך הקיים בתוך מערכת החינוך הממלכתית. הדמוקרטיה נלמדת תחת שלטון בית ספרי. התפיסה החינוכית ההיברידית מקבלת את מקום השליטה בתוך המערך החינוכי כמערך ארצי כוללני. בתוך הכיתה הדמוקרטיה צריכה להתקיים במסגרת הגבולות המתקיימים במסגרת הבית-ספרית, נוסף לחופש התרבותי, האישי והחברתי הניתן לתלמידים על ידי שימוש בתהליך חשיבה גבוה. במצב הקיים כיום בני אדם שהגיעו ממקומות שונים בעולם, שחוו חוויות שונות, שבונים לעצמם ידע באופן שונה ותופסים את העולם באופן אחר, יושבים יחדיו, תחת קורת גג אחת, ולומדים באותה הדרך, בהתעלמות מלאה מהרקע ממנו הם מגיעים. החשיבה ההיברידית שואפת להזמין את המדריך ותלמידיו לראייה שונה של האחר וליצירת חשיבה חופשית בהקשר התרבותי והבית- ספרי בו הם נמצאים. החשיבה ההיברידית מעוניינת בפלורליזם כערך המשחרר מתפיסה אחת שולטת בתוך המערך החינוכי. מטרות החינוך ההיברידי עד כה סקרתי את הממדים השונים של החינוך ההיברידי המבקש להתקיים בתוך מערכת החינוך בתקופה שבה החוקים אינם ברורים, דברים משתנים באופן קבוע ויומי וכמעט הכול אפשרי. האדם הדמיונאי, המודע למניפולציות האגו בהן הוא יכול לשלוט, אשר עבר תהליך למידה פרוגרסיבי בעזרת הדרכה בעולם דמוקרטי פלורליסטי, יוצר את התפיסה ההיברידית החינוכית. אך מהן בעצם מטרותיו של חינוך זה? חשיבה חדשה המתקיימת בתוך המערך הקיים - החינוך ההיברידי מבקש להציג את העולם הרב-תרבותי-סביבתי- חברתי-מובנה-חסר-מבנה שבו אנו חיים וליצור תהליך חינוכי אחר אשר יכין את האדם המתבגר לעולם זה. אין הכוונה ליצור מערכת חינוך חדשה נפרדת מזו הקיימת כיום. חינוך היברידי מציג חשיבה חדשה המבקשת מהאדם להסתכל על

28

Made with FlippingBook Publishing Software