קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

ותסכול שיש לקבל כחלק מהחיים הגליים אותם האדם חי. שמירה על זהות בעידן טכנולוגי – מטרה נוספת של החינוך ההיברידי היא פיתוח מודעות למערך הטכנולוגי המשתלט על חיינו ובו זמנית שמירה על הזהות האישית של האדם על ידי תהליך ביקורתי מודע ונשלט דרך התבוננות קבועה על העולם ושיקופו. הפחד, כמרכיב בחיים, מובא בחשבון בחשיבה ההיברידית המבקשת להודות בו ולהתמודד איתו בעזרת התבוננות בעולם דרך פריזמות שונות. חופש בחירה בעידן פוסט מודרני – כמו כן החינוך ההיברידי מבקש להביא להבנה מלאה כי עלינו להיות נאמנים למדינת הלאום ולקבל את ההנחות המוצגות במדינה ובאותו הזמן לחשוב על הפרכת הנחות אלו כחלק מתהליך חשיבה גבוה. דבר זה אינו יכול להתבצע בכל שלב בחיים. מטרת החינוך ההיברידי היא להעביר מסר זה. להעלות את המודעות לכך שחופש הבחירה הקיים אינו חופש בחירה מלא, בעצם, אלא הוא מנוהל על ידי מערכת יחסי הכוח בחברה, במשפחה, בתקשורת, ולהביא לידי ההבנה כי לאדם חופש בחירה עד גבול מסוים. ביקורתיות קבועה במערך החינוכי – מטרת החינוך ההיברידי היא לקיים תהליך ביקורתי קבוע כלפי מערכת החינוך על ידי הבנה כי המערכת החינוכית שולטת על בני האדם גם אם ניתן להם חופש בתהליך החינוכי. האדם המודע להיברידיות בחינוך ימצא את החופש שלו בתוך מערך הגבולות הקיים על ידי הסתכלות ביקורתית על העולם. חינוך היברידי אינו מבטל את ההבנה כי בני האדם מעוניינים לחיות חיים שלווים, "ישרים", ללא היברידיות בחייהם, אך מטרתו להציג לפניהם צורת חשיבה זו דרך המערך החינוכי, על ידי שיקוף קבוע של פעילותנו בראייה ביקורתית. לסיכום, מטרת החינוך ההיברידי להביא לתודעה כי החיים בעולם זה הם תנועתיים ללא הפסקה בממד הפיזי ובממד המטה-פיזי ועל כן יש ליצור תנועתיות מחשבתית בתוך מערך החינוך הקיים, אלטרנטיבה בתוך החינוך הממלכתי ולא מחוצה לו.

העולם דרך עדשות שונות במקביל, תחת המטרייה של החינוך הממלכתי, אשר ממנו לא ניתן להתעלם. חשיבה זו מבקשת להודות במערכת יחסי הכוח הקיימים במערך החינוכי ולקבלם כי רק כך חשיבה זו תוכל להתקיים בתוך המערך הנוכחי. אתגור המערכת החינוכית מבפנים בעזרת חשיבה אינדיווידואלית - מטרתו של החינוך ההיברידי היא לאתגר את המערך החשיבתי הקיים בתוך בתי הספר ואת המערך החשיבתי הקיים בקרב מורים. חינוך היברידי מייצג את האינדיווידואל בתוך החברה, המבין כי החברה גדולה ממנו. על ידי חשיבה היברידית האינדיווידואל מאתגר את החשיבה החברתית-חינוכית, ולא מבטלה. המודעות כי האדם הוא בעל יכולת אלתור עוזרת להבנת האינדיווידואל בתוך המערך החינוכי, ועוזרת לנווט בין תפיסות שונות, פרקטיקות שונות וגיבוש החשיבה העצמאית של המורה, ובכך ליצור חידושים בתוך המערך הקיים. חשיבה שונה ומורכבת על אמת וחינוך - חינוך היברידי מציע לדור העתיד הזדמנות לחוות תהליך חינוכי מורכב ומפותל כדי להכינו למציאות בעולמנו כיום, עולם עם עתיד לא ידוע עקב תנועתיות פוליטית גלובלית רבה והפחדה ללא גבולות. חינוך היברידי מבקש מודעות גדולה מן האדם המודרני החי בעולם והבנה כי בעולמנו אין אמת אחת בלבד – כי תיתכן אמת נוספת. תודעה זו תיצור בלבול ותסכול בתהליך החינוך ההיברידי, בלבול חינוך היברידי מציג חשיבה חדשה המבקשת מהאדם להסתכל על העולם דרך עדשות שונות במקביל, תחת המטרייה של החינוך הממלכתי; חשיבה זו מבקשת להודות במערכת יחסי הכוח הקיימים ולקבלם

29

Made with FlippingBook Publishing Software