קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

מורכבותו של החינוך ההיברידי היבט נוסף בהבנתו של המושג חינוך היברידי הוא ההבנה כי מושג זה הוא מורכב ויכול ליצור בלבול בפירושו. בהסתכלות מעמיקה על המושג, על האדם לקבל את חייו ולבטלם בו זמנית; לקבל את היותו בן תמותה אך לחיות במחשבה שהוא ישות נצחית; להיות מודע לסכנות החיים אך לא לאפשר להן להשפיע על יכולותיו לחיות; לקבל הנחות יסוד ולבטלן; להקשיב למשמעות הדברים אך לשים לב למילים המתארות משמעויות אלו; על האדם לקבל את אופיו החייתי וללמוד לשלוט בו, ולהיות מודע לכך כי מותר האדם מן הבהמה אך היא קיימת בו. המורכבות של החשיבה החינוכית ההיברידית נוצרת מעצם הגדרת המושג היברידיות, אשר מבקשת לראות את העולם דרך פריזמות שונות בו זמנית, כאשר האדם מוגדר כהיברידי בשילובו הפיזי והרוחני. חינוך היברידי מבקש להציג את העולם ההיברידי בו האדם חי - נוסף להבנה כי אדם זה יהיה מודע שהוא משלב בחייו היבטים שונים העוזרים לו להתקיים, כגון תכנון המשלב דרכי חשיבה שונות בחיים והוצאתן לפועל, כחלק מהיותו תוצר של הכלאה בין שני בני אדם. מורכבות היא מושג שחינוך היברידי מאמץ בחום. מורכבות היא חלק מתוצריה של החשיבה ההיברידית, המבקשת להעלות את המודעות למושג זה. לפי חשיבה זו, מורכבות החינוך ההיברידי והבלבול הנוצר ממנו יוצרים תהליך חשיבה ההולך ונבנה עד הגעה להבנה היוצרת תהליך חשיבה נוסף. מורכבות ובלבול הם חלק מתהליך הלמידה של התלמיד, ונתפסים כדרך חיים, ולא כתוצר של אי הבנה שיש לתקנה. ניתן לטעון כי בלבול בראשו של התלמיד יגרום לאווירה לא לימודית ולחוסר יכולת ללמוד תוכן אקדמי. החשיבה החינוכית ההיברידית טוענת כי התלמידים מבולבלים בלאו הכי: הבית, ההורים, החברה ו"האני" שלהם משדרים על גלים שונים ויוצרים דואליות חיצונית ופנימית אשר גורמת לבלבול, בעיקר בגיל ההתבגרות. בתהליך החינוך ההיברידי הדואליות של החיים, הבלבול והמורכבות מוצגים כחלק אינטגרלי מהתהליך החינוכי, כחלק מאורח החיים. מורכבות היא חלק מהחיים ואינה צריכה ליצור פחד. לעולם פנים רבות, לבני אדם פנים רבות, ועל התלמידים להבין

ולקבל זאת, כחלק מהיכולת להתמודד עם האתגרים של החיים. מקום נוסף למורכבות ובלבול מגיע מכיוונם של האחראים להעברת הידע בתהליך החינוכי של התלמידים: המורים. מורים הנתקלים במושג חינוך היברידי ובחשיבה החינוכית ההיברידית מבטאים את בלבולם בחיפושם אחר ההיבט הפיזי של המושג, היברידיות הלכה למעשה. החשיבה המטה-פיזית, המתבקשת בחשיבה ההיברידית החינוכית, כאילו נעלמת מרוחם של האחראים להעברת הידע. מורכבות הנושא מביאה את המורים לבקש כלים ללמוד את החשיבה ההיברידית, כחלק מפרקטיקה חינוכית אשר תעצב להם את החשיבה. החשיבה ההיברידית מבקשת להביא את המורים לקדמת הבמה - כי הם עצמם החושבים ההיברידים בחייהם ובמקצועם, לפי המוגדר בתפיסה חינוכית זו. הדמיון ויכולת האלתור, המתוארים כחלק מתפקידו של המדריך ההיברידי, הם היוצרים את התהליך ההיברידי החינוכי כחלק מהחשיבה ההיברידית. לסיכום: חינוך היברידי, כחלק מתנועה היברידית בחשיבה הפוסט-מודרנית, מבקש להכיל, תחת קורת הגג של החינוך המסורתי, תפיסות חינוכיות שונות, דרכי חשיבה חינוכיות שונות, בתוספת לחשיבה ולתפיסה האישית של כל אדם העוסק במערך החינוכי ושל כל תלמיד הנמצא במערך החינוכי, וליצור תהליך חשיבה מורכב, הדורש התבוננות אחרת על תהליכי החינוך כיום. תהליך חינוכי המשלב דמיון, אלתור, ניהול אגו, הדרכה ולימוד, חשיבה פרוגרסיבית ופלורליזם דמוקרטי רב תרבותי, תהליך חשיבתי המוגדר: חינוך היברידי. אמת אחת בלבד – כי תיתכן אמת נוספת; תודעה זו תיצור בלבול ותסכול בתהליך החינוך ההיברידי, שיש לקבלם כחלק מהחיים הגליים שאותם האדם חי חינוך היברידי מבקש מודעות גדולה מן האדם המודרני החי בעולם והבנה כי בעולמנו אין

30

Made with FlippingBook Publishing Software