קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

עוד מאפיין של ביישנות בקרב מתבגרים הוא חסרונם של כישורים חברתיים. לעיתים קרובות לבני נוער ביישנים אין עניין באחרים, הם אינם מתקשרים עם אחרים ואינם מקבלים תקשורת מהם, או אינם מגלים אהדה כלפי אחרים והתחשבות בהם. התנהגות זו מונעת מאחרים להכיר בתכונותיהם הטובות. קשה להם הן לפגוש אנשים חדשים הן ליהנות מניסיונות חדשים. עקב כך הם כמעט אינם זוכים לשבח חברתי ולהוקרת מורים או חברים. סיבות אפשריות להתנהגות ביישנית בגיל ההתבגרות . רגשות של חוסר ביטחון – נערים ונערות המרגישים חוסר 1 ביטחון אינם מרגישים בטוחים די הצורך להעז ולפרוץ קדימה ולחשוף עצמם לאחרים. . הגנת יתר – נערים ונערות שהוריהם מפריזים בהגנה 2 ובהשגחה עליהם נעשים לעיתים קרובות בלתי פעילים ותלותיים. עקב הגבלת אפשרויותיהם להעזה ולהרפתקנות הם נעשים שקטים, פסיביים וביישנים. . חוסר עניין, אדישות – יש הורים שמביעים בגלוי חוסר 3 עניין ודאגה לילדיהם. גישה זו יכולה לנבוע, למשל, מהיעדר עניין בהם בכלל או מהשקפה שלפיה אדישות מצד ההורים מקדמת עצמאות בילדיהם - ואולם פעמים רבות אדישות של הורים כלפי ילדיהם יכולה לקדם, במקום עצמאות, אישיות חרדה וביישנית של הילדים. . ביקורת – הורים המרבים לבקר (אם בגלוי ואם בסמוי) את 4 ילדיהם תורמים פעמים רבות להתפתחות מורך לב ולחרדה. מאחר שאותם ילדים מקבלים לעיתים קרובות הגבות שליליות מהמבוגרים, הם נעשים הססנים, חסרי ביטחון וביישנים. . קנטור – נערים הנופלים קורבן לקנטורים וללעג עלולים 5 להפוך בנקל לביישנים ונחבאים אל הכלים. . חביב המורה – הסיווג הזה נוסף כאן על שום שכיחות 6 המקרים שבני נוער ביישנים מפתחים תלות במורה. במקרה

דרכי מניעה אפשריות של התנהגות ביישנית בקרב מתבגרים הן התנסויות נעימות עם בני גילם, עידוד הביטחון העצמי שלהם והטבעיות, חיזוק כישורי החברה שלהם על ידי אימון, הפגת פחד ובהלה שלהם ממצבים חברתיים

כזה נוצר מעגל קסמים מזיק, היות שחביב המורה הופך למטרה לקנטור וללעג ומנודה מעדת חבריו.

דרכי מניעה אפשריות – יש לספק לנער ולנערה לעודד חיברות ולגמול עליה • התנסויות נעימות עם בני גילם ולהרבות בכך ככל האפשר. לעודד ביטחון עצמי וטבעיות – יש לעודד בני נוער לסמוך • על עצמם ולנהוג בטבעיות ולשבח אותם כשהם עושים זאת. ללמד כישורי חברה – אימון בכישורי חברה אפשר לפרק • לצעדים האלה: הדרכה, היזון חוזר, שינון וחזרה התנהגותיים, והדגמה. ביטול רגישות לביישנות – נערים יכולים ללמוד שמצבים • חברתיים אינם צריכים לעורר בהם פחד ובהלה. להלן תיאור מקרה: , תלמיד ביישן מאוד, הרגיש בדידות לעיתים קרובות, 12 נער בן אבל פחד לשחק עם בני גילו ונענה רק באי רצון ובמורת רוח להתעניינות מצד חבריו. ההורים ניסו לעניין אותו בפעילויות, ללא הצלחה. התפתח בו דפוס של השתמטות מאחרים. דרכי התקשורת עם בני גילו לא היו תקינות. בפגישות איתו ועם הוריו התקיימה גרסה פשוטה מאוד של שיחה עצמית חיובית, תוך הפסקת המחשבות השליליות שניקרו בו, והן הביאו לשינוי המיוחל במידת הביישנות שלו.

36

Made with FlippingBook Publishing Software