קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

לשעבר מנהל בית ספר תיכון עירוני ג' בחיפה, מנחה במסגרת פרויקט דוקאטוס של בתי ספר בנצרת | יהושע בן איתמר

משבר המקצועות ההומניסטיים הזדמנות לתיקון

מעמדם הירוד של מקצועות מדעי הרוח כיום יכול לשמש דווקא מנוף לרענונם

בכוונתי לטעון במאמר, כי בשל המשבר במקצועות ההומניסטיים, הירידה במעמדם בעיני תלמידים והיכחדות המקצועות המורחבים בתחומים הללו, נדרש מהלך של תיקון ורענון בתוכניות הלימודים ובאופני ההוראה של המקצועות ההומניסטיים. זו גם הזדמנות להשתמש בהוראת המקצועות ההומניסטיים כמנוף לשיפור החינוך הערכי, מצד אחד, ולשיפור החינוך לניהול נכון של חיי רגש, מצד שני. זאת משום שהעוצמה הכרוכה בחינוך שנעשה מתוך ליבת ההוראה גבוהה לאין שיעור מן התוצאות שיכולות להתקבל מחינוך ערכי שנעשה במסגרת שיעורי חינוך ופעילויות חברתיות ספורדיות. תלמידים נוטים היום לבחור, במידה רבה, מקצועות מוגברים מתחום מדעי הטבע ומחשבים. בעבר התמונה הייתה שונה. תלמידים נרתעו מלימוד מקצועות מדעי הטבע בגלל שהם נתפסו כקשים. אין ספק שהתמונה הנוכחית היא תוצר של שני תהליכים: . מאמץ עידוד אינטנסיבי של משרד החינוך, שנרתם לעשות 1 זאת בעקבות בקשה של צה"ל והתעשיינים, שהבחינו במחסור במהנדסים ואנשי תוכנה. . התובנה של תלמידים והורים, שכדי ללמוד מקצועות שיובילו 2 לאפשרות תעסוקה הולמת, חשוב ללמוד מחשבים ופיזיקה. עידוד לימודי כימיה וביולוגיה לא היה בלב המאמצים הללו, אולם ברור שכדי לאפשר קיום תשתית של מחקר בתחומים: קנה, וכדי לעודד ִ מדעי המוח, מחלות כמו סרטן, מחלות ז לימוד במקצועות הרפואה, חשוב לטפח את המקצועות כימיה וביולוגיה.

אין חולקים כי מעמדם של מקצועות מדעי הרוח (המקצועות ההומניסטיים) הוא בשפל. כמעט אין בתי ספר בהם מתקיימים המקצועות: היסטוריה, ספרות, תנ"ך, כמקצועות בחירה מוגברים. אגב, זה לא קרה רק בשל פריחת מקצועות מדעי הטבע, אלא גם בשל פתיחת מגמות תקשורת, אומנות, תיאטרון, שהיא כשלעצמה מבורכת. חשוב להבהיר כי קיימת זיקה ברורה בין צמצום מספר הנרשמים למקצועות מדעי הרוח באוניברסיטה לבין המשבר במקצועות הללו בבית הספר התיכון. מה יוכל לחזק את מעמד מקצועות מדעי הרוח? הפתרון לא יבוא על ידי הגבלת יכולת הבחירה של תלמידים. אי אפשר ולא ראוי "להילחם בכוח" כדי להכריח תלמידים לבחור מקצועות מורחבים מתחום מדעי הרוח. הפתרון יבוא על ידי רענון תוכני הלימוד ואופן ההוראה של מקצועות מדעי הרוח, שממשיכים להתקיים כמקצועות חובה בבית הספר. צעדים אלה יביאו להפיכת לימודי מדעי הרוח לאטרקטיביים יותר. רענון הוראת מקצועות מדעי הרוח יכול להיעשות בכמה אופנים: . הגדלת היקף כתיבת עבודות על חשבון מבחנים פורמליים. 1 התנסות בכתיבת עבודות תאפשר לתלמידים שיפור במיומנויות הלימוד העצמי, וכמו כן תאפשר למידה אקטיבית יותר ולמידת חקר. התנסות זו בכתיבת עבודות לא רק שהיא חשובה לשיפור אופן הלמידה, היא גם הזדמנות מצוינת למגע אישי ואנושי מורה-תלמיד בתוך התהליך הלימודי. מגע זה כה חשוב במערכת שבה לפעמים הרצון העצום של מורים רבים

38

Made with FlippingBook Publishing Software